Regnskaberne sætter dagsorden

I denne uge har vi set de første regnskaber fra den del af de nordiske selskaber og de har været noget blandede. Endvidere har der været et par nedjusteringer fra selskaber som Fingerprint Cards og Store Enso. Det giver et indblik i en svær regnskabssæson måske står for døren.

Den amerikanske regering taler også om flere toldafgifter på udenlandske verdener – en virkelig kedelig udvikling, hvilket kan gøre det svært for nogle selskaber i fremtiden, hvis det fortsætter.

Ugen startede godt for medicinal-aktierne, da Zealand Pharma har fået godkendt et fase 3-studier med Dasiglucagon og for Genmab er der skåret fire måneder af behandlingstiden hos de amerikanske lægemiddelmyndigheder, som senest den 21. maj vil give meddelelse om Darzalex kan gives som førstebehandling i USA.

Teknisk har Zealand Pharma-aktien har etableret en bundformation og aktien nærmer sig en test af modstandsniveauet 95. Stigningen har etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Den positive tendens i aktiekursen betyder, at de tre indikationsmodeller alle er stigende på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en bundformation, hvilket øger sandsynligheden for en rebound i aktien op imod 120.

Genmab etablerede en bund i niveauet 1050 og er nu handlet op til 1200. Den positive tendens har betydet, at der er etableret købssignal på dagsniveauet, da de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb. Den positive tendens betyder, at de tre indikationsmodeller har etableret en bundformation og det samme ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 1250 og herefter i niveauet 1350. Afvent udviklingen i Genmab.

Tryg leverer et regnskab, der viste, at 2017 har været et godt forsikringsår, hvor sommeren ikke har budt på store skybrud og vinteren har været mild, hvilket betyder, at man kan hæve udbyttet til aktionærerne. Teknisk holder Tryg-aktien fast i den stigende tendens trods korrektion efter regnskabet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 150 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller peger alle nedaf, så man skal afvente udviklingen.

Topdanmark leverede et resultat torsdag, der var bedre end forventningerne i markedet og samtidig blev udbyttet hele 19 kr. pr. aktie, hvilket er noget over markedsforventningerne.

General Electric kunne i forbindelse med deres årsregnskab fortælle om prispresset i vindmøllebranchen, og det har givet prispres på Vestas-aktien tirsdag. Teknisk er der etableret et salgssignal på dagsniveauet, mens aktien på ugebasis har været i salg fra slutningen af august. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i september. Momentum på månedsniveauet har igen etableret en svagt faldende tendens. Aktien ser ikke interessant ud i øjeblikket.

I den kommende uge er der en række danske regnskaber. Onsdag er der Ambu og Ringkjøbing Bank. Torsdag er det Coloplast, Gabriel Holding, Novo Nordisk og Ørsted. Fredag er det Danske Bank og TDC.

Ørsted konsoliderer sig i niveauet 335-355 og trods det så er der en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmest3 modstandsniveau er ved 380 og herefter i niveauet 425, mens nærmeste støtteniveau er ved 330 og herefter i niveauet 310. Afvent regnskabet.

C25-indekset tabt pusten torsdag og faldt under støtteniveauet 1150 og blev nu handlet i 1144. Nærmeste støttelinie er i niveauet 1130 og herefter 1110. Faldet har udløst et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen.

På ugebasis ser det fortsat positivt ud, dog med den undtagelse at Bollingerkanalen er i salg, mens de glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i indekset og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

Der er en positiv tendens i de to af tre indikationsmodeller. MACD og Momentum stiger, mens RSI falder og er i niveauet 40, mens MACD netop kommet over nul og stiger.

Køb de selskaber, som overrasker.

 

DK Portefølje

DSV mister Momentum, så hold øje med stop-loss.

Nordisk portefølje
Kabe Husvagnar er fortsat på salgslisten. 

 

USA kører solo

Det amerikanske marked fortsætter den stigende tendens, og med den faldende dollar er der lagt op til øget konkurrencefordele for de amerikanske virksomheder. Til gengæld kan de amerikanske turister ikke købe så meget i Europa for deres dollars, hvilket gør, at nogle bliver hjemme.

