Siden Sidst

BørsUdsigten: Modstandsniveauerne er i den grad blevet testet!

 

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,3 pct. (3,42 point) i indeks 1.031,14.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 1,5 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 lukkede vi fredag i 1.031,14 mod en lukning før ferien i 965,72, en imponerende stigning på 6,8 pct. (65,42 point).

Chartmæssigt har der været tale om en kontinuerlig stigning, og torsdag i sidste uge fik vi et brud af den gamle top i 1.030 niveauet. Et falsk “salgssignal” – 957 niveauet – efterfølges oftest af en stærk modsatrettet bevægelse, hvilket må siges at have været tilfældet. Bruddet af 973 niveauet aflyste den sekundære negative trend.

Efterfølgende ligner det en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.052 niveauet og en bundlinie i 952 niveauet.

Sekundært/tertiært er der udsendt nyt købesignal ved bruddet af 1.030 niveauet. Salgssignal ved brud af 1.020 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 963 niveauet (solgt i 977 niveauet). Der er lukket short ved bruddet af 965 niveauet. Stop loss ved  brud af 1.020 niveauet, og åbning af spekulativ short ved brud af 1.020 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 973 niveauet, solgt (åbnet) i 957 niveauet. Salg trendfølgende ved brud af 1.020 niveauet.  Strategi: Køb (ændret siden sidst)

Primært har BørsUdsigten har købt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt salgssignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

BørsUdsigten konstaterer at markedet er vendt rundt så vi i dag ligger med rente Køb og “All In”/fuld eksponering i danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, mandag.

 

Perspektiv!

BørsUdsigten vurderer, at der fortsat vil ske en gradvist forringelse af investeringsklimaet – ikke et her og nu crash!

BørsUdsigten stillede før ferien 2 åbne spørgsmål:

Vil regnskaberne overskygge handelskrigen?

Vil guidance overskygge de flotte regnskaber?

Indtil videre kan det konkluderes, at der overordnet er tale om en særdeles stærk regnskabssæson. og at resultaterne langt overgår forventningerne.

Guidance er positive, da vi endnu ikke har set virkningen at Donald Trumps handelskrig.

Der er fortsat tale om uro omkring toldsatser / handelskonflikt.

Over sommeren er BørsUdsigten kommet til den konklusion at præsident Donald Trump har et point!

At han sælger varen meget dårligt er så en anden sag.

Toldsatserne er ikke blevet rørt de seneste 20-30 år og verden er ikke statisk, og er ikke i takt med landenes økonomiske udvikling.

I 2000 udgjorde Kina 16 pct. af USA’s BNP.

I dag (2016) udgør den kinesiske økonomi 60 pct. af BNP i USA. Det burde således ikke længere være nødvendigt at toldsatserne skal være de samme, og samtidig har Kina tekniske handelshindringer.

I samme periode er den “vestlige” andel af verdens økonomi faldet til 40 pct. og den øvrige verden steget til 60 pct.

Verden er i konstant forandringe, og den “gamle redacteur” kan i den forbindelse anbefale Hans Rosling’s sidste bog “Factfulness”

Bogen er let læst og både humoristisk; men der er også tale om lidt “syndsforladelse”. Statistik giver baggrunden for den bedste ressourcefordeling.

  • og NEJ BørsUdsigten får desværre ikke procenter af salget (;-D).

BørsUdsigten går ind for frihandel – uden handelshindringer – for at opnå de største komparitive fordele, og den bedste udnyttelse af ressourcerne på jord.

Summa Summarum – forhøjede toldsatser sætter virksomhedernes indtjening under pres – og trækker likviditet ud af markedet. Det vil over tid lægge låg over aktiekursudviklingen.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.613 (plus 0,3 pct. (3,96 point), er der ligesom i C20 indekset, tale om en stærk udvikling fra 1.527 niveauet før ferien. Stigningen har været på 5,6 pct. (86 point). mod 6,8 pct. i C20.

BørsUdsigten’s forventning om en test af 1.500-490 niveauet kom ikke til at holde. Derimod fik vi en neutralisering og et sekundær købesignal ved bruddet af 1.543 niveauet.

Tertiært købesignal ved brud af den faldende trendlinie i 1.533 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af  1.533 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 1.605 niveauet. Strategi: Køb. (ændret i perioden)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.542) niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.542 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, fredag

I denne uge offentliggøres de månedlige arbejdsløshedstal.  Endvidere vil der være fokus på prisudviklingen.

Makrotallene har i ferien stået i skyggen af de offentliggjorte regnskabsresultater.

Når alt kommer til alt er det virksomhedernes evne til at skabe indtjening, der danner grundlag for aktiekursen, privat kreditskabelse og vækst.

