Regnskabssæsonen står for døren

Den amerikanske regnskabssæson er skudt i gang og den danske bliver skudt i gang efter bededagsferien.

De seneste nøgletal fra Kina og USA viser igen positive takter. De første regnskaber fra USA viser, at man når i mål med forventningerne.

Tryg var regnskabsaktuel med deres regnskab for 1. kvartal tirsdag morgen. Selskabet nåede et forsikringsmæssigt resultat på 562 mio. kr. mod 429 mio. kr. året før. Resultat før skat blev på 563 mio. kr. mod 665 mio. kr. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 120-130, og det har stået på siden slutningen af februar. Kursen skal over 130, før den ser interessant ud.

Københavns Lufthavn havde en tocifret passagervækst i marts, hvilket skyldes, at påsken lå tidligere i år. Aktien tester igen modstandsniveauet 3900 og det er tredje gang, at dette niveau bliver testet indenfor 9 måneder. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, der alle er i en stigende tendens. Momentum har etableret en bundformation på månedsniveauet og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 4200.

Bliver Andersen & Martini afnoteret? Ifølge dagbladet Børsen så vi, at hovedaktionæren gerne afnoterede bilkæden Andersen & Martini, hvilket fik aktien til at stige med 13,2 pct. Det er dog ikke noget, som er kommet officielt over Fondsbørsen. Tilbage i 2006 var aktiekursen i 100.

Et købstilbud på nuværende niveau eller 10-20 pct. højere vil ikke være et interessant tilbud til aktionærerne i selskabet, som har ventet siden 2008 på, at aktiekursen igen skal komme op over 65

SimCorp har onsdag indgået aftale med Nomura Bank i Luxembourg om levering af tillægsaftale til en allerede eksisterende aftale med den japanske storbank. Den japanske storbank var ellers tidligere på ugen nævnt, som en af dem, der vil lukke i Europa, da de ikke har nået kritisk masse.

Teknisk er aktien faldet tilbage grundet ændringen i licensindtjeningen, hvilket vil påvirke SimCorps indtjening negativt i 2016. Aktien handles i niveauet 280-300. Konsolideringen har fået de tre indikationsmodeller til at etablere en bund på ugebasis. På månedsniveauet er der fortsat en faldende tendens i Momentum, hvilket indikerer, at man skal være afventende.

Den nyeste aktie på marked Scandinavian Tobacco Group (STG) har etableret sit første købssignal i Bollingerkanalen og aktien er bare 9 uger gammel. Nærmeste støtteniveau er udgangspunkt ved kurs 100. Set i forhold til den børsnoterede hovedaktionær Swedish Match så har STG klaret sig bedst de sidste par uger og kan STG holde tendensen er 120-125 indenfor rækkevidde.

Den kommende uge byder på regnskab fra SmallCap Danmark mandag. Tirsdag er det cBrain. Onsdag er det Novozymes og Ringkjøbing Bank og torsdag er det Mols-linien.

Novozymes har kursmæssigt bevæget sig vandret i niveauet 275-300. Trods den vandrette formation så er Momentum steget på ugebasis, og den samme positive tendens ses i RSI. Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 305. Nærmeste modstandsniveau er ved 320-340 og herefter i niveauet 360, mens nærmeste støtteniveau er ved 275.

 

C20 indekset
C20 indekset

C20-indekset bevæger sig fortsat vandret og omkring niveauet 950. Der er fortsat et salgssignal på Bollingerkanalen på ugebasis og det øvre bånd i modellen ligger i niveauet 980 og skal brydes, før der bliver etableret et købssignal. Omvendt ligger det nedre bånd i niveauet 910 på ugebasis og gennemsnit er i niveauet 950. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis med stigende top og bund. RSI har ramt niveauet 50 på ugebasis og har en stigende tendens.

 

DK Portefølje
TDC er fortsat på salgslisten. Havde sat William Demant på kandidatbænken, men fik ikke samlet den op, så nu anbefales det, at man venter med at købe aktien til den falder tilbage. D/S Norden er brudt over 100, men fredagens stor stigning gør at vi afventer køb. TDC og SAS er op salgslisten.

DK

Nordisk Portefølje
Norsk Hydro er kommet med i Porteføljen. Bactiguard er på salgslisten.

Nord

Godkendte regnskaber fra USA

Den amerikanske regnskabssæson fortsætter i den kommende uge, og det er med selskaber som Google, Microsoft, Johnson & Johnson, General Electric, Amazon og Coca-cola samt Visa for at nævne et par stykker.

