Regnskaberne sætter dagsorden

I denne uge har vi set de første regnskaber fra den del af de nordiske selskaber og de har været noget blandede. Endvidere har der været et par nedjusteringer fra selskaber som Fingerprint Cards og Store Enso. Det giver et indblik i en svær regnskabssæson måske står for døren.

Den amerikanske regering taler også om flere toldafgifter på udenlandske verdener – en virkelig kedelig udvikling, hvilket kan gøre det svært for nogle selskaber i fremtiden, hvis det fortsætter.

Ugen startede godt for medicinal-aktierne, da Zealand Pharma har fået godkendt et fase 3-studier med Dasiglucagon og for Genmab er der skåret fire måneder af behandlingstiden hos de amerikanske lægemiddelmyndigheder, som senest den 21. maj vil give meddelelse om Darzalex kan gives som førstebehandling i USA.

Teknisk har Zealand Pharma-aktien har etableret en bundformation og aktien nærmer sig en test af modstandsniveauet 95. Stigningen har etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Den positive tendens i aktiekursen betyder, at de tre indikationsmodeller alle er stigende på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en bundformation, hvilket øger sandsynligheden for en rebound i aktien op imod 120.

Genmab etablerede en bund i niveauet 1050 og er nu handlet op til 1200. Den positive tendens har betydet, at der er etableret købssignal på dagsniveauet, da de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb. Den positive tendens betyder, at de tre indikationsmodeller har etableret en bundformation og det samme ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 1250 og herefter i niveauet 1350. Afvent udviklingen i Genmab.

Tryg leverer et regnskab, der viste, at 2017 har været et godt forsikringsår, hvor sommeren ikke har budt på store skybrud og vinteren har været mild, hvilket betyder, at man kan hæve udbyttet til aktionærerne. Teknisk holder Tryg-aktien fast i den stigende tendens trods korrektion efter regnskabet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 150 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller peger alle nedaf, så man skal afvente udviklingen.

Topdanmark leverede et resultat torsdag, der var bedre end forventningerne i markedet og samtidig blev udbyttet hele 19 kr. pr. aktie, hvilket er noget over markedsforventningerne.

General Electric kunne i forbindelse med deres årsregnskab fortælle om prispresset i vindmøllebranchen, og det har givet prispres på Vestas-aktien tirsdag. Teknisk er der etableret et salgssignal på dagsniveauet, mens aktien på ugebasis har været i salg fra slutningen af august. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i september. Momentum på månedsniveauet har igen etableret en svagt faldende tendens. Aktien ser ikke interessant ud i øjeblikket.

I den kommende uge er der en række danske regnskaber. Onsdag er der Ambu og Ringkjøbing Bank. Torsdag er det Coloplast, Gabriel Holding, Novo Nordisk og Ørsted. Fredag er det Danske Bank og TDC.

C25-indekset tabt pusten torsdag og faldt under støtteniveauet 1150 og blev nu handlet i 1144. Nærmeste støttelinie er i niveauet 1130 og herefter 1110. Faldet har udløst et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen.

På ugebasis ser det fortsat positivt ud, dog med den undtagelse at Bollingerkanalen er i salg, mens de glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i indekset og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

Der er en positiv tendens i de to af tre indikationsmodeller. MACD og Momentum stiger, mens RSI falder og er i niveauet 40, mens MACD netop kommet over nul og stiger.

Køb de selskaber, som overrasker.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.