Regnskabets time

Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 6,9 pct. mod OMX Nordic 40 indekset som har givet et afkast på 2,97 pct.

DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 2,5 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på -0,4 pct. 

Lørdag bød på en meddelelse fra Noble hvor de nedjusterer forventningerne til EBITDA fra 155- 170 mio. dollars til 140-150 mio. dollars, da der har været tekniske problemer på en borerig som siden har fået opsagt sin opgave. Omvendt har en række andre borerigge tegnet nye aftaler, så nedjusteringen forventes at være af forbigående karakter.

Teknisk har Noble-aktien været i en stigende tendens siden børsnoteringen. Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis. RSI er over 60. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet og bliver i porteføljen.

Mandag morgen var der nyheder fra ISS og Firstfarms. ISS kunne melde, at flere kontorer nu er åbne, hvilket øger efterspørgslen på rengøring. ISS-aktien holder fast i den stigende tendens som blev etableret i oktober/november. RSI er i 65 og MACD er over middelværdien 0. Momentum er i en faldende tendens, men seneste bund er fortsat over den foregående. Modstandsniveauet 160 er blevet testet og tilbage i juli 2021 kunne kursen ikke bryde igennem – men hvad nu? Bemærk jeg ejer aktier i ISS.

Tirsdag var der fokus på Topdanmark der leverede et regnskab med en bundlinie på 1,4 mia. kr., hvilket var hvad analytikerne havde forventet. Selskabet hæver udbyttet til 53,8 mod markedets forventninger på 50,8. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 340-390. Der er etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på ugebasis, men der er ikke etableret et Golden Cross endnu. Der er en stigende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er kommet over 65 og MACD er over middelværdien på 0.
Aktien ser interessant ud på niveauet – foretrækker dog Alm. Brand.

Flere medicinal-aktier tog sig en pause i den positive tendens de fleste er i. ALK-Abello og Ambu er steget med 1,9 pct. og 15,7 pct. ALK har endnu ikke etableret et købssignal i Bollingerkanalen eller de glidende gennemsnit. RSI har ramt 45. Ambu har etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af oktober og RSI har ramt 80. Jeg har begge selskaber i min millionærklubportefølje på Radio 24syv/Euroinvestor.

Der var gang i sidepapiret Skako som har fået en del opmærksomhed den seneste tid og det fik aktien til at stige 5,6 pct og år til dato er aktien steget 26,3 pct. Man skal tilbage til 2018 for at finde aktien i det nuværende niveau. Den stigende tendens har trukket RSI over 80. Brug tilbagefald i markedet til at samle op.

Onsdag var Netcompany med regnskab som ramte inden for skiven, men deres forventninger skuffede, så aktien faldt med mere end 18 pct. Bollingerkanalen har været i salg siden begyndelsen af januar på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30. Aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

Torsdag var der regnskab fra Novozymes, Tryg og RTX. Tryg ramte forventningerne og som en kommende udbyttedarling steg aktien 1,2 pct. Har man ikke forsikring, kan med fordel købe et. Køber man Tryg, er det ikke kursstigningerne man skal gå efter.
Aktionærerne i Novozymes oplevede ikke den store kursreaktion. Aktien blev handlet vandret i niveauet 350-360. RSI er under 40 og MACD er under 0. Aktien er på kandidatbænken.

I den kommende uge er der regnskab fra Össur om tirsdagen. Onsdag er det Novo Nordisk, Ringkjøbing Landbobank samt Ørsted. Torsdag er det DSV og Danske Bank. Fredagen slutter med ALK-Abelló og Coloplast.

C25-indekset har fået et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Holder tendensen, bliver der etableret et Death Cross i løbet 1-3 dage.
På ugebasis holder købssignalet i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 1630 som en støttelinie. Den vandrette formation i indekset betyder, at der er etableret topformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65. Man skal afvente udviklingen.
Nærmeste modstandsniveau 1750 og herefter i niveauet 1800, mens der er støtte i niveauet 1650 og herefter i niveauet 1550.

DK Portefølje
UIE og D/S Norden er på salgslisten.

Nordisk portefølje

Vækst i USA
Torsdagens amerikanske nøgletal viser vækst i BNP som var bedre end ventet. Antallet af nytilmeldt ledige blev på 186.000 mod forventede 205.000.

Den kommende uges regnskaber: Apple, Google, Amazon, Exxon Mobil, Meta Platforms, Eli Lilly, Merck & Co., Pfizer, Thermo Fisher, Novatis, McDonalds samt Bristol-Myers Squibb.

S&P 500 pendler fortsat i mellem 3900 og 4000 som i de foregående uger. Markedsdeltagerne kan ikke finde ud af, om tendensen skal være op eller ned. Bollingerkanalen har etableret et købssignal og det korte glidende gennemsnit på 8 uger er over det lange glidende gennemsnit på 24 uger.
De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. RSI er igen begyndt at stige og har ramt 55. MACD bevæger sig vandret over 0. Momentum har etableret en topformation som ligger over den foregående, så der er fortsat en positiv tendens i modellen. Nærmest støtteniveau er ved 3.800 og herefter i niveauet 3.700, mens der er modstand i niveauet 4.100 og herefter i niveauet 4.200.

