Presset er på Nedsiden!

BØRSUDSIGTEN: Intet Nyt fra Jackson Hole! Yderligere Nedtur for USD?

 

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,2 pct. (1,51 point) i indeks 1.010,12. På ugebasis er der tale om en stigning på 1,4 pct. (13,57 point), og år til dato en stigning på 14,3 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge. UK holder lukket.

Wall Street lukkede rundt fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,2 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere nu til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.010), ligger vi fortsat i en sekundær base med en toplinie i 1.020-22 niveauet og en bundlinie i 993 niveauet og 988 niveauet. Tertiært ligger vi i en stigende trend med en bundlinie i 1.002 niveauet.

Der er tale om en base – 3Dobbelt top. Tidligere var der optræk til en SHS formation, men den formation fortoner sig i en ”meget bred skulder”.

BørsUdsigten vurderer at brud af 1.020-22 og 988 niveauet vil udløse meget kraftige bevægelser. Udbrud SKAL følges!!

Et brud af bundlinien forventes at udløse et fald til 920-00 niveauet. (Der er ikke tale om en objektiv videnskab; men en sandsynlig udvikling)

Topformationen neutraliseres ved brud af 1.020 niveauet, og der udstikkes et langsigtet mål i 1.200 niveauet (12-24 mdr).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.000 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.003 niveauet (oppefra). Åbning af spekulativ short ved brud af 998 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.005 niveauet. Stop loss ved brud af 994 niveauet og åbning af en short ved brud af 988 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 933 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig – ikke uventet – i nogenlunde neutralt territorium.

Signalmodellerne ligger overvejende i Køb. 

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne ufoanret til lidt lavere nu til morgen, fredag.

Regnskabssæsonen fortsætter med regnskaber fra Parken (FCK), Euroinvestor, og Bording. Aarsleff (Q3)

  • Ellers er der slutspurt på regnskabssæsonen med Sydbank, Hartmann, Andersen & Martini, Firstframs, Migatronic, Skako, Fast Ejendom og RTX (tirsdag) – Egetæpper, Atlantic Petroleum, B(røndby)IF, Santa Fee (ØK), Arkil, S(ilkeborg)IF, og Luxor (onsdag) – cBrain, DLH, Nordicom, SBS, og IC Company’s.

 

 

OMX S30

Ser BørsUdsigten på S30 indekset (1541), er nedtrenden blevet brudt, og der er sket en opbremsning i faldet.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om spekulativ sidelæns konsolidering. Investorerne har endnu ikke taget endelig beslutning. Brud af 1.545 vil udløse spekulativt køb, og 1.555 niveauet vil udløse købesignal, og brud af 1.525 niveauet vil udløse salgssignal.

Der er fortsat tale om en bekræftet negativ trend.

De korte indikatorer ligger neutralt med lille pil op.

Signalmodellerne ligger i sælg bortset fra et lille købesignal i MacD, hvilket er normalt i konsolideringer (der handles ikke på signalet).

OMXS30: Dagschart

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede med rundt nulstregen, fredag.

Der kom ikke noget nyt ud fra Jackson Hole, bortset fra at Janet Yellen underskrev sin egen ”fyreseddel” ved at advare mod større lempelser i reglerne (investering på egne bøger) i den finansielle sektor (banker). Det er lige modsat Donald Trumps politik.

Hovedfokus ligger i denne uge beskæftigelsestallene, der offentliggøres fredag.

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,1 pct. (30,27 point) i indeks 21.813,67. På ugebasis blev det til en stigning på 0,6 pct., og år til dato er Dow Jones steget med 10,4 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,2 pct. (4,08 point) i 2.443,05. For ugen blev det til en stigning på 0,7 pct. og år til dato en stigning på 9,1 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (5,68 point) i 6.265,64.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.443), ligger vi fortsat i en tertiær / snart sekundær negativ trendkanal – der kan udvikle sig til en midlertidig topformation.

Det 24 dages glidende gennemsnit lægger an til et brud af det 50 dages ditto. Sker der et brud ser BørsUdsigten det som et stærkt salgssignal og vending i aktiemarkedet af lidt længere varighed.

Der er tale om en accelererende tertiær nedtrend. Sekundørt bliver topformationen nedtrenden først bekræftet ved bruddet af 2.410 niveauet. Der er mulighed for en (s)kulder-(h)oved-(s)kulder formation, såfremt 2410 niveauet brydes.

Udbruddet SKAL følges sekundært som tertiært. Spekulativt skal man være klar til at vende rundt (købe) ved brud af 2.452 niveauet, der vil indikere en opbremsning på den negative trend.

Efter den tertiære trendændring skal man anlægge en sælg på bounce – strategi – og ikke være for grådig.

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt og lukket short ved bruddet af 2.440 niveauet. Der udløses stop loss og åbnes spekulativ short ved brud af 2.440 niveauet (Testes Nu). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af den sekundære position ved bruddet af 2.453 niveauet (købt i 2.400 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.453 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 2.450 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.360 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i neutrale niveauer, og er igen på vej ned mod oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra MacD har fået et lille købesignal fredag.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres til et fald på 0,02 pct. i 2,17 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 1,33 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,75 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres op med 0,01 pct. i 0,38 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,74 pct., og den 30årige noteres uforandret i 1,13 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:57 i 6,237 (6,336) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,193 (1,174) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,2 (109,3). EUR/JPY noteres i 130,2 (128,3). EUR/DKK noteres til morgen i 7,44 (7,437). GBP/DKK 8,03 (8,171).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,237), blev bundlinien i 6,27 brudt, hvilket bekræfter salgssignalet i USD. Udbruddet SKAL følges.

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,294 (1.287) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.294), er der igen pres på toplinien i 1.295 niveauet.  Brydes modstandsniveauet i 1.295, er der tale om et meget stærkt købesignal, der SKAL følges.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

BørsUdsigten har en overordnet udbrudsstrategi.

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret nu til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 47,70 (47,78) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 52,60 (52,44) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (52,6) er der tale om en accelererende stigende sekundær trend, samt en konsolidering mellem 53 niveauet og 50 niveauet. Udbrud heraf vil udløse meget stærke købs- / salgssignaler og SKAL følges!

BørsUdsigten ser størst pres på modstanden i 53 niveauet.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 51 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 51,50 niveauet (stigende trendlinie). Åbning af short ved brud af 51,50 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten i 46 niveauet genkøbt den lange position, der blev solgt i 53 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 51,25 niveauet, og åbning af short ved brud af 51,25 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i negativt territorium, og trækker op.

Signalmodellerne ligger i uensartet.

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere nu til morgen, fredag.

Nikkei225 stiger med 0,0 pct. (0 point) til indeks 19.451. Hang Seng stiger med 0,4 pct. (115 point) i indeks 27.963. Kina’s CSI300 stiger med 1,7 pct. (63 point) til indeks 3.858. Sydkoreas Kospi falder med 0,5 pct. (11 point) i indeks 2.368. Australien ASX200 falder med 0,6 pct. (37 point) i 5.707.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.