Visa holder fast i den stigende tendens og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis.

Torsdagens amerikanske arbejdsløshedstal viste en bedre udvikling end markedsdeltagerne havde ventet.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial Average nærmer sig en test af modstandsniveauet 18.000, som var et modstandsniveau i november. Der er en positiv tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 18.200, mens nærmeste støtteniveau er ved 17.200.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 nærmer sig modstandsniveauet 2100- 2120, som blev testet i juni/juli. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 2000. Bryder indekset igennem modstandsniveauet, så er næste modstandsniveau ved 2200.

RSI har ramt niveauet 67 og er i en stigende tendens på ugebasis. Den samme positivte tendens ses i Momentum på ugebasis. Bollingerkanalen har været i køb i 7 uger og med stigningen de sidste par uger er den faldende tendens brudt.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite arbejder fortsat på at lukke ”gappet” fra januar. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” på ugebasis i næste uge, hvis niveauet holder. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og har været det i 6 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 5100, mens nærmeste støtteniveau er ved 4650.
Strategi: Køb

 

Nikkei tester støtteniveauet
Det japanske marked har taget en mindre rebound i ugen, der er gået og handles nu igen i niveauet omkring 17.000. Der er etableret en bundformation på månedsniveauet og stigningen i Momentum betyder, at det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Der er blevet etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens der fortsat er salg i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Nikkei
Nikkei

Bryder indekset igennem 17.000, bør man samle op i de japanske aktier.

Strategi: Afvent udviklingen.

OMX S30 har igen fået Momentum og indekset er kommet op i niveauet 1400 og nærmeste modstandsniveau er 1420. Den seneste bund i niveauet 1340 ligger højere end den foregående.

S30
S30

Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1400. De to signalmodeller Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Momentum er i en stigende tendens på ugebasis, og den samme tendens ses i RSI og MACD. RSI er tæt på 60 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en omvendt skulder-hoved-skulder formation, hvilket indikerer yderligere vækst i de svenske aktier.
Strategi: Positiv udvikling i det svenske.

Millicom Int.
Millicom Int.

Millicom International stiger igen og RSI har ramt det overkøbte niveau på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” på ugebasis i næste uge. Der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Den positive tendens ses ligeledes i Momentum på månedsniveauet. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis, mens Parabolic er gået i køb. Afvent køb.

 

Frankfurt, Dax 30 har etableret et købssignal i kurskanalen på ugebasis. Der er en positiv trend i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60 på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis, og det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 10000. Nærmeste modstandsniveau er ved 10.400 og herefter i niveauet 10.600.

Strategi: Ændre til spekulativt køb.

 

Teknisk kommentar til: A.P. Møller-Mærsk, SAS og Greentech

A.P. Møller-Mærsk
A.P. Møller-Mærsk

A.P. Møller-Mærsk har etableret en svagt stigende tendens med en bund i februar i niveauet 7500 og holder det nuværende niveau ved 8500 er den stigende tendens bekræftet. Bollingerkanalen gik i køb for 7 uger siden. De glidende gennemsnit er endnu ikke blevet brudt nedefra af kursudviklingen så der går et par uger før der bliver etableret et ”Golden Cross”. Nærmest modstandsniveau er ved 950 og blev testede i marts. Næste modstandsniveau 10.000 som blev testede i efteråret 2016. Anbefaler at man afventer udviklingen.

SAS
SAS

SAS har genoptaget den stigende tendens efter en korrektion i de først uger af 2016. Trods korrektion i aktiekursen så blev de glidende gennemsnit aldrig brudt og derfor holder både det kort som det lange glidende som støttelinie i niveauet 18 og 18,5. Bollingerkanalen er igen gået i køb efter 9 uger i salg. Nærmest modstandsniveau er ved kurs 20 mens næste modstandsniveau er ved Der er divergens mellem de to indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum stiger og RSI falder. Fastholder aktien i porteføljen.

Greentech Energy
Greentech Energy

 

 

Greentech Energy har etableret en bundformation efter en test af niveauet 6,1-6,3 og er nu handlet op i niveauet 6,5-6,6. Stigningen betyder, at signalmodellen Bollinger er gået i køb på ugebasis, mens Parabolic stadig er i salg på ugebasis. Den positive tendens i kursen de sidste par dage har trukket op i flere modeller på ugebasis. På månedsbasis er der ligeledes en positiv tendens og det glidende er brudt igennem nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 7 og herefter i niveauet 8 og 9. Den spekulative investor køber aktien på niveauet.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.