Nyt Tilløb?

BørsUdsigten: Guld Nærmer Sig Vigtig Modstand! Olie i fortsat Optrend – tæt på Konsolideringsniveau!

 

C20 indekset lukkede mandag, med en stigning på 0,5 pct. (4,74 point) i indeks 997,52.

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag overvejende lavere fra et fald på 0,7 pct. til en stigning på 0,1 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40).

Wall Street lukkede rundt nulstregen fra en stigning på 0,3 pct. til et fald på 0,4 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses tirsdag morgen, at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De amerikanske futures noteres til stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (998), er der tale gentagelse af gårsdagens vurdering:

Der er fortsat en stor risiko for en S-H-S formation (midlertidig topformation) / dobbelttop, da juni’s topnotering i 1.022,22 ikke er blevet brudt.

BørsUdsigten ”gætter” indtil videre på at 980 niveauet er halslinien. En bekræftelse af formationen forventes at udløse et fald til 920-00 niveauet. Der er ikke tale om en objektiv videnskab; men en sandsynlig udvikling jf. tidligere shs formationer.

BørsUdsigten identificerede den mulige formation i udgaven før ferien: Bekræftet Salgssignal!

Bruddet af 998 niveauet oppefra udløste et stærkt salgssignal. Samtidig ligner det en mulig dannelse en midlertidig top i form af en S-H-S formation (skulder-hoved-skulder). Udvikler chartet sig som en shs formation ses en test af 910-900 niveauet hen over sommeren.

Trendmæssigt har vi fået et lille salgssignal ved vores lille ”death cross”, hvilket i første omgang indikerer opbremsning i trenden.

Alternativt kan man tegne en forsikring i form af køb af lidt Xact Bear eller andre EFT’er, der lukkes ved bekræftet købesignal.

Formationen neutraliseres ved brud af 1.020 niveauet nedefra.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 996 niveauet. Stop loss ved brud af 987 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 980 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.000 niveauet. Genkøb ved brud af 1.010 niveauet og åbning af en short ved brud af 980 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 925 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte niveauer, hvilket kan indikere mindst en konsolidering.

Signalmodellerne ligger i sælg.

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, tirsdag.

I morgen offentliggøres regnskaber fra DSV og Ringkøbing Landbobank.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede rundt nulstregen mandag.

Der offentliggøres forbrugertillidstal i form af bilsalg til morgen – USA tid.

Endvidere kommer der tal for anlægsudgifter – så må vi se om Trump har fået sat gang i dem – som han lovede i valgkampen.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,3 pct. (60,81 point) i indeks 21.819,12.

S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (1,80 point) i 2.470,30.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,4 pct. (26,55 point) i 6.348,12.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.470), er der tale om en uforandret situation. Tertiært ligger vi i en konsolidering, men sekundært / primært i en optrend. Strategien er i den situation: Buy The Dip. (Køb på tilbageslag).

Konklusionen er uforandret:

BørsUdsigten noterer samtidig, at vi befinder os i ukortlagt område. Det betyder, at BørsUdsigten ikke ud fra nærværende kommer med et nyt kursmål; men vælger at være trendfølgende – med fokus på Stop Loss.

  • Eller sagt på en anden måde ”Only the Sky is the Limit”

Trenden er accelererende og OP på alle tre niveauer.

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtages gevinst ved brud af 2.475 niveauet (købt i 2.430 niveauet. Der åbnes spekulativ short ved brud af 2.465 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.480 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet i 2.400. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af den stigende trendlinie 2.442 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.330 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte vendeniveauer, og er nået ned i neutrale niveauer. Det indikerer en opbremsning / konsolidering i BørsUdsigten’s målzone 2.470-500 niveauet.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb. Sladrehanken MacD har udsendt et pænt salgssignal, der skal tages alvorligt. Timing af køb bør afventes – til nyt tertiært købesignal.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,02 pct. højere i 2,30 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. højere i 1,36 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,90 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres uforandret i 0,54 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,70 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. lavere i 1,29 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:29 i 6,288 (6,336) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,183 (1,169) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,2 (110,5). EUR/JPY noteres i 130,4 (129,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,437 (7,436). GBP/DKK 8,311 (8,317).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,288), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend.

BørsUdsigten forsøger fortsat at se efter forsøg på en opbremsning. Indtil nu har der kun været spæde forsøg.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten i 6,645 niveauet hjemtaget gevinst af en lang position købt i 6,605. Genkøb ved brud af 6,33 niveauet (nedefra). Der er åbnet en shortposition i 6,64 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 6,33 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 6,59 af en position købt i 6,65 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 6,59 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 6,40 niveauet. Strategi: Sælg. 

De korte indikatorer er konsoliderer sig i stærkt oversolgte niveauer, hvilket er lidt bekymrende!

Signalmodellerne ligger i rent sælg!

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen i 1,271 (1.269) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.271), er der udløst nyt købesignal ved bruddet af 1.257 niveauet. Det åbner en rigtig god mulighed for en tredje test af 1.295 niveauet. Brydes dette niveau er der tale om en særdeles stærkt købesignal.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

BørsUdsigten har spekulativt / tertiært genkøbt en lang position og lukket en short ved bruddet af 1.257 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af spekulativ short ved brud af 1.263 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.220 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 1.257 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er konsoliderer sig i extremt overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent KØB! Nyt oplæg til et salgssignal i MacD.

Guld: Dagschart

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lidt højere nu til morgen, tirsdag.

Nymex Crude / WTI, er senest noteret i 50,30 (49,87) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 52,83 (48,41) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (52,8), er der fortsat tale om en stærk bekræftet trend. Egentlig kan man undre sig over at olien bliver ved med at stige når olieforbruget er stagnerende og produktionen fortsat er meget høj. Trenden er op og bekræftes af et lille ”Golden Cross” – 24 dages glidende gennemsnit bryder det 50 dages ditto nedefra.

Olieprisen nærmer sig BørsUdsigten’s konsolideringsniveau i 54-55 niveauet.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten i 48,75 niveauet genkøbt en lang position. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende bundlinie i 52,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 50 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten i 46 niveauet genkøbt den lange position, der blev solgt i 53 niveauet. Hjemtagelse af gevinst, og åbning af short ved brud af 48,75 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er ved at nå overkøbt niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent KØB!

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

Holder olieprisen det nuværende niveau, kan vi se frem til et særdeles positive regnskaber fra olieselskaberne (upstream) for Q3!! Sammenholder vi med de nys aflagte Q2 regnskaber – er der tale om drastisk fald i investeringstakten – så det gælder kun på den korte bane (;-D) – indtil videre.

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 stiger med 0,3 pct. (56 point) i indeks 19.981. Hang Seng noteres 0,7 pct. (200 point) højere i indeks 27.532. Kina’s CSI300 stiger med 0,6 pct. (23 point) i indeks 3.760. Sydkoreas Kospi stiger med 1,0 pct. (24 point) i indeks 2.427. Australien ASX200 stiger med 0,9 pct. (50 point) i 5.770.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.