Regnskabssæson er startet

Regnskabssæson er startet i Norden med Sverige, som trækker hest i første omgang. Markederne er startet stille og roligt op både i Europa, USA samt Fjernøsten.

Flere opjusteringer fra danske selskaber i denne uge. Jyske Bank, Pandora, Bang & Olufsen samt Aab. For Pandora blev faldet mindre end ventet i omsætningen og EBITDA og samtidig blev driftsmarginen også forbedret. Teknisk konsoliderer aktien sig i niveauet 600-650. Der er købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 550 som en støttelinie. Men alle tre indikationsmodeller har på ugebasis etableret en topformation i både MACD, Momentum og RSI. RSI har ramt 65. Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen oppefra. Nærmeste støtteniveau er ved 600 og der er modstand i 675.

Bang & Olufsen kunne i forbindelse med deres halvårsregnskab fremvise et overskud på 12 mio. kr. mod et underskud på 60 mio. kr. sidste år i samme periode. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og Bollingerkanalen er i køb på ugebasis, mens modellen er gået i salg på dagsniveauet.

Ørsted fremlagde tirsdag deres foreløbige regnskab, hvilket viste et bedre end forventet resultat, men forventningerne til 2021 skuffede markedsdeltagerne, som sendte aktien ned med over 4,8 pct. Teknisk er aktien faldet tilbage til modstands- og støtteniveauet fra november, der er ved 1120- 1140.  Tilbagefaldet giver opsamlingsmulighed.

Flere investerer køber større positioner i danske selskaber og i denne uge var det SimCorp og Flügger Group. Begge aktier er i erhverv, som er mindre påvirket af corona-virus. Flügger har endda oplevet et øget salg i flere af de lande, hvor selskabet sælger deres produkter.

Torsdag var der kvartalsregnskab fra Chr. Hansen, som skuffede markedsdeltagerne en smule og faldt tilbage til niveauet 590. Endvidere var der kommentar fra DFDS og Nilfisk. DFDS havde et bedre resultat grundet den store efterspørgsel på varer fra England. Nilfisk havde et lavere salg, men driftsresultatet blev væsentligt bedre, hvilket sendte aktien op over 145. Fundamental-modellen indikerer en fair værdi på 157-165. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet.

I denne uge er der regnskab fra Topdanmark om fredagen. På det svenske marked  kommer der Diamyd Medical om onsdagen. Torsdag er det Avanza Bank, Investor samt Sandvik.

Topdanmark-aktien har ikke været interessant i 2020. Bollingerkanalen har skiftet signal siden begyndelsen af 2020 6 gange. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens, hvilket indikerer, at aktien ser interessant ud.

Det danske marked på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i 1650-1700. Der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1660 som en støttelinie.
Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit etableredes et ”Golden Cross” i midten af maj og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1550 som en støttelinie.
Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er stigende, mens Momentum er faldende, hvilket også gælder RSI, som er gået fra 85 til 68.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1725 og herefter i niveauet 1775, mens der er støtte i niveauet 1660-1680 og herefter i niveauet 1600-1620.
Det danske marked har det svært i denne uge, da vi har mange grønne aktier og markedsdeltagerne har sat det på hold i øjeblikket efter meget flotte stigninger i 2020.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er 2,9 pct. mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på -0,58 pct.
Vores porteføljeaktie cBrain opjusterede igen. Fundamental-modellen indikerer fair-værdi i niveauet 300 mod dagens kurs på 230 – fastholder køb på niveauet.

Nordisk portefølje
Hæver målkurs og stop-loss på CDON og SCA. Det er måske lidt tidligt, men aktiemarkedet er foran med 6 måneder, så derfor købes Scandic Hotels Group til porteføljen – se analysen.

Ny præsident i USA
I den kommende uge skal USA have ny præsident og spørgsmålet er, om der opstår uroligheder i kølvandet på indsættelse af Joe Biden.
Torsdagens ledighedstal var noget højere end ventet, hvilket viser, at det amerikanske arbejdsmarked er hårdt ramt og derfor vil Biden øge den kommende check til de amerikanske borgere.
Amerikanske regnskaber i den kommende uge: UnitedHealth Group, Procter & Gamble, Bank of Amaerica, Netflix, Intel Corp., Union Pacific, Morgan Stanley, Goldman Sachs, CSX samt PPG Industries.

Det store amerikanske indeks på ugebasis.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og købssignalet har stået på siden midten af december i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af november.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3525 som en støttelinie. Den stigende tendens i indekset betyder at der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i niveauet 80. Momentum på månedsniveauet toppede i slutningen af november.

Det amerikanske Tek indeks.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens. Der er købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanal efter et kortvarigt salgssignal. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 12.900. Bollingerkanalen har på ugebasis sin nedre kanallinie i niveauet 12.100.
Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 85.
Den amerikanske rente er faldet lidt tilbage i forhold til sidste uge og det gælder både den 5-årige og 10-årige.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

 

Det japanske marked fortsætter den stigende tendens
Det japanske marked fortsætter med at stige og indekset har ramt 29.000. Nærmeste modstandsniveau er ved 30.000, som var et støtteniveau tilbage i 1990. RSI er på ugebasis over 95 og der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Der er købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen, Parabolic samt i de glidende gennemsnit. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 27.000  og herefter i niveauet 26.000.
Strategi: Anbefaler at man holder fast i sine japanske investeringsbeviser.

