Reddet af Fed!!

BørsUdsigten: Don’t fight the Fed! Markedskræfterne sat ud af kraft for NU! Kan Natbanken lave en QE, og kombinere det med paritet overfor Euroen?

 

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,3 pct. og 3,0 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med stigninger på mellem 2,0 pct. og 8,6 pct., til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier lukkede mandag med fald på mellem 2,1 pct. og 3,8 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 2,7 pct. og 3,5 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 2,6 pct. og 2,9 pct. idag, tirsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, tirsdag.

 

 

Kan Nationalbanken holde pariteten og samtidig lave et QE program?

Politiske korrekte beslutningerøkonomisk er der tale om lidt af en katastrofe (hvad er et menneskeliv værd – og hvorfor gør man ikke mere i andre tilfælde)

Der er fortsat tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

Overordnet er situationen ved at udvikle sig til en KREDITKRISE, hvilket vil sige højere renter.

Ser vi på Danmark er Nationalbanken nødt til at sætte renten op for at bevare pariteten med Euroen!

Derfor er det svært for Nationalbanken at lave et QE opkøb som det sker i USA – der efter Fed’s beslutning om tilbagekøb af obligationer også realkreditobligationer for op til 125 mia. USD om dagen!!

Stigende renter vil lægge kimen til en gældskrise af dimensioner! 

BørsUdsigten vil naturligvis nævne når der igen er købesignaler i markedet.

 

Hong Kong: 

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

Ser BørsUdsigten på dagschartet testes den bekræftede bundlinie i 21.685 niveauet. Laveste notering i 21.094 niveauet, og et bekræftet brud af bundlinien i 21.700 niveauet SKAL følges.

BørsUdsigten har solgt kortsigtet ved bruddet af 26.425 niveauet. Genkøb ved brud 22.800 niveauet.

Der tale om en midlertidig opbremsning

EXIT ved bruddet af 21.700 niveauet.

Det tertiære salgssingal annulleres ved brud af 22.800 niveauet Strategi: Sælg

Salgssignalet (sekundært) bliver annulleret ved brud af 26.459 niveauet (genkøb). Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite:

Ser vi på dagschartet er den gamle bund i 2.685 niveauet blevet brudt – og der er muligvis tale om et “falsk” EXIT signal, hvilket er et pænt købesignal.

Brud af den faldende trendlinie indikerer mindst en konsolidering!

Salgssignal udløst ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 2.949 niveauet. Strategi: Sælg

 

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede mandag med et fald på 2,9 pct. (67,52 point) i indeks 2.237,40 – laveste notering ved 2.192.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.237), er der tale om et yderligere frit fald, på trods af at Fed intervenerede med QE – ubegrænset obligationsopkøb.

S&P500 blev efter finanskrisen i 2008/09 noteret lavest i 666 blot til orientering!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.060 niveauet. Genkøb ved brud af 2.440 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.030 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 3,4 pct. (33,05 point) i 939,76.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (940), er der tale om et brud af trendlinien i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Bruddet af 972 niveauet udløste et spekulativt salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 1.172 niveauet. Genkøb ved brud af 995 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.075 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 4,7 pct. (63 point) i indeks 1.292 – er der tale om et brud af den positive konsolidering ved bruddet af 1.355 niveauet. Bruddet af 1.303 niveaet udløste et EXIT signal. Brud af 1.381 niveauet udløser købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 1.355 niveauet (købt i 1.373 niveauet (solgt i 1.700 niveauet). Genkøb ved brud af 1.383 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.672 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 2,1 pct. (188 point) i indeks 8.741, er der sket en opbremsning af det tertiære frie fald! EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet!!

Der er udløst et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet ned af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto (oppefra (;-D) begge gennemsnit bryder i faldende trend, hvilket er et af de stærkeste signaler du kan få.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position i 12.000 niveauet. Genkøb ved brud af 9.150 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402. Genkøb ved brud af 12.316 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,925) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af den accelererende tertiære trend. Det indikerer mindst en opbremsning af den spekulative trend.

Spekulativt salgssignal udløst ved bruddet af 6,895, og tertiært salgssignal ved brud af 6,855.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,985 niveauet Genkøb ved brud af  6,99 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,79 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (28,10 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning af den tertiært faldende trend, og en sidelæns konsolidering med en toplinie i 28,75, og en bundlinie i 24,5 niveauet.

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 29 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 51,25 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.