Rigtige Mænd

BØRSUDSIGTEN: Fri os for en Bankunion! Så er der igen indbudt til Davoserjass! Jo mere euroen falder – des mere interessant bliver DKK!

Abonnement: Køb adgang til BørsUdsigten https://aktieraadet.dk/produkt/boersudsigten/ eller Skriv til mig på allan@aktieraadet.dk eller ring på 2258 0126

 
C20 indekset lukkede i går, tirsdag med en stigning på 0,2 pct. (1,77 point) i indeks 789,07.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 1,2 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, onsdag. Japan undtaget.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund. Faldene skal ses i lyset af de meget store kursstigninger vi så tirsdag.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne uforandret med plus / minus 0,1 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

BørsUdsigten holder ferie i uge 5

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har genkøbt i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud 768 niveauet (oppefra).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten køb.

BørsUdsigten har købt en position ved bruddet af den faldende trendlinie i 745. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 780 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb for C20. Der er hjemtaget gevinst ved brud af 734 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

BørsUdsigten har i et stykke tid haft ”all in” for danske aktier.

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen (risikostyring) af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 789.

Dagens C20 Udsigt.

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til en anelse lavere, nu til morgen, onsdag.

Dvoserjass!

Så er der åbnet for en ny omgang ”Davoserjass” (nolo kortspil)

Så er verdens elite igen samlet i World Economic Forum for at diskutere verdens økonomiske sundhedstilstand.

”Mødet” har stor mediemæssig bevågenhed, da man her har mere uformel tone og adgang til interviews med mange af de mennesker, der til daglig er svære at skaffe adgang til.

Desuden er man tæt på beslutningstagerne, og meningsdannerne.

Fri os for en Bankunion – på nuværende tidspunkt!

Ingen aner hvad der er på bøgerne – og med ECB’s forventede quantative easing og andre regler – aner man ikke hvad der på bøgerne hos bankerne i Eurolandene.

BørsUdsigten noterer sig at Banco de Santander – der normalt betragtes som en velkonsolideret bank (Europas største målt på balance) skal ud og hente kapital for at kunne imødegår de nye bankkrav. Når de skal ud, og hente kapital, hvordan står det så ikke til i de andre Sydeuropæiske banker?

SNB’s beslutning om at lade CHF flyde begynder at trækker blodige spor i de europæiske banker, og deres kunder.

Umiddelbar reaktion SNB’s beslutning om at lade CHF flyde vil betyde en nedgang i indtjeningen på de schweiziske banker på mellem 15-20 pct.

Hårdes ramt er Østrig, hvor 18 pct. af samtlige detailudlån er i CHF.

I Danmark får Saxobank øretæver – og skal ud og kradse penge hjem (margin calls).

I realiteten har SNB (Schweiz National Bank) narret med låntagerne. Ikke at der er blevet givet nogen garanti for at renten skulle blive derned – så i hvert fald en hvis sikkerhed og formodning om at SNB havde mere styr over tingene – og ikke havde ladet dem køre for langt ud.

BørsUdsigten vurderer, at man skal lade ”de andre” starte bankunionen (eksperimentet) op, så kan vi se, hvordan det går. Her kan vi lære af svenskerne, der heller ikke kaster sig ud i nye eventyr med bind for øjnene.

Fri os for en bankunion på nuværende tidspunkt, danskerne kommer kun til at betale for endnu en krise.

Desværre skal beslutningstagerne (- og politikkerne) ikke selv have penge op af lommen, hvis de træffer en forkert beslutning!

De burde ligesom det private erhvervsliv kunne gå personligt fallit, såfremt de træffer forkerte beslutninger på ”vores” vegne!

I dag er embedsmænd økonomisk ansvarsfri for forkerte beslutninger – var der nogen der sagde IC4?

 

Wall Street

Wall Street lukkede lidt højere i går, tirsdag, efter et negativt udlæg.

På regnskabsfronten var der stigende regnskabsresultater fra Netflix, IBM, og Morgan Stanley. Derimod begynder USD at gøre ondt på de selskaber, der har indtjening i udlandet, hvis vi skal tolke regnskabet fra Johnson & Johnson.

Det indikerer, at vi nok skal sætte forventningerne ned til selskaber som Coca Cola, McDonald’s, og andre selskaber, der er afhængig af indtjening ude i verden.

Hertil kommer selskaber, de er afhængige af olieindustrien, hvor vi vil se, at trods bedre resultater i indeværende år, er det forventningerne, der drive værket. Der refereres til selskaber som Haliburton, og Sclumberger.

I dag kommer der tal for påbegyndte boliger, og byggetilladelser. Torsdag den 15. kom boligentreprenøren Lennar med et regnskab, der løftede bundlinien med 50 pct. så der er noget at komme efter som investor.

Dow Jones lukkede tirsdag med en stigning på 0,0 pct. (3,66 point) i indeks 17.515,23.

