Så forhandles der igen

Kina og USA har igen sat sig ved forhandlingsbordet, hvilket har fået markederne til at reagere positivt på nyheden.

Demant måtte tirsdag meddele, at man var ramt af IT-nedbrud og onsdag eftermiddag var fejlen ikke rettet, hvilket fik aktien til at falde tilbage dog uden at gå i salg. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit lige i niveauet 205 som en modstandslinie. Nærmest støtteniveau er ved 185 mens nærmest modstandsniveau er ved 215 og herefter i niveauet 235. Aktien ser stadig interessant ud på niveauet.

I den anden ende af markedet var NNIT og NKT, som begge steg i begyndelsen af ugen. NNIT har været i en faldende tendens siden januar 2018, hvor aktien blev handlet i 200. I dag er kursen i niveauet 70-80. RSI har ramt 10 og MACD er meget under 0. Den spekulative investor kan samle op på niveauet. Bollingerkanalen på dagsniveauet er gået i køb. Der er tre ”gaps” i grafen 91,50- 97, 173,80-177,60 og i niveauet 205-210, hvor det først kan blive lukket indenfor 2-3 måneder.

NKT  forsøger at finde en bundformation og de første købssignaler er blevet etableret på dagsniveauet, mens der på ugebasis er salg i alle signalmodellerne. Den svagt stigende tendens på dagsniveauet har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er stadig under 0 og RSI har ramt 42-44. Nærmeste modstandsniveau er ved 120, mens nærmeste støtteniveau er ved 85.

Solar fik torsdag medhold i en verser retssag i Amsterdam om en Earn-Out-Aftale i forbindelse med et køb i 2016. Teknisk lå aktien i en faldende tendens frem til for 4 dage siden, hvor aktien fandt en bundformation og begyndt at stige. Signalmodellerne er på ugebasis i salg og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 310 som en modstandslinie. Dagens nyhed har trukket Solar-aktien op, så der er etableret et købssignal på dagsniveauet. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Baltic Dry Indekset (BDI) fortsætter den stigende tendens og har ramt 2500, men rederierne står stille. D/S Norden handles vandret i niveauet 90-100 med udsving til begge sidder. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 97 som en modstandslinie. Tager aktien med på kandidatbænken.

Torsdag var Danske Bank og Nordea i hopla, da begge banker ændrede i deres ledelseslag, hvilket fik begge bank-aktier til at stige. Danske Bank-aktien er dog overordnet i en faldende tendens, selvom aktien steg over 5 pct. torsdag. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 108.
Nordea er ligeledes i en faldende tendens og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 48 som en modstandslinie. Begge aktier ser uinteressante ud.
The Drilling Company ser ud til af have fundet en bundformation i niveauet 360-370. Nærmeste modstandsniveau er ved 420 og herefter i niveauet 490.

I den kommende uge er der ikke nogen regnskaber fra de danske selskaber. Onsdag er det Roblon, som er aktuel med sit kvartalsregnskab. Fredag er det gamle TK Development eller Agat Ejendomme, som er med kvartalregnskab.

C25 på ugebasis.

25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1100-1160, og det har stået på siden marts. Der er en fornyet styrke og hastighed i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over 0 og RSI er over 60. Der er en positiv tendens i både Momentum på uge- og månedsniveauet. De glidende gennemsnit ligger side om side. Nærmeste modstandsniveau er 1200.

DK portefølje
Alm. Brand er op salgslisten. Demant har fået forkert stop-loss – se mandagen opdatering. 

Nordisk portefølje
Tager Trelleborg med i porteføljen – se analyse under OMX S30.

 

Ny tur i karrusellen
Fredagen amerikanske nøgletal skuffede markedet. Der var forventet 160.000 nye jobs, men der blev kun skabt 130.000. Det fik futures til at falde tilbage, men allerede før markedet er åbnet har de rettet sig og ligger fortsat over gårsdagens lukkekurser.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: The Kroger, Zscaler Inc., HD Supply Holding, Casey´s General Stores, NIO Inc., RH samt Calavo Growers.

Dow Jones Industial Average er igen begyndt at stige efter en konsolidering i et par dage. Den overordnede tendens peger stadig opad og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 26.082 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 27.400 og støtte ved niveauet 25.400.

S&P 500 holder fast  i den stigende tendens og er på vej op og tester modstandsniveauet 3000. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Parabolic er i køb, mens Bollingerkanalen er i salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2925 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD falder, mens der er etableret en bundformation i Momentum og RSI. Nærmeste modstandsniveau er ved 3000 og herefter i 3100, mens nærmeste støtteniveau er ved 2850.

