Kære Xi – Ring lidt Oftere til Donald!

BørsUdsigten: Opbremsning? Stærkt Svensk Aktiemarked!

 

Wall Street lukkede torsdag, med stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,2 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne nogenlunde uforandret med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til en åbning med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt lavere nu til morgen, fredag.

 

Handelskrig

“RING RING” sang Abba – men vi får nok ikke den samme kursmæssige effekt af en ny telefonsamtale mellem præsident Xi og præsident Trump.

Under alle omstændigheder har der “(denne gang)” været en “telefonsamtale” mellem Kina og USA, hvor man blev enige om at der afholdes en ny møderunde for at finde en løsning på handelskonflikten. Møderne skal finde sted i oktober.

Den umiddelbare reaktion på genoptagelsen af forhandlingerne er stigninger.

BørsUdsigten forventer at den kursmæssige effekt af stigningerne vil ebbe ud i løbet af fredag eventuelt mandagen.

Der går lang tid før man ser effekterne af en eventuel aftale – men “ceasefire” er heller ikke at foragte.

Der imod skal man være opmærksom på at Hong Kong problematikke og urolighederne indtil videre er på plads. Det kan have en lidt længere positiv effekt.

Så må vi se om Donald har sparket Fed. chef Jerome Powell på plads.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede torsdag med en stigning på 1,3 pct. (38,20 point) i indeks 2.976,00.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.976), er der tale om et rent brud af toplinien i 2.940 niveauet. Det udløser et rent købesignal, og bruddet SKAL følges.

Der er dog tale om et gap mellem 2.960 og 2.940 niveauerne, der skal lukkes. Det giver en mulighed for at købe ved et sandsynligt tilbagefald mod 2.940

Testen af toplinien i 2.940 niveauet, betød at vi nu kommer ud af “Death Zone” hvilket er ingenmandslandet mellem det 200 dages glidende gennemsnit og det 50 dages glidende gennemsnit. Samtidig ligger USD stærkt i en sekundær optrend – Det betyder “a Perfect Bull” og All In!

Børsudsigten vurderer fortsat, at der er to scenarier i den nuværende situation:

Får vi et brud af 3.027, vil vi se en test af 3.150-200 niveauet inden ultimo 2019.

Modsat kan vi også se en midlertidig top i form af en dobbelt top og en falddybde til 2.400 niveauet.

Der er alt mulig grund til at holde øje med den sidelæns konsolidering efter en test af bundlinien i 2.843-40 niveauet. Bundlinien afviste, men bekræftet brud af det gamle bundniveau i 2.843-40 niveauet vil bekræfte starten på ben 2 i i den faldende trend. Det skyldes at negative korrektioner/korrektive bevægelser oftest – men ikke altid – har to bølger! Jo længere tid der går med konsolideringen jo mindre sandsynligt bliver det med et brud ned.

Udbrud fra konsolideringen SKAL følges. EXIT af amerikanske aktier ved bekræftet brud af 2.843-40 niveauet.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.910 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.960 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.940 niveauet. Genkøb ved brud af 2.940 niveauet. Strategi: Sælg 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,3 pct. (3,54 point) i 1.048,21.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om et lille vendesignal på C20 indekset, efter en test af  af topniveauet i 1.060. Niveauet har nu afvist 2 dage i træk.

Endvidere er der tale om et brud accelererende tertiær optrend, og dermed mindst en opbremsning.

Der er fortsat tale om en sekundær optrend. Bruddet af 1.037 niveauet vil indikerer en test af 1.100 niveauet indenfor de næste 4 måneder. Sekundært salgssignal ved brud af 1.037 niveauet. Tertiært salgssignal ved brud af 1.048 niveauet (Testes NU). Det vil sige, at der sælges på en lavere åbning.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.048 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.009 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.037 niveauet. Strategi: Køb.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,0 pct. (16 point) i indeks 1.597 – er der tale om en accelererende optrend. Der er tale om et udbrud fra en “flagformation”, og en bekræftelse af købesignalet ved bruddet af 1.582 niveauet. Ved bruddet af 1.582 ses næste stop i 1.615-20 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.540 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.581 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,567 niveauet. Stop loss ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Køb.

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,9 pct. (102 point) i indeks 12.127 – er der tale om en parrallelforskydning i den accelererende spekulativ optrend. BørsUdsigten nåede “næste stop” i den nuværende formation er 12.135 niveauet og lukning af “Gappet” (;-D).

Der er fortsat mulighed for en større SHS formation. Der er tale om en midlertidig topformation i form af en dobbelt top (midlertidig topformation). Neckline i 11.625 niveauet blev brudt. For at annullere den mulige SHS formationen skal vi have en lukning over 12.647 niveauet. Endelig bekræftelse på topformationen, og EXIT-niveau ved brud af 11.400 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.850 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.075 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.840 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevisnt ved brud af 11.860 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Gentagelse fra i går, torsdag (chartet er opdateret)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK til morgen (6,763), er der tale om en opbremsning, før en sandsynlig yderligere optur. Bruddet af 6,74 niveauet har udløst et rent sekundært købesignal, og brud af 6,74 niveauet udløser sekundært salgssignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,78 niveauet. Genkøb ved brud af ved brud af 6,795 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,74 niveauet. Stop loss ved brud af ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Gentagelse fra i går (chart opdateret)

Ser BørsUdsigten på UK Brent (60,8) er der tale om en fortsat konsolidering med en tertiær bundlinie i 58 niveauet og en sekundær i 56 niveauet. Bruddet af 59,90 niveauet har udløst et tertiært salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 59 niveauet. Stop loss ved brud af 59 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært ligger har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 65 niveauet. Genkøb ved brud af 61,50 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.