Åben Udgave

BØRSUDSIGTEN:Fortsat stærk USD (Køb)! Fortsat Køb I C20!

Abonnement: Køb adgang til BørsUdsigten https://aktieraadet.dk/produkt/boersudsigten/ eller Skriv til mig på allan@borsudsigten.dk eller ring på 2258 0126

 
C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,1 pct. (1,01 point) i indeks 990,83.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct. for de tre indeks, som BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct.

 

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har genkøbt 945 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 970 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 950 niveauet

Strategi: Køb.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten har købt i 975 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 985 niveauet. Der åbnes en shortposition i 950 niveauet.

Strategi: Køb.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance (gevinst/profit) ved bekræftet brud (lukning) af 950 niveauet.

Strategi: Køb.

Niveau for indeksvurdering: 991.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt lavere, nu til morgen, tirsdag.

Kvartalsregnskaber fra smallCap selskaberne BIF og Topsil.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret til en anelse lavere i går, mandag.

Så er der igen M&A (Mergers & Acqusitions) idet Pfizer og Allergan fusionerer i en handel til 155 mia. USD. Det er rigtig godt nyt til aktiemarkedet – når/hvis handelen bliver gennemført. Fusionen skal godkendes af de amerikanske myndigheder. Endvidere er der bud på tyske Nixdorf, der laver kasse- og bankterminaler. Det er amerikanske Diebold der byder 1,7 mia. EUR for selskabet.

Boligsalget for oktober viste som forventet et fald. Faldet blev på 3,4 pct., og indikerer opbremsning i den økonomiske vækst (BNP). Efterspørgslen efter penge falder – læs finansieringsbehovet falder, både til huskøb; men også istandsættelse og langvarige forbrugsgoder.

I dag, tirsdag, offentliggøres netop BNP (GDP) for 3die kvartal (Q3). Der er tale om anden revidering og der forventes en vækst på 2,1 pct. mod en første opgørelse på 1,5 pct.

På ejendomsmarkedet kommer der tal for prisudviklingen – Case-Shiller – for september for 20 metropoler. Der forventes en vækst på 0,3 pct. og en årsvækst på 5,3 pct.

Dow Jones lukkede mandag med et fald på 0,2 pct. (31,13 point) i indeks 17.792,58.

S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,58 point) i indeks 2.086,59.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,44 point) i 5.102,48.

 

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.087), er den accelererende trend ved at blive brudt. Indekset skal lukke over 2.092 for at afværge et salgssignal. Åbner S&P uforandret eller lavere vil det i første omgang udløse et salgssignal – men man skal være hurtig til at vende rundt såfremt 2.092 brydes.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores lange position i 2.050 niveauet. Der er hjemtages gevinst på det nuværende niveau 2.087 niveauet, og genkøbes ved brud af 2.092 niveauet, såfremt Wall Street ikke åbner positivt.

Strategi: Køb / Sælg se ovenfor.

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 2.064 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.065 niveauet.

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. BørsUdsigten har købt ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.064 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.065 niveauet.

Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer ligger i neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb. Bollinger udsender købesignal ved brud af 2.100 niveauet.

Med en stigende USD in mente – tager det toppen af risikoen ved at investere i amerikanske aktier.

 

24SPCH

S&P500: Dagschart

 

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,02 pct. lavere i 2,24 pct. Den toårige rente stiger med 0,02 pct. til 0,94 pct., og den 30 årige falder med 0,02 pct. til 3,00 pct.

Den tyske 10 årige bund noteres 0,05 pct. højere i 0,53 pct., og den 2 årige bund noteres uforandret i minus 0,40 pct., og den 30 årige 0,05 pct. højere i 1,32.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 07:11 i 7,021 (7,029) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,063 (1,062). USD/JPY noteres i 122,7 (123,2). EUR/JPY noteres i 130,4 (130,8). EUR/DKK 7,461 (7,461).

 

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,02), bliver der udløst et ægte ”golden cross”, hvilket er et langsigtet købesignal, og en indikation på at vi skal ligge langt (købe) USD.

BørsUdsigten forventer fortsat en test af 7,10 niveauet i nærmeste fremtid.

Tertiært har BørsUdsigten købt en lang position i 6,59 niveauet, og der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 6,98 niveauet (sekundære trendlinie). Der åbnes en shortposition ved brud af 6,75 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 6,64 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,98 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 6,75 niveauet.

Strategi: Køb

De korte momentumindikatorer trækker op fra neutralt niveau, og underbygger yderligere stigninger.

Signalmodellerne ligger i køb – bortse fra et salgssignal i MacD (lille advarsel om opbremsning / konsolidering).

24USDDKK

USD/DKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.072 (1.069) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 1.165 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.085 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.080 niveauet. I.e. BørsUdsigten har en dobbelt shortposition.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt en position i 1.140 niveauet, og ved bruddet af 1.080 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.100 niveauet. BørsUdsigten har en dobbelt shortposition.

Strategi: Sælg.

 

 

Olie

Olieprisen noteres højere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 42,03 (40,77) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 45,06 (43,90) USD pr. tønde.

BørsUdsigten har åbnet en shortposition i 48 niveauet. Der hjemtages gevinst (short lukkes) ved brud af 45 niveauet, og det testes NU. Ved brud købes en reverse (lang position). Afviser 45,00 niveauet åbnes en ny position ved brud af 42,5 niveauet.

Sekundært er der åbnet en shortposition ved bruddet af 46 niveauet (udbrudsstrategi). Der hjemtages gevinst (positionen lukkes) ved brud af 45 niveauet (nedefra) – og dette niveau testes NU. Ved et brud genkøbes en lang position. Der sælges ved brud af 42,5 niveauet, og åbnes en reverse (short).

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, tirsdag.

Japan er igen på banen.

Nikkei225 stiger med 0,2 pct. (45 point) i indeks 19.925. Hang Seng noteres ned med 0,7 pct. (168 point) i 22.498. Kina’s CSI300 falder med 0,6 pct. (21 point) i indeks 3.732. Sydkoreas Kospi stiger med 0,6 pct. (13 point) i indeks 2.016. Australien ASX200 falder med 1,0 pct. (50 point) i 5.226.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (991), er der tale om en tertiær konsolidering. Brud af 993 niveauet vil bekræfte købesignalet, hvorimod brud af 985 niveauet vil udløse salgssignal.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt i 975 niveauet Der hjemtages gevisnt ved brud af 985 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 950 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 945 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 970 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 950 niveauet.

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved bekræftet brud af 950 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

24C20CH

C20: Dagschart

De korte momentum indikatorer ligger i nogenlunde neutrale niveauer, uden eentydig retning.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Kontakt 2258 0126

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen?

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.