Salget af enfamiliehuse i USA faldt i december med 9,3 pct. i forhold til måneden før. Det kan skyldes den meget kolde vinter i flere dele af USA.

Den kommende uge byder på regnskab fra Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Aliababa, Exxon Mobil, Visa Inc., Chervon, AT&T samt Pfizer.

Dow Jones Industriel Average fortsætter den stigende tendens og nu har indekset ramt 26.395, og den positive tendens trækker fortsat op i indikationsmodellerne på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 23.500 som en støttelinie, mens det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet ved 25.000. Nærmeste modstandsniveau er ved 26.500 og herefter i niveauet 27.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 25.500 og herefter i niveauet 25.000.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og er brudt op over 2800 og næste modstandsniveau er ved 2850 og herefter i niveauet 2900. Den positive tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2750 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2600. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Nasdaq Composite holder ligeledes fast i den stigende tendens, og det har nu stået på siden januar 2016. Indekset nærmer sig modstandsniveauet 7500 og herefter er der modstand i niveauet 7800, mens nærmeste støtteniveau er ved 6900 og herefter i niveauet 6700. Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet.

Strategi: Ændre til hold på det amerikanske marked.

 

Det japanske marked konsoliderer sig

Det japanske marked bevæger sig vandret efter en positiv stigning i de første dage af januar. Den vandrette formation trækker ned i MACD og Momentum, mens RSI fortsætter den stigende tendens. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ifølge Fibonacci-modellen 25.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 22.750.

Strategi: Køb på det japanske marked.

OMX Stockholm 30 tabte pusten torsdag og tester nu støtteniveauet 1600. Trods torsdagens fald så er der en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. De glidende gennemsnit ligger side om side, hvilket har givet et negativt billede af situationen. Signalmodellerne er i salg på ugebasis.Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket giver en indikation af muligheden for yderligere stigning i indekset over tid.

Strategi: Hold på de svenske aktier.

Trelleborg banker igen på modstandsniveauet 210-212, og nu er det 3. gang på 9 måneder. Aktien er steget over 10 pct. i år.

Stigningen betyder, at der er købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet fra begyndelsen af januar og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af januar.

Stigningerne har fået  købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis tilbage og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et  ”Golden Cross”. Den stigende tendens i kurserne trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Anbefaler på niveauet og aktien tages med i den nordiske portefølje på mandag.

Frankfurt Dax 30 var oppe over 13.500, men blev onsdag og torsdag sendt tilbage til niveauet 13.300. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 13.200. Den positive tendens i indekset trækker op i Momentum på månedsniveauet. Signalmodellerne er i køb og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.900 som en støttelinie.

Strategi: Køb ved brud af niveauet 13.500.

 

Positiv udvikling i Coloplast
Coloplast fremlagde regnskab i slutningen af sidste 2017, der viste en vækst i omsætning på 5,8 pct. Omsætningen gik fra 14,6 mia. kr. til 15,5 mia. kr. Resultat før skat ramte 3,7 mia. kr. mod 3,1 mia. kr. året før. Det giver en overskudsgrad på 32 pct. mod 28 pct. året før. Coloplast forventer en omsætningsvækst på godt 7 pct., og der forventes en overskudsgrad på 31-32 pct.

Coloplasts forretning består af 4 forretninger: Stomi, Kontinens, Urologi samt Hud- og sårpleje.
I det kommende kvartalsregnskab skal man fokusere på om Stomi kan holde fast i den positive vækst, man så i regnskabet 2017. Hvordan ser væksten ud for de nye markeder som Argentina og Kina. Væksten skal gerne lande på 5-7 pct.

Kontinens-markedet viste i årsregnskabet en positiv vækst i de vesteuropæiske markeder samt USA. Men også de øvrige markeder som Kina, Rusland og Latinamerika rykkede på sig.

På Urologi-markedet var væksten i det seneste regnskab på 10 pct. og her er det Europa og Saudi Arabien som har trukket væksten. Ser man til den svenske konkurrent Bactiguard, så modtog de en ordre på 100.000 urin-katetre fra Kina. Fjernøsten er et oplagt sted for Coloplast de næste par år at kikke hen til, og der er Bactiguard meget aktiv.

