Hold øje med bryggerierne

Foråret er på vej og det vil give et løft til serveringsindustrien. Derfor er de danske bryggerier interessante og i lyset af et EM til sommer må man også forventd et øget salg af øl.

Royal Unibrew har etableret et købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af februar.

Kursgraf på dagsniveauet.

På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i forrige uge.
De tre indikationsmodeller er overordnet i en faldende tendens og har været det siden august. RSI har dog etableret en svagt stigende tendens, idet den seneste bund ligger højere end den foregående.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 680 og herefter er det i niveauet 720, hvilket bliver 3. gang at man tester det modstandsniveau og bliver det brudt, er næste modstandsniveau ved 820. Nærmeste støtteniveau er ved 600 og herefter i niveauet 560.

Interessant udvikling i MACD.

Carlsberg har på dagsniveauet etableret et salgssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 970 som en støttelinie.

På ugebasis er der en positiv stemning i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den seneste bund i MACD ligger lavere end den nuværende, mens de seneste bunde i RSI og Momentum ligger på samme niveau som den foregående.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1040 og det er også 3. gang, at det niveau testes og bliver modstandsniveauet brudt, er næste kursmål 1150. Der er støtte i niveauet 940 og herefter i 900. Aktien for en købsanbefaling på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.