Schouw opjusterer

Print Friendly, PDF & Email

Schouw har her til formiddag opjusteret forventningerne for EBIT 625- 675 mio. kr. til 695 mio. kr. Det er positiv driftsforhold og gunstige råvarepriser i forretningerne Biomar (fiskefoder) og Fibertex Personale Care (produkter til hygiejneindustrien), der løfter indtjeningen i koncernen.

Det betyder, at vores fundamental-model indikerer en fair pris pr. aktie på 350 mod den nuværende kurs på 298-300, hvilket giver et potentiale i aktien på godt 16 pct.

Schouw på ugebasis.

Schouw på ugebasis.

Teknisk vil et brud af 300 åbne op for en test af første modstandsniveau omkring 325. Dagens stigning har ændret signalet på dagsniveauet i Bollingerkanalen til køb. På ugebasis har købssignalet i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen været der siden medio november. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, mens Momentum på ugebasis har været i en faldende tendens grundet den vandrette formation i kursudviklingen, der har stået på siden december.

Nyt signal i Bollingerkanalen.

Nyt signal i Bollingerkanalen.

Brud af 300 så anbefales køb.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.