2.000 mia. USD – Hvor mange penge er det?

BørsUdsigten:  Don’t fight the Fed! Relief Rally! Hvor mange “sundhedsreformer” kan man få for 2.000 billioner (trillioner US) USD???

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 8,1 pct. og 11,4 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med stigninger på mellem 2,2 pct. og 8,0 pct., til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede tirsdag med fald på mellem 8,4 pct. og 11,0 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 1,2 pct. og 1,8 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,1 pct. idag, onsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.

 

Netop Nu til morgen er der vedtaget en stimulus pakke fra senatet på 2.000 “amerikanske trillioner” USD! (billioner i dansk regning) til bekæmpelse af Corona epidemien.

Det kunne finansiere en hel sundhedsreform i USA – Tænk hvor mange liv det kunne spare!!!

  • men det kan politikkerne ikke finde ud af (;-(

Corona

Politiske korrekte beslutninger – økonomisk er der tale om en katastrofe (hvad er et menneskeliv værd – og hvorfor gør man ikke mere i andre tilfælde)

Stadig aktuelt:

Kan Nationalbanken holde pariteten og samtidig lave et QE program?

Der er fortsat tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

Overordnet er situationen ved at udvikle sig til en KREDITKRISE, hvilket vil sige højere renter.

Ser vi på Danmark er Nationalbanken nødt til at sætte renten op for at bevare pariteten med Euroen!

Derfor er det svært for Nationalbanken at lave et QE opkøb som det sker i USA – der efter Fed’s beslutning om tilbagekøb af obligationer også realkreditobligationer for op til 125 mia. USD om dagen!!

Stigende renter vil lægge kimen til en gældskrise af dimensioner! 

BørsUdsigten vil naturligvis nævne når der igen er købesignaler i markedet.

 

 

Hong Kong: 

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

Ser BørsUdsigten på dagschartet testes den bekræftede bundlinie i 21.685 niveauet. Laveste notering i 21.094 niveauet, og et bekræftet brud af bundlinien i 21.700 niveauet SKAL følges.

BørsUdsigten ar genkøbt ved bruddet 22.800 niveauet. Positionen var solgt i 26.425 niveauet!

Salgssignalet (sekundært) bliver annulleret ved brud af 26.326 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite:

Ser vi på dagschartet er den gamle bund i 2.685 niveauet blevet brudt – og der er muligvis tale om et “falsk” EXIT signal, hvilket er et pænt købesignal. Det har vist sig at være korrekt (;-D)

Brud af den faldende trendlinie indikerer mindst en konsolidering!

Salgssignal (sekundært) udløst ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 2.943 niveauet. Strategi: Sælg

 

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede tirsdag med en stigning på 9,4 pct. (209,93 point) i indeks 2.447,33.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.447), er der tale om et brud af den faldende trend, og en test et brud af toplinien i en konsolidering i 2.440 niveauet.

Fed intervenerede med QE –i form af et ubegrænset obligationsopkøb.

Netop Nu til morgen er der vedtaget en stimulus pakke fra senatet på 2.000 “amerikanske trillioner” USD! til bekæmpelse af Corona epidemien. (Det fulde beløb bliver aldrig brugt).

Det kunne finansiere en hel sundhedsreform i USA – Tænk hvor mange liv det kunne spare!!!

Med den nye “pakke” er alle normale økonomiske spilleregler sat ud af kraft indtil vi får et nyt balancepunkt!

S&P500 blev efter finanskrisen i 2008/09 noteret lavest i 666 blot til orientering! – blot til sammenligning med den nuværende situation!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.440 niveauet (solgt i 3.060 niveauet). Genkøb ved brud af 2.440 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.030 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 3,2 pct. (29,77 point) i 969,53.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (970), er der tale om et brud af trendlinien i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Bruddet af 972 niveauet udløste et spekulativt salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 1.172 niveauet. Genkøb ved brud af 979 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.075 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 7,1 pct. (92 point) i indeks 1.384 – er der tale om et brud af toplinien i en  konsolidering ved bruddet af 1.381 niveauet. Bruddet af 1.303 niveaet udløste et EXIT signal; men det viste sig at være falsk (- og dermed et købesignal)

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 1.355 niveauet (købt i 1.373 niveauet (solgt i 1.700 niveauet). Genkøb ved brud af 1.383 niveauet (testes NU)!. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.672 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 11,0 pct. (959 point) i indeks 9.759, er der udløst et rent købesignal ved bruddet af 9.150 niveauet. Nyt købesignal / bekræftelse 9.893 niveauet!

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet!!

Der er udløst et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet ned af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto (oppefra (;-D) begge gennemsnit bryder i faldende trend, hvilket er et af de stærkeste signaler du kan få.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 9.150 niveauet (solgt i 12.000 niveauet). Stop loss ved brud af 9.150 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402. Genkøb ved brud af 12.243 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,899) til morgen, onsdag, er der tale om en negativ tertiær konsolideringstrend. Det indikerer oftest en positiv fortsættelse.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,985 niveauet Genkøb ved brud af  6,94 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,795 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (27,80 USD) til morgen, onsdag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 28,75, og en bundlinie i 24,5 niveauet. Brud heraf skal følges!

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 29 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 50 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.