Haussemarkeder?

BørsUdsigten: Flot Trend i Olie! Bunden er gået ud af USD!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,5 pct. og 2,9 pct. til morgen, onsdag.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,9 pct. og 3,8 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på mellem 1,1 pct. og 1,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen onsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.283 plus 1,2 pct. (287 point) nu til morgen, onsdag, har indekset brudt op gennem den tertiært faldende trendlinie, og op gennem den sekundære sidelæns konsolidering i 23.550. Bruddet af 23.550 niveauet udløste et bekræftet købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.270. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.900 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Stop loss ved brud af 23.550 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet (2.938 plus 0,5 pct. (17 point) for Shanghai indekset til morgen (handles fortsat), er der tale om brud af toplinien i en sidelæns konsolidering 2.865 niveauet, og efterfølgende den horisontale modstand (konsolidering) i 2.900 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Stop loss ved brud af 2.900 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Stop loss ved brud af 2.869 niveauet. Strategi: Køb

 

EXTRA

Nikkei225

Nikkei225 (22.540 plus 1,0 pct. (215 point) ligger vi i en stærk tertiær optrend, efter chartet brød ud af sin kileformation med en bevægelse OP! Der er tale om en accelererende tertiær trend, der har brudt det 200 dages glidende gennemsnit. Som skrevet var der tale om et meget stærkt Købesignal, hvilket efterfølgende er dokumenteret!

Det betyder en køb strategi for de japanske aktier.

Tertiært har BørsUdsigten et købesignal ved bruddet af 20.800 niveauet. Salgssignal ved brud af 22.300 . Strategi: Køb

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.081 plus 0,8 pct. (25 point) er den psykologiske modstand i 3.000 brudt. (3K +plus) blevet brudt. Den positive tertiære trend holder fortsat. Tertiært salgssignal ved brud af 3.037 niveauet. Exit ved brud af 2.800 niveauet.

Det 200 dages glidende gennemsnit er ligeledes blevet brudt i 3.000 niveauet, hvilket bekræfter optrend og yderligere stigninger. Brud af 3.135 niveauet vil være et meget stærkt købesignal.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet (solgt i 2.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.037 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.950. Stop loss ved brud af 2.933 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.234 – plus 0,0 pct. (0 point), er der tale om en uforandret lukning, og en tertiær konsolidering med en toplinie i 1.235 niveauet, og en bundlinie i 1.207 niveauet. Vi skal have en bekræftet lukning over 1.235 niveauet, for en bekræftelse af købesignalet. Bekræftet salgssignal ved brud af 1.207 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Stop loss ved brud af 1.207 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.189 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.667 plus 1,1 pct. (18 point), blev der udløst et købesignal ved bruddet af den stigende trend i 1.640 niveauet. Det 200 dages glidende gennemsnit i 1.655 niveauet er brudt. Bruddet giver en god indikation på yderligere stigninger (hausse/bull market).

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 1.640 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.655 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.600 niveauet. Stop loss ved brud af 1570 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.021 plus 3,8 pct. (434 point), blev den tertiært stigende trend brudt, og det udløste et lille salgssignal i 11.642 niveauet. Da BørsUdsigten ikke udkom mandag fastholdes købesignalet, såfremt bundlinien i 11.585 holder

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.475 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.870 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Stop loss ved brud af 11.028 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,652) til morgen, onsdag, er der fortsat tale om en tertiær nedtrend. Bruddet af bundlinien i 6,795 niveauet viste sig at være det forventede kraftige salgssignal. Det udløste et salgssignal, og EXIT af alle USD positioner og evt. terminssikring (lån i samme valuta). BørsUdsigten noterer at 6,695 niveauet er brudt, og yderligere en kraftig bevægelse, ned mod 6,50 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 6,81 niveauet. Genkøb ved brud af 6,695 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,795 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (40,3) til morgen, onsdag, er der udløst et stærkt sekundært købesignal ved bruddet af 38 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 36,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 38 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Stop loss ved brud af 34 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.