Renten Styrer!

BørsUdsigten: 2 stk. ATH. Renten Stiger Kraftigt!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,4 pct. og 2,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,9 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger med fald på mellem 0,8 pct. og 2,1 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handler til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,3 pct. (51 point) i 3.819, er der tale om et tilbageslag, og en test af det 50 dages glidende gennemsnit. Nyt spekulativt salgssignal er udsendt ved bruddet af 3.863 niveauet (tertiær stigende trend)

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 3.863 niveauet. (købt i 3.871 niveauet). Genkøb ved brud af 3.863 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af i 3.867 niveauet (købt i 3.783 niveauet). Genkøb ved brud af 3.937 niveauet. Strategi: Sælg

Tjek USD strategi!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 2,1 pct. (637 point) i 28.922 – handles fortsat) er der tale om et brud den tertiære konsolidering. Bruddet af bundlinien i 30.200 niveauet udløste et spekulativt salgssignal, og en ny “bund” i 28.870 niveauet (bekræfter salgssignalet)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.200 niveauet. (købt i 28.640 niveauet). Genkøb ved brud af 29.200 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.189 niveauet (købt i 28.080 niveauet). Genkøb ved brud af 30.500 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,9 pct. (67 point) i 3.510 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om om en test af den stigende trendlinie i 3.510 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.550 niveauet (solgt i 3.675 niveauet). Stop loss ved brud af 3.510 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.623 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 2,4 pct. (35 point) i indeks 1.403 – er der tale om en negativ fortsættelse. Sekundært er der udløst salgssignal ved bruddet af 1.475 niveauet. Der er tale om en kaosformation.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om et lille “death cross”, da det 24 dages glidende gennemsnit har brudt det 50 dages glidende gennemsnit.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 1.437 niveauet (købt i 1.439 niveauet). Genkøb ved brud af 1.440 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.475 niveauet (købt i 1.490 niveauet). Genkøb ved bruddet af 1.490 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,2 pct. (4 point) i indeks 2.071 niveauet, er der tale om et brud af en tertiær sidelæns konsolidering i 2.040 niveauet – OG igen igen ny Alla Tidars Högsta (ATH).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.024 niveauet (solgt i 2.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.055 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.018 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,3 pct. (40 point) i indeks 14.080), er der tale om et udbrud af en sidelæns konsolidering, med en toplinie i 14.060 niveauet og en bundlinie i 13.675 niveauet. Der er tale om en NY Der Höchste Aller Zeiten (ATH).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position 13.875 niveauet (solgt i 13.865 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.941 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Stop loss ved brud af 13.860 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

DAX30: Dagschart

 

10årig Treasury Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation er der tale om en stigende trend, og en fordobling af renten siden august september.

Der er tale om en lille konsolidering med en bundlinie i 1,38 pct. og toplinien ligger i 1,53 niveauet. BørsUdsigten vurderer, at brud af konsolideringen vil have direkte indflydelse på udviklingen på Wall Street. Onsdag steg renten “kraftigt” med 0,08 pct., hvilket gav sig udslag på primært de teknologiaktierne.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1,19 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,38 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,29 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne.

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,166) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af en tertiær optrend. Det indikerer mindste en opbremsning. Nyt købesignal ved brud af 6,175 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,12 niveauet (solgt i 6,145 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,15 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,1375 niveauet (Købt i 6,10 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,22 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne korte USD positioner.

Vær klar til at vende rundt, såfremt obligationsrenten stiger! (Højere rente = Højere Kurs)

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (64,5) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den tertiære optrend i 65 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning.

NB! Der holdes OPEC+ møde i dag, torsdag, hvor der skal diskuteres en hævning af produktionen med 1,5 mio. tønder. Ingen i OPEC er interesseret i at den amerikanske skifferolieproduktion for alvor kommer i gang igen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af lang position ved bruddet af 65 niveauet (købt i 56,5 niveauet). Genkøb ved brud af 65,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Køb

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.