Selv Årsag!

BØRSUDSIGTEN: Japan 20K? Ikke et Spørgsmål om; men Hvornår? ATH igen igen! Afvent salgssignaler!

 

C20 indekset lukkede torsdag, med en stigning på 0,6 pct. (6,29 point) i indeks 985,73.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 1,1 pct. og 1,4 pct., i går, torsdag.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne uforandret plus / minus 0,1 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund. Det indikerer, at udviklingen på det amerikanske marked vil være påvirket af Europa, på trods af den stigende USD.

 

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten genkøbte en position i 920 niveauet, og der er hjemtaget gevinst ved brud af 925 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er køb.

BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 910 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 977 niveauet (oppefra).

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 778 niveauet.

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som optimerings-/risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind.

Den stærke stigning i aktiemarkedet betyder, at det er særdeles farligt at gå short i aktiemarkedet. Der skal noget ekstraordinært til for, at vi får en større negativ korrektion. Naturligvis vil vi se mindre tilbageslag; men som sagt der skal noget ekstraordinært til, for at vi får en negativ trend på det danske aktiemarked.

Afvent salg af aktier – så Pas På ikke at sælge, før vi får udløst vores salgssignaler.

Niveau for indeksvurdering: 986.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lidt højere til morgen, fredag.

Igen har vi haft en uge med særdeles kraftige stigninger.

Umiddelbart spores der ingen metaltræthed – men når man mindst venter det, så sker der altid noget uforudset. Indtil videre er det blot med at holde på, og så have sine stop loss klar. Man skal ikke prøve at finde toppen – så lægger man begrænsning på sin indtjening. Aktiemarkedet reagerer altid mere positivt end man forestiller sig – eller også falder det mere end forventet.

Godt med en weekend – og indtil videre er der ikke spor af metaltræthed.

Mon ikke der er magnet i indeks 1.000?

 

Selv Årsag

BørsUdsigten undrer sig over, at Finanstilsynet og Nationalbanken er overrasket over at der er en boligbobbel under opbygning.

De er nemlig selv årsag,som konsekvens af fastkurspolitikken.

Set fra Finanstilsynet er det gældsmæssigt er det positivt, at ejendommene stiger – hvert fald i begyndelsen – da det betyder at boligejernes gæld relativt bliver mindre – så det er jo ikke en dårlig ting (;-D).

Samtidig formindskes risikoen for tab i bankerne – og det vil da lette Finanstilsynets arbejde – så en vis prisstigning på fast ejendom er vel ikke at fornægte.

Derfor undrer det BørsUdsigten at Finanstilsynet begynder politisere og lave spin for at underbygge Nationalbankens fastkurspolitik.

Nationalbanken er i øvrigt selv skyld i at der opstår en boligboble.

Det skyldes fastkurspolitikken, der giver skævhed, og dermed udslag i aktivklasserne, da likviditeten skal balancere, og man holder en parameter fast!

Ved at lade DKK flyde vil der blive skab en naturlig prisdannelse, i stedet for at skulle indføre regulering / lovgivning – der også giver skævhed og skal administreres.

En anden grund til, at ophæve fastkurspolitikken er, at Danmark har et ganske solidt overskud på betalingsbalancen – modsat et underskud (og devalueringer) under Anker Jørgensen i 1970’erne.

Nu er fortegnet modsat!

Februar genererede et solidt overskud på 11,6 mia. DKK, og sæsonkorrigeret over det seneste år 127 mia. DKK.

Skal man slutte analogt i relation til 70erne, hvor nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer, egenhændigt og ude politisk indblanding devaluerede 3 gange, på grund af undeskud på betalingsbalancen, professor Ølgaard (min gamle lærer) udtalte at indenlandsk gæld kun er et fordelingsspørgsmål – problemet er den udenlandske gæld (lex Grækenland).

Modsat må overskud på betalingsbalancen betyde, at den danske krone (DKK) skal opskrives ellers giver erfaringerne fra 70erne ingen mening.

Så længe fastkurspolitikken opretholdes vil skævheden / forskellen mellem Danmark og eurozonen vokse sig større og større – og give overophedning mange steder i det danske samfund.

 

Grexit

Ikke et spørgsmål om; men hvornår?

Hver måned skal der betales 1,5 mia. EUR i pensioner og lønninger til offentlige ansatte.

Hertil kommer afdrag og tilbagebetaling af lån til ECB/EU/IMF.

Det er bydende nødvendigt, at grækerne begynder at arbejde med reformer og forbedre statens indtægtsgrundlag – eller beskære udgifterne.

Hertil skal der komme nogle arbejdsmarkedsreformer, der gør det interessant for virksomheder at investere. Det kunne være turistindustrien i første omgang – man der skal produktion og investeringer til for at gøre et land rigt.

Øget långivning med efterfølgende gældsnedskrivning – hvorfor ikke kalde en spade for en spade i give grækerne ”kontanthjælp” i stedet for at blive ved med at give lån så de kan betale gamle lån tilbage.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går, torsdag.

