Sektorer der er mindre udsat

Et af de få steder, der har travlt er supermarkederne. I Sverige er der 2 børsnoterede supermarkeder: ICA Gruppen og Axfood.

ICA Gruppen var i en faldende tendens frem til sidste uge hvor aktien tog en kraftig rebound. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og har etableret et ”Golden Cross”.

Nyt signal i ICA.

På ugebasis er der ligeledes etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men det lange glidende gennemsnit ligger fortsat øverst (så der er ikke byttet rundt på det korte og lange glidende gennemsnit). RSI var under 15 i slutningen af februar, men stigningen i aktiekursen har trukket RSI op i 50. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger.

Positiv udvikling.

Nærmeste modstandsniveau er ved 480 og herefter i niveauet 525, mens nærmeste støtteniveau er ved 410 og herefter i niveauet 380. Aktien ser interessant ud på niveauet. 

Axfood-aktien toppede ved årsskiftet i niveauet 210 og i midten af marts ramte kursen niveauet 164-170, men siden tog aktien en rebound op i niveauet 180-182. Kursudviklingen ligger og tester det lange glidende gennemsnit i niveauet 186.
På ugebasis er der divergens mellem de to signalmodeller Bollinger og Parabolic, idet førstnævnte er i salg, mens sidstnævnte er i køb. De tre indikations har alle etableret en bundformation og de er alle er i en stigende tendens. RSI er i niveauet 35 på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien fortsat er oversolgt.

Afvent udviklingen.

Momentum på månedsniveauet er endnu ikke vendt rundt, hvilket indikerer, at man skal være lidt afventende. Nærmeste modstandsniveau er ved 210 og herefter i niveauet 250, mens nærmeste støtteniveau er ved 170 og herefter i niveauet 150-155. Afvent udviklingen. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.