Spekulative Salgssignaler

BørsUdsigten: Ny Bekræftelse i USD!

 

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra fald på op til 2,3 pct. til stigninger på 0,8 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street holder lukket p.g.a. Martin Luther King Day

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen, fredag.

 

Undervurder aldrig Donald Trump!

BørsUdsigten er først rolig efter overdragelsen den 20. januar 2021.

Fundamentalt skal man være opmærksom på, at Joe Bidden vil tilbageføre mange af Donald Trumps love indenfor de første uger efter hans tiltrædelse. Blandt andet vil han tilbagerulle skattelettelser for selskaber, og de rigeste amerikanere, arbejde for en sundhedsreform – og hvad der trækker i den positive retning udbetaling af penge til Coronastøtte!

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Holder lukket p.g.a. Martin Luther King Day

JP Mogan Chase rapporterede det bedste kvartalsregnskab ever. Citigroup, og Wells Fargo, leverede pænt selvom det stadig er tungt for WF.

De positive regnskaber, og den snarlige gennemførsel af Covidstøtte kunne dog ikke få smilende frem på Wall Street.

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (14 point) i 3.796, er der tale om en negativ fortsættelse efter et lille brud (salgssignal) af bundlinien i 3.800 niveauet i en tertiær sidelæns konsolidering.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.800 niveauet. (købt i 3.755 niveauet). Genkøb ved brud af 3.790 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.735 niveauet. Strategi: Køb

Husk at åbne USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,9 pct. (265 point) i 28.254 – handles fortsat) er der tale om en et brud af den tertiært stigende trend i 28.500 niveauet. Der er dermed udløst et tertiært salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 28.500 niveauet. (købt i 26.825 niveauet). Genkøb ved brud af 28.500 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.269 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,8 pct. (29 point) i 3.598 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en bounce efter bruddet af den faldende trend i 3.560 niveauet der er mundet ud i den forventede positive fortsættelse. Ved bruddet af 3.585 niveauet, indikeres yderligere stigninger.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.560 niveauet (solgt i 3.550 niveauet). Stop loss  ved brud af 3.554 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.472 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,7 pct. (10 point) i indeks 1.460 – er der tale om en bounce efter et brud af bundlinien i en sidelæns konsolidering i 1.457 niveauet. Den tertiære trend er ned. Brud af 1.473 niveauet vil annullere det negative oplæg, og bekræftelse af købesignal ved bruddet af 1.470 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.465 niveauet (solgt i 1.479 niveauet). Stop loss ved brud af 1.460 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.449 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,9 pct. (18 point) i indeks 1.955 niveauet, er der tale om et brud af den tertiært stigende trend i 1.965 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.960 niveauet (købt i 1.885 niveauet). Genkøbt ved brud af 1.974 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.908 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 1,4 pct. (201 point) i indeks 13.789), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Bruddet af 13.890 niveauet udløste et spekulativt salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i ved bruddet af 14.050 niveauet (købt i 13.885 niveauet). Genkøb ved brud af 13.900 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.430 niveauet (solgt i 13.290 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.650 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,1575 til morgen, mandag, er der tale om et brud af en sidelæns spekulativ konsolidering med en toplinie i 6,125 niveauet. Der er udsendt et sekundært købesignal.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en midlertidig bundformation, og opbremsning af den faldende trend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,07 niveauet (solgt i 6,125 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,12 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,09 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser, at man kan åbne sine USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (559) til morgen, mandag, er der tale om et brud af bundlinie i 55,5 niveauet. Det udløser et tertiært salgssignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 55,5 niveauet (købt i 52,25 niveauet). Genkøb ved brud af 56,5 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 52,9 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.