Sikke en sommer

Den svenske regnskabssæson har budt på en række negative kursreaktioner  til flere af de store selskaber bl.a. Ericsson, Atlas Copco, ABB, Volvo og SAAB for bare at nævne et par stykker. Flere af de store svenske selskaber levede ikke op til markedsforventningerne og faldet har trukket ned i indekset og det er faldet ned igennem støtteniveauet 1600.

Pandora har genvundet noget af det tabte og nu handles aktien i niveauet omkring 700. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er brudt, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 720. Bollingerkanalen har etableret et købsignal på ugebasis og der er en positiv indikation i Momentum og RSI. Aktien er stadig kraftigt shortet og tal fra detailforretningerne viser, at man fortsat taber terræn. Anbefaler at man samler op i aktien ved tilbagefald.

Kampen om Nets er fortsat i gang og en række af konkurrenterne er blevet købt i den seneste tid, og det er med til at lægge en hånd under aktiekursen. Aktien har været i en stigende tendens siden slutningen af august. Aktien tester modstandsniveauet 150-155, hvor aktien startede dengang den blev børsnoteret. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, er næste modstandsniveau ved 185. Anbefaler køb på niveauet.

A.P. Møller er steget over 20 pct. i år og det er på trods af en faldende oliepris og svage fragtrater indenfor containertransport. Teknisk ligger aktien i en stigende tendens og har været det siden slutningen af november. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 12.500. Aktien tester                 modstandsniveauet 14.000 og næste modstandsniveau er ved 15.000. Sidst aktien blev handlet i niveauet 15.000 var i 2014 og 2015. Afvent regnskabet.

Rockwool holder fast i den stigende trendkanal, der blev etableret i slutningen af december i niveauet 1100 og i dag handles aktien i 1400. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i indikationsmodellerne på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1350.

Rockwool har udvidet forretningen i USA, men dollaren er samtidig faldet tilbage, hvilket kan sætte sine spor i det kommende regnskab og derfor anbefales det at afvente dette.  Den danske regnskabssæson begyndte i denne uge for alvor med DSV og Ringkjøbing  Landbobank om onsdagen. Torsdag er det Greentech Energy og BankNordik.

DSV konsoliderer sig i niveauet omkring 400 og det har stået på siden maj. Den vandrette formation betyder, at de tre indikationsmodeller har etableret en topformation og er faldet tilbage. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 400 og et brud af dette niveau vil ændre modellen fra køb til salg. Afvent regnskabet i denne uge.

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet 990-1020 og det har stået på siden begyndelsen af maj. Bollingerkanalens nedre støttelinie er ved 990 og et brud af det niveau vil ændre signalet i modellen fra køb til salg. Konsolideringen i indekset har fået de to indikationsmodeller RSI og Momentum til at falde tilbage på ugebasis. Den overordnede tendens er fortsat i en stigende tendens. Hold øje med de regnskabsaktuelle selskaber i de kommende uger.

DK Portefølje

Afventer udviklingen. 

 

Nordisk portefølje
Sætter Astrazeneca, Ericsson, SAAB og Yara på salgslisten.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends Mærket
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.