Samler op i SAS og Novozymes

Terrorhændelsen i Paris fik luftfartsaktierne til at falde tilbage. Fredag var SAS aktien oppe i kurs 15,7, og mandag blev aktien handlet i niveauet 15,8.

SAS på ugebasis.

SAS på ugebasis.

RSI var oppe i det overkøbte niveau, men korrektionen om mandagen har trukket RSI ned i niveauet omkring 75. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet fortsætter ligeledes den stigende tendens, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Tager aktien med i porteføljen.

Graf på ugebasis.

Graf på ugebasis.

Novozymes fortsætter den stigende tendens, og de glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Endvidere er der fortsat et ”gap” i niveauet 335,7-358,7.

Novozymes m. gap.

Novozymes m. gap.

Der er en positiv tendens i Momentum, MACH og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 360. Anbefaler køb på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.