Nasdaq Composite har etableret købssignal i Bollingerkanalen for 11 dage siden. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for 7 dage siden.
Så har Bollingerkanalen etableret købssignal i denne uge. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra og holder den positive tendens, så bliver der etableret et Golden Cross. Der er en stigende tendens i RSI som har ramt 55 og er i en stigende tendens. MACD er over 0 og i en stigende tendens, mens Momentum har etableret en topformation.
Næste støtteniveau er ved 10.300 og herefter i niveauet 9.000. Modstandsniveau ved 11.500 bliver testede i øjeblikket og næste modstandsniveau er ved 12.500.
Strategi: Det amerikanske marked er gået i køb.

Det japanske marked retter sig
Det japanske marked har rettet sig i denne uge og handles nu over 27.000. Der er igen etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for 3 dage siden. På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 27.500, før signalet skifter. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit tester som en modstandslinie.

Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis Momentum, MACD og RSI stiger alle på ugebasis. MACD er fortsat under middelværdien 0 på ugebasis. RSI er over 40.
Nærmeste støtteniveau er ved 25.500 og herefter 24.000, mens der er modstand i 28.500 og herefter i niveauet 29.000.
Strategi: Afvent udviklingen på japanske aktier.

Hang Sang har været lukket pga. af nytår frem til onsdag. Torsdag åbner indekset med en stigning på over 2 pct. Det betyder, at indekset fastholdes i den stigende tendens. RSI er over 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 22.600 og herefter i niveauet 24.000.
Strategi: Fastholder køb.

OMX Stockholm 30 handles vandret i niveauet omkring 2200. Der er købssignal på dagsniveauet. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit.
De tre indikationsmodeller på ugebasis taber pusten. RSI var over 90 og er nu under 70.

Momentum toppede ved årsskiftet og er i en faldende tendens. MACD bevæger sig vandret over middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2300, mens der er støtte i niveauet 2050 og herefter i niveauet 1900.
Strategi: Faldet i Momentum indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Kinnevik har rettet sig og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i aktiekursen, men der er ikke etableret et Golden Cross.
På dagsniveauet er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Golden Cross i begyndelsen af januar.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 58. MACD er over 0 og Momentum er i en stigende tendens med ny top over tidligere og stigende bund over tidligere.
Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 200. Nærmeste støtteniveau er i 150 og herefter i 140. Aktien ser interessant ud på niveauet.  

Frankfurt DAX bevæger sig vandret i niveauet omkring 15.000. Bollingerkanalen er fortsat i køb på dagsniveauet, men båndet er snævret meget, så det nedre bånd er i niveauet 15.000.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i midten af november.

Den vandrette formation i indekset får de tre indikationsmodeller til at falde tilbage. RSI er under 70. MACD er over 0, mens Momentum er i en faldende tendens og det har modellen været i siden årsskiftet.
Nærmeste modstandsniveau er ved 15.500 og herefter i niveauet 16.000, mens der er støtte i niveauet 14.000 og herefter i niveauet 13.500.
Strategi: Køb på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Demant og UIE.
Demant bevæger sig vandret i niveauet 190-210 og det har stået på siden slutningen af september. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit etablerede i begyndelsen af januar et Golden Cross, men siden er de glidende gennemsnit brudt oppefra og der er endnu ikke etableret et salgssignal.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 200, før der bliver etableret et købssignal.

De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Death Cross i oktober 2021 og siden har det lange glidende gennemsnit ligget som en modstandslinie. Den vandrette tendens trækker de tre indikationsmodeller på ugebasis op. RSI har ramt 45. Momentum holder fast i den stigende tendens. MACD er ligeledes i en stigende tendens, men er under middelværdien 0. Afvent udviklingen. 

UIE toppede i 2022 og har siden marts været i en faldende tendens. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og det har stået på siden midten af januar. De glidende gennemsnit på 8 og 24 har etableret et Golden Cross i midten af januar. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 185, før signalet skifter fra salg til køb.

De glidende gennemsnit etablerede et Death Cross i midten af september. Der er en uensartet tendens på ugebasis i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. MACD er stigende, men er under middelværdien 0. RSI har ramt 22.
Bliver støtteniveauet 175 brudt, så er næste støtte i niveauet , mens nærmeste modstandsniveau er i 200 og herefter i niveauet 220. Fastholder aktien i porteføljen.

Ny fart i guldet
Guldet holder fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 1950. RSI er over 90 der lægges op til en pause eller korrektion i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 1960.

SEK/DKK: tester modstandsniveauet 67, men kan ikke bryde igennem. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens mens RSI er i en stigende tendens og har ramt 35 på ugebasis.

EUR/USD: Styrkelsen af euro fortsætter og modstandsniveauet 1,1 nærmer sig. RSI handles vandret i niveauet 90 på ugebasis.

Metalmarkedet: Industrimetallerne oplever en uensartet tendens. Der er fortsat en stigende tendens i både aluminium, kobber, nikkel og zink, mens bly er faldet tilbage.Brent
holder fast i den stigende tendens. Der er dog divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, da Momentum er i en faldende tendens, mens RSI og MACD stiger. RSI har ramt 48 og MACD er under middelværdi 0.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.