Nasdaq Composite har ligeledes etableret et købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er signalerne mere rodede, da Parabolic er i køb, mens Bollingerkanalen er salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7950 som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, men er fortsat overordnet i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 8300 og herefter i niveauet 8400, mens nærmeste støtteniveau er ved 7700 og herefter i niveauet 7500.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Rebound i Japan

Det japanske marked er brudt igennem niveauet 21.000, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 21.350 som en modstandslinie. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og der bliver først etableret et købssignal ved brud af niveauet 21.500.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD falder, mens der er en stigende tendens i RSI og modellen har ramt 46 og Momentum på ugebasis fortsat er i en faldende tendens.

Nærmeste modstandsniveau er ved 21.800 og herefter i niveauet 22.200, mens nærmeste støtteniveau er ved 20.600 og herefter i niveauet 19.500.
Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen.

OMX Stockholm 30-indekset har fået lidt medvind siden testen af 1500 i midten af august, og i dag handles indekset i 1600. På dagsniveauet blev der etableret købssignal i midten af august kort tid efter testen af støtteniveauet 1500. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i slutningen af august. På ugebasis er der fortsat salgssignal på ugebasis i de forskellige signalmodeller og det lange glidende gennemsnit har sin modstandslinie i niveauet 1600.

Der er en svagt positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1620 og herefter i niveauet 1700, mens nærmeste støtteniveau er ved 1520 og herefter i niveauet 1480.
Strategi: Man skal fortsat afvente udviklingen.

Trelleborg-aktien har taget en rebound de sidste par dage og kursen er gået fra 125 til 138. Stigningen betyder, at der er etableret et købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der ligeledes etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens kursen skal over 140, før der sker noget i Parabolic-modellen. –

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 60, mens MACD er tæt på 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 138-140 og herefter er der modstand i niveauet 155, mens der er støtte i niveauet 125. Anbefaler køb på niveauet og tager aktien med i porteføljen.

Frankfurt Dax 30 holder fast i købssignalerne på dagsniveauet. Dog har de seneste par dages stigende tendens givet en række mindre ”gaps”, hvilket over tid skal lukkes, så et tilbagefald under 12.000 kan ikke udelukkes i den kommende måned. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.600 og herefter i niveauet 11.600. Momentum er overordnet på månedsniveauet i en stigende tendens.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Chr. Hansen og Novozymes .
Chr. Hansen har været inde i en negativ kursudvikling de sidste 2 måneder, men i midten af august fandt aktien støtte i niveauet 540 og er siden steget og handles nu i niveauet 580-600. Stigningen har givet de første købssignaler på dagsniveauet.

På ugebasis er det først ved brud af niveauet 600, at Bollingerkanalen ændrer signal. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at det fortsat er for tidligt at samle op i Chr. Hansen. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.   

Novozymes har haft en kedelig kursudvikling de seneste 5 år, hvor aktien har bevæget sig vandret i niveauet 270-350. I august er aktiekursen faldet tilbage og der er igen etableret et salgssignal i signalmodellerne på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og har etableret et salgssignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis og MACD er i en faldende tendens, mens Momentum og RSI begge er stigende.

Momentum på månedsniveauet har været i en stigende tendens de sidste 2 måneder. Nærmeste støtteniveau er ved 270, men nærmeste modstandsniveau er ved 320. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

 

Er optrenden stoppet for guldet?
Guldet tester modstandsniveauet 1550 og kunne ikke bryde igennem og er faldet tilbage til 1500. Nærmeste støtteniveau er ved 1400. Der er etableret en topformation i Momentum, MACD og RSI.
Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation. Reducer din guldeksponering.

SEK/DKK: Har taget en rebound i denne uge og er handlet op i niveauet omkring 70 efter en test af nivauet 69 for 6 dage siden. Nærmeste modstandsniveau er ved 70,5.

EUR/USD: Har ligeledes taget en rebound og handles nu i niveauet 1,105 mod 1,095 for 3 dage siden. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,115.

Metalmarkedet: Der er en svag bedring, idet tin nu også bevæger sig vandret, mens der fortsat en vandret formation i bly og en stigende tendens i nikkel.

Landbrugsmarkedet: Landbrugsmarkedet er stadig presset af høsten, så der er en fortsat faldende tendens i majs, hvede, havre, bomuld og kakao bare for at nævne afgrøder, som har en svag udvikling. Mælk, træ og kaffe er stadig i en stigende tendens.

Brent Spot arbejder på at etablere en bundformation i niveauet 58-60. Der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens der fortsat er salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis. RSI bevæger sig vandret i niveauet mellem 30 og 40. Bryder kursen igennem 64, så ser det interessant ud.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.