Rebound i detailhandel-aktierne

Den positive udvikling betyder, at opsagte medarbejdere fra detailhandelen er kommet tilbage og den positive meddelelse fra bl.a. H&M og XXL har fået deres aktier til at stige. Den samme positive tendens ses i Pandora.

H&M på ugebasis.

Pandora kunne mandag meddele, at man åbner halvdelen af sine butikker i Nordamerika. Aktien har haft en accelereret hastighed siden niveauet 220-240 og i dag handles aktien i niveauet 340-360. I marts var aktien nede i niveauet 180-200 for at finde støtte. Man skulle tilbage til 2013 for at finde aktien nede i det niveau.

Modstandslinie i Pandora

Der er etableret købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen på ugebasis. RSI har ramt niveauet 92 på ugebasis og MACD er over 0.

RSI for Pandora.

Der er divergens mellem Momentum på uge- og månedsniveauet, hvilket indikerer, at modstandsniveauet 360-380 er det første modstandsniveau, som muligvis skal testes flere gange og næste modstandsniveau er ved 440-450, mens der er støtte i niveauet 330-340 og herefter i niveauet 280-290. Afvent udviklingen.

Blandt de mindre svenske tøjfirmaer har corona-virussen været dræbende, da flere er blevet erklæret konkurs, også finske Stockmann har måtte søge beskyttelse under konkursloven. I Millionærklubben har jeg taget et spekulativt køb af New Wave, der producerer en række mindre kendte tøjmærker og ejer glaspusteriet Kosta Boda samt hoteller i området.

New Wave-aktien bevæger sig vandret i niveauet 28-30 efter aktien fandt en bund i niveauet 24. På dagsniveauet er der etableret ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb.

Nyt signal i New Wave.

På ugebasis er der netop i denne uge etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens det korte glidende gennemsnit netop er brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 43 som en modstandslinie. Nærmeste modstandsniveau inden da er 37 og herefter i niveauet 42, mens nærmeste støtteniveau er 26-28 og herefter i niveauet 25.

Stigningen i aktiekursen har trukket Momentum, RSI og MACD op på ugebasis. RSI er over 60, mens MACD stadig er under 0.
Momentum er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket vil give en positiv indikation i aktien. Spekulativt køb på aktien.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.