Sidste forretningsområde er hud- og sårpleje, som viste en lille vækst på 4 pct., hvilket var skuffende. Det var prispres i Grækenland og Frankrig, der pressede salget. Det er vigtigt, at Coloplast løfter salget til andre områder end Europa.  Målet på den samlede omsætning udgør de europæiske markeder fortsat 60 pct., hvilket bør bringes ned i de kommende år.

Fundamentalt forventer vi en vækst i omsætningen på 7 pct. og en vækst i bundlinien på godt 11 pct. Det giver et estimeret kursmål på omkring 610-620, hvilket giver et potentiale på godt 15 pct. i forhold til den nuværende kurs aktien er i.

Teknisk har aktien etableret en bundformation i niveauet 490-500 og de glidende gennemsnit er brudt igennem nedefra og holder den positive tendens, så bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i løbet af 2-3 uger. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau er 480 og herefter i niveauet 420, mens nærmeste modstandsniveau er ved 570 og herefter i niveauet 625. Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Schouw, Parken og TK Development

Schouw har konsolideret sig i niveauet 560-600 fra midten af november og frem til nu. Kursen er brudt over 600 og det har givet købssignal i Bollingerkanalen på både dags- og ugeniveauet. Det korte glidende gennemsnit er blevet af den stigende tendens nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 625. Den stigende tendens i aktiekursen har etableret bundformation i MACD, Momentum og RSI på ugebasis.

Momentum har ligeledes etableret en bundformation på månedsbasis, hvilket giver en positiv indikation i aktien. Nærmest modstandsniveau er 660 mens nærmeste støtteniveau er ved 580-600. Anbefaler køb ved brud af niveauet 605.  

Parken Sport & Entertainment har fundet en bundformation i niveauet 64-68 og er nu handlet op i niveauet 72. Stigningen i aktien har på dagsniveauet givet et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis er det korte glidende gennemsnit, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 76. Bollingerkanalen er fortsat i salg og går først i køb ved brud af 73. Parabolic er ligeledes i salg på ugebasis.

Den positive udvikling i i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er oppe i niveauet omkring 45, så der er fortsat et stykke vej, før aktien er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket giver et positivt indtryk af aktien.

Nærmeste modstandsniveau er omkring 75-77 og herefter i niveauet 83-84, mens nærmeste støtteniveau er ved 70 og herefter i niveauet 67. Den spekulative investor samler op i aktien.

TK Development ser ud til at have fundet en bundformation i niveauet omkring 7 og er blevet handlet op i 7,5. Den positive tendens på dagsniveauet betyder, at der er etableret ”Golden Cross” og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen.

De tre indikationsmodeller på ugebasis har etableret en bundformation og stiger. RSI er fortsat nede i det oversolgte niveau, så man kan afvente udviklingen lidt endnu. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 8,7 som en modstandslinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 8,4 og herefter i niveauet 9,5, mens nærmeste støtteniveau er ved 7,0 og herefter i niveauet 6,5.

 

Guldet og olien stiger

Guldet har taget et hop op og handles nu i niveauet 1360 og nu nærmer kursen sig modstandsniveauet 1370 og herefter er der modstand i niveauet 1400.

EUR/USD er kommet op i niveauet 1,25 og det trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum bevæger sig vandret i en konsolideringsfase.

SEK/DKK bevæger sig vandret i niveauet 75,5-76. På ugebasis er der fortsat salgssignal, mens der på dagsniveauet er blevet etableret køb i Bollingerkanalen. Nærmeste modstandsniveau er ved 76,5, mens der er støtte i niveauet 75.

Metalvaremarkedet er fortsat stærkt, det er kun kobber, som har haft et mindre tilbagefald, men kursen har rettet sig de sidste 3 dage.

Landbrugsmarkedet fortsætter den positive tendens. Der er stigninger i kakao, sojabønner og majs. Men kaffe er ved at etablere en bundformation og den samme tendens ses i juice. Men bomulds- og træpriserne konsoliderer sig.

Brent Spot er kommet over 70, men er siden gået i stå og handles nu i niveauet 70,3. Olieprisen ligger i en stigende trendkanal og det har stået på siden sommeren. Momentum på månedsniveauet peger opad, og det ser positivt ud.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , , ,

Kommentarer er lukket.