OMX Stockholm 30 har startet året godt og er steget med 5,3 pct. Den positive tendens skyldes, at det svenske indeks består af en række cykliske virksomheder samt selskaber indenfor gambling.

Det svenske indeks.

De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af juli. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i midten af maj. Den stigende tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI er oppe i 78 og MACD er over 0. Momentum på månedsbasis er igen begyndt at stige efter en mindre korrektion. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1850 som en støttelinie.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2050 og i niveauet 2125, mens der er støtte i niveauet 1850 og ved niveauet 1800. ”Gappet” fra sidste uge er stadig åbent.
Strategi: Ændre til køb.

Gør klar til at underholdningsindustrien kan komme tilbage i din portefølje. Aldrig er så mange mennesker blevet eller vil blive stukket med en vaccine for at få deres ”gamle” liv tilbage og på den anden side vil der igen være gang i rejser, restaurant samt underholdning generelt. I Norden skal man derfor holde øje med hotelsselskaberne Scandic Hotels, Pandox samt Skistar for at nævne et par stykker.

Scandic Hotels på ugebasis.

Scandic Hotels Group er fortsat min favorit-aktie i den branche.
Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 28-34 på den korte bane og på ugebasis er det i niveauet 22-34. Der er en stigende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Der er købssignal i Bollingerkanalen, Parabolic samt de glidende gennemsnit. Momentum på månedsbasis er faldet tilbage.

Nærmeste modstandsniveau er ved 44, som var en top i juni og nærmeste sætteniveau er ved 28.
Scandic Hotels Group havde en belægning på 15 pct. i december. Selskabet går break-even ved en belægning pct. på 50. Tager aktien med i min nordiske portefølje, men bemærk at risikoen er høj.

Frankfurt DAX 30 tester modstandsniveauet 14.000. Indekset er i en stigende tendens og det har stået på siden april kun afbrudt af udviklingen i slutningen af oktober og begyndelsen af november. RSI er over 85 og der er en fortsat stigende tendens i MACD på ugebasis. Momentum er faldet tilbage de sidste 3 uger, men bevarer dog stadig den stigende tendens, da man ikke er under den foregående bund. Bollingerkanalen har været i køb siden midten af midten af november.

Det tyske hovedindeks.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 13.000 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.250 og herefter i niveauet 14.500, mens der er støtte i niveauet 13.500 og herefter i niveauet 13.000.
Strategi: Fastholder køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er MT Højgaard Holding, Chr. Hansen og Novozymes.
MT Højgaard Holding køber egne aktier op i øjeblikket. De skal købe for 15 mio. kr. og har frem til 30/9 2021 til det. De har købt for 2,3 mio. kr. og mangler derfor 12,7 mio. kr. tirsdag. Det giver en usynlig hånd under aktien.
Teknisk toppede den i december i niveauet 190, men faldt tilbage til 170 ved årsskiftet, men siden er aktien steget igen til niveauet 190. Aktien ser interessant ud på niveauet. (Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

To af de aktier som har haft det svært i 2 halvår af 2020 er Chr. Hansen og Novozymes. Begge selskaber er i gang med at etablere en bundformation.

Chr. Hansen test støtteniveauet 600 og er nu handlet op i 620. Der er en stigende tendens i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 og MACD er under 0.
Der er fortsat salgssignaler i Bollingerkanalen på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet ?? af den stigende tendens i aktiekursen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 660. Anbefaler køb af aktien ved brud af niveauet 640. Aktien tages med på kandidatbænken.

Chr. Hansen på ugebasis.

Novozymes har som Chr. Hansen etableret en bund i december, hvor aktien var en tur under 340 og i dag handles aktien i niveauet 350. Der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen, men et brud af niveauet 363 vil give et købssignal.

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation. Men MACD er ikke over 0 og RSI er ikke over 40 på ugebasis, så aktien er med på kandidatbænken. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Nærmeste støtteniveau er ved 335-340 og herefter i niveauet 320, mens der er modstand i niveauet 390-395 og herefter i niveauet 425. Afvent regnskabet. 

Rebound i olieprisen
Guldet er faldet tilbage og der er etableret salgssignal på dagsniveauet og der er fortsat salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. RSI er under 40. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens og har været det siden slutningen af juli.

SEK/DKK: konsoliderer sig i niveauet  73-74. Der er divergens mellem de tre indikaionsmodeller på ugebasis, idet RSI og Momentum falder, mens MACD er ved at etablere en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 74,5 og herefter i niveauet 75, mens der er støtte i niveauet 73 og herefter i niveauet 72,8.

EUR/USD: Falder tilbage til niveauet omkring 1,21. Der er etableret et salgssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er et købssignal på ugebasis.

Metalmarkedet: Industrimetallerne er i gang med en konsolidering og forventer at de skal videre op i løbet af 1-3 måneder.

Landbrugsmarkedet: der er en lidt uensartet tendens, idet kakao og tømmer falde tilbage, mens der fortsat er en stigende tendens i bomuld, kaffe og sukker. Der er fortsat en positiv tendens i afgrøderne som majs, sojabønner, -olie og -mel samt hvede og havre.

Brent Spot fortsætter den stigende tendens på trods af den øgede nedlukning i Europa. Nordsø-olien nærmer sig en pris på 60 dollar for en tønde. RSI er over 90, og der er lagt op til en konsolidering. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 57,5 og herefter i niveauet 61, mens der er støtte i niveauet 53,5 og herefter i niveauet 52.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.