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,3 pct. (76,01 point) i indeks 25,451,06. Dette skal sammen holdes med en notering i 24,356,74 – en stigning over ferien på 4,5 pct. (1.094,32 point)

S&P500 lukkede med et fald på 0,7 pct. (18,62 point) i indeks 2.818,82. Dette skal sammenholdes med en notering i 2.736,31 – en stigning over ferien på 3,0 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,5 pct. (114,77 point) i indeks 7.737,42. Dette skal sammenholdes med en notering i 7.586,53 og en stigning over ferien på 2 pct.

Til sammenligning steg det danske C20 indeks med 6,8 pct.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.819), ligner det et vendesignal på vores “candlelight”. der er tale om en reversal. Modsat afviser 2.817 niveauet – og brydes 2.850 er der tale om et nyt købesignal og mindst en test af 2.875 niveauet.

Den mulige SHS formation, blev aldrig bekræftet. – der dog ikke er bekræftet. Bruddet af 2.790 niveauet har neutralisere formationen. Bruddet af 2.695 niveauet – neckline – ville have udløst en bekræftet SHS formation.

Tertiært er der tale om en omvendt kileformation, hvor brud af 2.745 vil bekræfte det tertiære købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten  genkøbt en lang position i 2.720 niveauet. Hjemtagelse ag gevinst ved brud af 2.818 niveauet (testes nu). Åbning af spekulativ short ved brud af 2.818. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.745 niveauet. Gevinsthjemtagning og åbning af short ved brud af 2.690 niveauet. Strategi: Køb (ændret i perioden).

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.690 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street, og der kan være gode muligheder for “a perfect bull“, såfremt USD også ligger i køb.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres i 2,96 pct. (før ferien 2,83 pct. Den toårige rente noteres i 2,67 pct (2,55 pct.), og den 30årige rente noteres i 3,09 pct. (2,98 pct. før ferie).

Renten på den tyske 10årige Bund noteres i 0,39 pct. (0,29 pct. før ferie). Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,62 pct. (0,67 pct. før ferie), og den 30årige noteres i  1,05 pct. (0,98 pct. før ferie).

 

Valuta

USD noteres kl. 08:30 i 6,391 (6,373 før ferie) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,166 (1,169 før ferie) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,1 (110,8 før ferie) EUR/JPY noteres i 130,5 (129,5 før ferie). EUR/DKK noteres til morgen i 7,45 (7,451 før ferie) GBP/DKK 8,379 (8,427 før ferie)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,391), konsolideres der fortsat sidelæns. Valutahandlerne kan fortsat ikke overskue konsekvenserne af af Trump’s handelspolitik og nu også pengepolitiske udtalelser, der minder om et “vink med en vognstang”.

Det betyder større usikkerhed om to renteforhøjelser – som bebuddet af Fed (Trump er ejendomsmand, og hader renter – specielt – høje renter.

Toplinien sekundært ses i 6,45 niveauet, og bundlinien i 6,31 niveauet. Tertiært ses 6,40 niveauet, og 6,34 niveauet som bundlinie. Udbrud fra disse niveauer SKAL følges.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,385 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 6,34 niveauet. Strategi: Køb. (ændret i løbet af ferien)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,220 (1.254 før ferie) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.220), ligger vi fortsat i en ren nedtrend. Et lille “break away gap” mellem 1.232 og 1.238 niveauet. Brud af 1.220 niveauet bekræfter nedtrenden.

Guldprisen er nu nået BørsUdsigten’s målzone i 1.235-00 niveauet, efter bruddet af 1.300-10 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløs stop loss (og åbnet short) ved brud af 1.238 niveauet. Genkøbe og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 1.222 niveauet. Åbning af endnu en spekulativ short ved bekræftet brud af 1.220 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg (ændret i ferien)

Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.258 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere nu til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 69,00 (73,08 USD før ferie) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 74,45 (77,37 før ferie) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (74,5), er der i løbet af formiddagen sket en acceleration, og noteres kl. 13:54 i 75,35. Den tertiære formation en en eksponentiel accelererende stigning, som man sjældent ser. Modstandslinien i 75,4 testes nu, og bekræftet brud heraf indikerer en hurtig stigning op til den gamle top i 80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 77,5 niveauet (udbrud base)genkøbt. Efterfølgende blev der genkøbt, (og lukket short (gevinsthjemtagelse) ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 74,5 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb ved brud af, og lukning af short ved af 75,5 niveauet. Strategi: Køb.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, fredag.

Nikkei225 falder 0,7 pct. (165 point) i indeks 22.543 (før ferien 21.861). Hang Seng falder med 0,9 pct. (246 point) i indeks 28.562. Kina’s CSI300 falder med 0,7 pct. (24 point) i indeks 3.497. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (3 point) i indeks 2.292. Australien’s ASX200 falder med 0,4 pct. (22 point) i 6.272 (helt uforandret)

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com 

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Analyse printet fra AktieRådet: https://aktieraadet.dkURL til analyse: https://aktieraadet.dk/det-goer-ikke-ondt-lige-nu/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.