Uge 16 startende med den 13. april vil give de første indikationer på hvad der er i vente på regnskabsfronten. Her forventes regnskaber fra JP Morgan, Johnson & Johnson og General Electric.

Alcoa blev behandlet i går, efter et regnskab der overraskede på bundlinien og gav rimelige vækstforventninger. Alcoa fald 3,5 pct. til 13,18 (eftermarkedet). Det kan være en købemulighed, hvis man kan skaffe nogle ”billige” USD.

Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse en stigning på 14 K til 281K, og det er et niveau der understøtter en positiv jobskabelse.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,3 pct. (56,22 point) i indeks 17.958,73.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,5 pct. (9,28 point) i indeks 2.091,18.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,5 pct. (23,74 point) i 4.974,57.

 

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.091), fik vi et brud af den faldende trendlinie i 2.080-82 niveauet, og dermed et lille købesignal. Indtil bruddet af 2.115 niveauet, er der fortsat en mulighed for en midlertidig topformation, men denne er ikke blevet bekræftet.

BørsUdsigten har opereret med muligheden for en midlertidig topformation. Denne bias har betydet, at vi p.t. må tage et lille tab på shortposition, og muligvis ligger forkert sekundært.

BørsUdsigten har fortsat en målzone i 2.200 i løbet af de næste 3 – 4 måneder.

Tertiært har BørsUdsigten taget gevinst trendfølgende ved brud af 2.098 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved brud af 2.060 niveauet, og der er sket en afdækning (stop loss) ved brud af 2.080-82 niveauet. Der er åbnet en lang position (købt) ved bruddet af 2.090 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten en shortposition ved bruddet af 2.060 niveauet, der genkøbes ved brud af 2.110 niveauet, hvor der også købes en lang position.

Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.017.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer bremser op, og ser vi på udviklingen i gennemsnittene ser det ud som om at volatiliteten de sidste 3 måneder har været på vej ud af de amerikanske aktier, hvilket er i overensstemmelse med den sidelæns udvikling på chartet.

Signalmodellerne ligger i køb.

10SPCH

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation steg med 0,05 pct. til 1,95 pct. Den toårige rente uforandret i 0,54 pct., og den 30 årige rente stiger med 0,06 pct. til 2,59 pct.

Den 10 årige tyske Bund uforandret i 0,16 pct., og den 5 årige bund ligger i en rente på minus 0,14 pct.

Der var auktion over 13 mia. 30årige statsobligationer, men som stigningerne i renten antyder, var der ikke den helt store efterspørgsel.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 08:00 i 6,998 (6,937) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,068 (1,077) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 120,5 (120,2). EUR/JPY noteres i 128,7 (129,5). EUR/DKK 7,473 (7,473)

 

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (7,00), har vi fået en pæn dobbeltbund, der indikerer, at vi skal op og teste 7,12 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 6,85 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,94 niveauet (ovenfra).

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 6,85 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 6,80 niveauet.

Strategi: Køb

 

10USDDKK
USD/DKK: Dagschart.

 

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.204 (1.197) USD pr. troy ounce (31.1035 g).

Ser vi på guldchartet, ligger vi fortsat i en fortsættelsesformation, og 1.197 niveauet afviser fortsat. Det ligner et lille vendesignal, og en mulighed for endnu et trappetrin på vejen til 1.300 niveauet.

Tertiært/ spekulativt har BørsUdsigten genkøbt i 1.960 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.195 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.175 niveauet, og ”take profit” lægges ved brud af 1.180 niveauet.

Strategi: Køb.

 

 

Olie

Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 50,82 (50,98) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 56,88 (56,09) USD pr. tønde.

Brud af 54 USD på nedsiden udløser et salgssignal for UK Brent kvaliteten. Modsat udløser et brud af 59 niveauet et købesignal begge sekundært.

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

Nikkei225 stiger med 0,2 pct. (35 point) i indeks 19.973. Vi er meget tæt på 20.000 niveauet. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (18 point) i indeks 26.963. Kina’s CSI300 stiger med 0,9 pct. (36 point) i indeks 4.299. Sydkoreas Kospi stiger med 1,5 pct. (30 point) i indeks 2.089. Australien ASX200 stiger med 0,5 pct. (30 point) i 5.963.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (986), har vi igen igen igen igen fået noteret Alle Tider Højeste – og som vi nævnte i går – mon ikke der er magnet i 1.000 niveauet.

Vores lille fortsættelsesgap mellem 970,21 og 967,54, ser ikke umiddelbart ud til at skulle lukkes.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt i 915 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 977 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 920 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 925 niveauet.

Strategi: Køb.

BørsUdsigten har en primær købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 778 niveauet.

Strategi: Køb

10C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op, og er ved at nå overkøbte vendeniveauer. Et marked som det nuværende kan godt sætte vores indikatorer ud af drift.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen 

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

 

 

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.