S&P500 steg med 0,2 pct. (3,13 point) i 2.022,55.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,4 pct. (20,46 point) i 4.654,85.

 

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (2.023), fik vi torsdag et vendesignal, og noget kunne tyde på at vi skal op og teste 2.060-62 niveauet.

Indtil videre konsoliderer S&P500 sig sidelæns mellem 1.990 og 2.060-62 niveauet, som henholdsvis bundlinie og toplinie.

Der er fortsat mulighed for en midlertidig top i form af en lille s-h-s formation – men den er ikke bekræftet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.220 niveauet (faldende trendlinie). Stop loss lægges ved brud af 2.010 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 2.025 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1,190 niveauet.

Strategi: Køb

Primært (lang sigt)har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.969 niveauet (oppefra).

De korte indikatorer ligger i neutrale niveauer med en lille pil ned. Umiddelbart indikerer det ro på det amerikanske aktiemarked.

Signalmodellerne ligger i rent sælg; men det skal jo ikke forhindre ”rigtige” mænd i at købe på chartet. (;-D)

21SPCH

S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,01 pct. til 1,79 pct. Den toårige steg med 0,03 pct. til 0,50 pct., og den 30 årige falder med 0,04 pct. til 2,38 pct.

Den tyske 10 årige Bund stiger med 0,01 pct. til 0,45 pct.

Husk at tjekke jeres kreditforeningslån for en eventuel omprioritering til 2 pct. lån!

 

Valuta

USD noteres kl. 06:28 i 6,423 (6,420) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,158 (1,158) for 1 USD. USD/JPY noteres i 117,8 (118,3). EUR/JPY noteres i 136,4 (136,9).

BørsUdsigten vil fremtidigt tage EUR/DKK med på vores observationsliste grundet den situation, der er opstået efter Schweiz valgte, at ophæve fastkurspolitikken overfor EUR.

EUR/DKK noteres til 7,435 til morgen.

Jo mere euroen svækkes, des større bliver interessen for DKK – og jo dyrere bliver det for danskerne – dig og mig – at fastkurspolitikken bliver opretholdt.

Lige nu er der ingen grund til panik – men man skal have det med i sine investeringsovervejelser.

BørsUdsigten noterer, at EUR svækkes hurtigere end JPY. Den nuværende JPY styrke skal benyttes til at time et køb af USD.

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,42), konsoliderer krydset sig fortsat mellem 6,46 niveauet og 6,39 niveauet.

Efter en kort konsolidering i form af en fortsættelsesformation stiger USD igen, og har givet købesignal ved bruddet af 6,295-30 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores lange position i 6,12 niveauet. Der er hjemtaget gevinst trendfølgende ved brud af den stigende trendlinie i 6,42 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,46 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved brud af 6,05 niveauet. Der tages gevinst ved brud af 6,38 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer trækker ned mod neutralt niveau fra ekstremt overkøbt. Det under støtter en lidt længere konsolidering – men nu må vi se hvad centralbankchef Mario Draghi finder på.

Signalmodellerne ligger i rent køb, selvom MacD lægger an til et salgssignal.
21USDDKK
USD/DKK: Dagschart.

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.303 (1.276) USD pr troy ounce (31.1035 g).

BørsUdsigten skrev i går, tirsdag – Meget Stærkt Købesignal!

BørsUdsigten’s forventning om en stigende guldpris har holdt 100 pct. – og mon ikke vi nu skal op og testet 1.300 niveauet. Under alle omstændigheder konsoliderer guldprisen sig på time chartet mellem 1.272 niveauet og 1.280 niveauet. Udbrud af disse niveauer viser vejen på den korte bane.

– Og det holdt!

P.t. ligger stop loss niveauet på timechartet på 1.295.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købet en position ved bruddet af 1.200 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.280 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.205 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.245 niveauet.

Strategi: Køb

 

Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, onsdag.

Olieprisen konsoliderer sig sidelæns. Toplinien ligger i 50 USD og Bundlinien i 45 USD.

Nymex Crude, er senest noteret i 46,94 (47,90) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 48,40 (48,82) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, onsdag. Japan undtaget.

Nikkei225 falder med 0,5 pct. (86 point) i indeks 17.280. Hang Seng noteres 1,6 pct. (393 point) højere i 24.344. Kina’s CSI300 ligger 4,5 pct. (152 point) højere i 3.548. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.921. Australien ASX200 op med 1,6 pct. (86 point) i 5.393.

Alle noteringer en god time før lukketid.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (789), fik vi mandag et meget stærkt købesignal ved bruddet af dobbeltoppen i 775 niveauet.

Der er normalt magnet i runde tal, så mon ikke vi ser en test af 800 indenfor den nærmeste fremtid.

Der er tale om en stærkt accelererende trend

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 745 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 780 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 768 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 734 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

Unødvendigt at sige at BørsUdsigten fortsat har ”all in” på de danske aktier.

21C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op, og er nået overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

 

Tlf. 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.