Renteforhøjelse i december

Det er ganske vist, at der kommer en amerikansk renteforhøjelse i december, det indikerer referatet fra FOMC-mødet.

Topdanmark kunne mandag fremvise et kvartalsregnskab, der viste et godt forsikringsresultat, mens investeringsresultatet blev ramt af aktiemarkedernes negative udvikling i august. Teknisk har aktien befundet sig i en faldende tendens. Topdanmark-aktien toppede i februar, og kursen har været faldende siden. Faldet har givet et salgssignal i aktien.

DSV har i denne uge udvidet aktiekapitalen med en privat-placering til en værdi af fem mia. kr. Aktierne er placeret hos en institutionel investor. Placeringen gav et mindre tilbagefald i aktiekursen, men tendensen er fortsat stigende. Momentum på månedsniveauet peger fortsat opad. Det anbefales, at man samler op i aktien ved tilbagefald.

H+H International kunne i denne uge fremvise vækst i både omsætning og ebit. Omsætningen steg fra 404,6 mio. kr. i tredje kvartal 2014 til 460 mio. kr. i tredje kvartal 2015, mens ebit steg fra 29,9 mio. kr. til 37,2 mio. kr. Teknisk er aktien brudt igennem modstandsniveauet 62, og næste modstandsniveau befinder sig over kurs 100. Som følge af de sidste to ugers stigning er der genetableret et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen.

DFDS sejlede et godt resultat hjem til aktionærerne. Kvartalsregnskabet viste en vækst i omsætningen på seks pct. i forhold til tredje kvartal 2014, mens bundlinjen viste en fremgang på 59 pct. fra 375 mio. kr. i tredje kvartal 2014 til 595 mio. kr. i 2015. Der var vækst i alle fem shipping forretningsenheder, og særligt i Channel Passenger og North Sea. Teknisk har aktien foretaget et kraftigt rebound, hvilket har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Stigningen betyder, at den øvre linje i den stigende trendkanal bliver testet. Momentum på månedsniveauet har genetableret den stigende tendens, hvilket bekræfter den positive trend i DFDS-aktien.

Matas leverede et regnskab, der viste et mindre fald i omsætningen og i marginerne. Det fik aktien til at falde tilbage til kursniveauet omkring 120, der tidligere har udgjort et støtteniveau tilbage i begyndelsen af oktober. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Såfremt kursen bryder over 125, ændres signalet til køb. (Det skal bemærkes, at jeg selv ejer aktier i Matas.)

Den forestående uge byder på en række mindre regnskaber. Ugen indledes mandag med regnskaber fra F.E. Bording og NTR Holding, og tirsdag følger Brøndby og Topsil. Onsdag præsenterer Royal Unibrew, RTX samt United International Enterprises deres regnskaber. Torsdag står Deltaq, FirstFarms og Gyldendal for tur, og ugen afsluttes fredag med regnskab fra Scandinavian Brake Systems.

RTX banker igen på modstandsniveauet 100, hvilket er tredje gang på ni måneder. Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI befinder sig i det overkøbte niveau. Momentum på månedsbasis er ved at etablere en bundformation, hvilket indikerer, at aktien kan blive meget interessant i den kommende tid. Såfremt kursen bryder igennem 100, findes modstandsniveauet i 110-115 og herefter i niveau 140.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20 indekset fortsætter den stigende tendens og tester modstandsniveauet 1000. Der er en positiv tendens i RSI og Momentum på ugebasis. De glidende gennemsnit nærmer sig et Golden Cross, og ugen efter må man forvente det sædvanlige sell-off op til jul, hvor nogle skal have ændret deres positioner eller undgå at ligge for tungt investeret op til årsafslutningen. Signalmodellen Bollinger har sin nedre støttelinje i niveau 930, hvilket også udgjorde et støtteniveau i september. Nærmeste modstandsniveau befinder sig ved 1040, som udgjorde en top i juli.

Der er stadig opsamlingsmuligheder i danske aktier. Men med et afkast på 33 pct. i 2015 bliver 2016 forventeligt noget mere afdæmpet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.