Regnskabets time

Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 6,9 pct. mod OMX Nordic 40 indekset som har givet et afkast på 2,97 pct.

DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 2,5 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på -0,4 pct. 

Lørdag bød på en meddelelse fra Noble hvor de nedjusterer forventningerne til EBITDA fra 155- 170 mio. dollars til 140-150 mio. dollars, da der har været tekniske problemer på en borerig som siden har fået opsagt sin opgave. Omvendt har en række andre borerigge tegnet nye aftaler, så nedjusteringen forventes at være af forbigående karakter.

Teknisk har Noble-aktien været i en stigende tendens siden børsnoteringen. Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis. RSI er over 60. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet og bliver i porteføljen.

Mandag morgen var der nyheder fra ISS og Firstfarms. ISS kunne melde, at flere kontorer nu er åbne, hvilket øger efterspørgslen på rengøring. ISS-aktien holder fast i den stigende tendens som blev etableret i oktober/november. RSI er i 65 og MACD er over middelværdien 0. Momentum er i en faldende tendens, men seneste bund er fortsat over den foregående. Modstandsniveauet 160 er blevet testet og tilbage i juli 2021 kunne kursen ikke bryde igennem – men hvad nu? Bemærk jeg ejer aktier i ISS.

Tirsdag var der fokus på Topdanmark der leverede et regnskab med en bundlinie på 1,4 mia. kr., hvilket var hvad analytikerne havde forventet. Selskabet hæver udbyttet til 53,8 mod markedets forventninger på 50,8. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 340-390. Der er etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på ugebasis, men der er ikke etableret et Golden Cross endnu. Der er en stigende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er kommet over 65 og MACD er over middelværdien på 0.
Aktien ser interessant ud på niveauet – foretrækker dog Alm. Brand.

Flere medicinal-aktier tog sig en pause i den positive tendens de fleste er i. ALK-Abello og Ambu er steget med 1,9 pct. og 15,7 pct. ALK har endnu ikke etableret et købssignal i Bollingerkanalen eller de glidende gennemsnit. RSI har ramt 45. Ambu har etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af oktober og RSI har ramt 80. Jeg har begge selskaber i min millionærklubportefølje på Radio 24syv/Euroinvestor.

Der var gang i sidepapiret Skako som har fået en del opmærksomhed den seneste tid og det fik aktien til at stige 5,6 pct og år til dato er aktien steget 26,3 pct. Man skal tilbage til 2018 for at finde aktien i det nuværende niveau. Den stigende tendens har trukket RSI over 80. Brug tilbagefald i markedet til at samle op.

Onsdag var Netcompany med regnskab som ramte inden for skiven, men deres forventninger skuffede, så aktien faldt med mere end 18 pct. Bollingerkanalen har været i salg siden begyndelsen af januar på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30. Aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

Torsdag var der regnskab fra Novozymes, Tryg og RTX. Tryg ramte forventningerne og som en kommende udbyttedarling steg aktien 1,2 pct. Har man ikke forsikring, kan med fordel købe et. Køber man Tryg, er det ikke kursstigningerne man skal gå efter.
Aktionærerne i Novozymes oplevede ikke den store kursreaktion. Aktien blev handlet vandret i niveauet 350-360. RSI er under 40 og MACD er under 0. Aktien er på kandidatbænken.

I den kommende uge er der regnskab fra Össur om tirsdagen. Onsdag er det Novo Nordisk, Ringkjøbing Landbobank samt Ørsted. Torsdag er det DSV og Danske Bank. Fredagen slutter med ALK-Abelló og Coloplast.

C25-indekset har fået et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Holder tendensen, bliver der etableret et Death Cross i løbet 1-3 dage.
På ugebasis holder købssignalet i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 1630 som en støttelinie. Den vandrette formation i indekset betyder, at der er etableret topformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65. Man skal afvente udviklingen.
Nærmeste modstandsniveau 1750 og herefter i niveauet 1800, mens der er støtte i niveauet 1650 og herefter i niveauet 1550


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.