Efterår er det = stigning?

Det japanske marked.

Efter efteråret er det så et godt tidspunkt at købe op på? De fleste selskaber nærmer sig deres afslutning på året, og derfor har de et bedre overblik over den økonomiske udvikling og derfor kommer der ofte flere positive justeringer fra selskaberne, hvilket er med til at trække aktiekursen op på selskaber.

Mandag meddeler A.P. Møller-Mærsk, at de sælger deres olie- og gasaktiviteter i Nordsøen til franske Total. Salgsprisen var på USD 7,45 mio. Det fik Mærsk-aktien til at stige med over 3 pct. Opdelingen af konglomerat A. P. Møller-Mærsk er med til at få værdierne frem i lyset. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.500 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.000 og herefter i niveauet 14.500, mens nærmeste støtteniveau er 12.500 og herefter i niveauet 12.000.

Bang og Olufsen er brudt igennem modstandsniveauet 114-116 og handles nu i niveauet 117-118, og dermed holder aktien fast i den stigende tendens, der blev etableret tilbage i sommeren 2016. Det lange glidende gennemsnit ligger i støtteniveauet 105. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 145. Den spekulative investor samler op på niveauet.

Ambu og Rockwool kunne onsdag fremlægge regnskaber, der begge viste opjusteringer. Det fik aktierne til at stige med henholdsvis 9 pct. for Ambu og 5 pct. for Rockwool.

Ambus stigning betyder, at aktien er i ny all time high. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er etableret en bundformation i MACD, og modellen er nu over 0 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 460, mens næste modstandsniveau er ved 540.

Rockwool har brudt den faldende tendens og handles nu i niveauet 1550 og nærmeste modstandsniveau er ved 1600 og dermed lukkes et ”gap” fra 2007. I 2007 toppede Rockwool i niveauet 2000. Stigningen i aktien har udløst et nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.

Torsdag var der blandt andet regnskab fra SimCorp og Scandinavian Tobacco Group(STG). SimCorp måtte nedjustere forventningerne til marginerne for hele året, hvilket fik aktien til at falde med 9,8 pct. Aktien tester nu støtteniveauet omkring 360, som tilbage i januar og februar blev testede. Trendmæssigt ser aktien ikke interessant ud, så man bør afvente udviklingen.

STG fastholdt deres forventninger til hele året på trods af et svært 2. kvartal, hvor samtlige forretningsområder oplevede en nedgang. I løbet af dagen rettede aktiekursen sig og sluttede med en stigning på 8,3 pct. I forbindelse med regnskabet i maj faldt aktien fra 124-126 til 104-106, og det skabte et stort ”gap” i aktien. Stigningen ændrer signalet i Bollingerkanalen fra salg til køb og stigningen trak ligeledes op i de forskellige indikationsmodeller. Nærmeste modstandsniveau er ved 118. Forventer man at STG kommer i mål med deres forventninger skal man købe på niveauet.

Den danske regnskabssæson fortsætter. Mandag er det EuroInvestor, F.E. Bording, Parken og Per Aarsleff Holding. Tirsdag er det Andersen & Martini, Brdr. Hartmann, Firstfarms, RTX, Skako og Sydbank. Onsdag er det Arkil Holding, Brøndby IF, Egetæpper samt Luxor. Torsdag er det DLH , Gernman High  Street Properties, IC Group, Neurosearch, Scandinavian Brakes Systems samt CBrain.

RTX bevæger sig vandret i niveauet 150-170 og det har stået på siden juni. Aktien faldt tilbage i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet i maj, hvor udfordringer i leverandørkæden havde påvirket omsætningen og resultat i 2. kvartal, hvilket fik aktien til at falde tilbage til niveauet 160-170. Nærmeste modstandsniveau er ved 180 og herefter i niveauet 210. Spørgsmålet er, om udfordringen er ovre? Den spekulative investor samler op i forventningen til et godt regnskab.

IC Group har det svært og er i en faldende tendens på ugebasis. Den negative tendens i IC-aktien har stået på siden toppen ved årsskiftet 2015/16, hvor aktien blev handlet i niveauet 250 mod dagens kurs, der er i niveauet 136-138. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den spekulativ investor samle op på niveauet.

C20 på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 1000 og holder fast i sit købssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit holder støtteniveauet ved 980 og ligger som en støttelinie. Indikationsmodellerne er ved at etablere en bundformation, hvilket giver en positiv en  indikation for yderligere stigninger. Næste modstandsniveau er ved 1020 og herefter i niveauet 1050. Nærmeste støtteniveau er ved 980 og herefter i niveauet ved 940-960.

 

DK Portefølje
SimCorp er på salgslisten. Hæver målkursen og stop-loss for Novozymes mandag.

Nordisk portefølje
Køber Carlsberg til porteføljen og sælger Kongsberg Gruppen da den norsk aktie

 

Kan tendensen holde?

Torsdagens amerikanske nøgletal viste igen, at antallet af nytilmeldt ledige var lidt lavere end forventet. Flere nationalbankdirektører mødes til møde i USA, og der forventes ikke de store nyheder fra mødet.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Costco Wholesale, Workday,  Inc., Dollar General Corp., Best Buy, Campbell Soup samt The Cooper Comp.

Dow Jones kan man bryde 22.000 igen.

Dow Jones Industrial Averages holder fast i den stigende tendens og holder fast i købssignalet fra november. Den nedre støttelinie i Bollingerkanalen ligge i niveauet 21.500 og næste støtteniveau er ved 21.000. Næste modstandsniveau er ved 22.000 og herefter i niveauet 23.000. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal passe på markedet. RSI stiger og er i niveauet 80, mens Momentum falder på ugebasis.

S&P 500

S&P 500 falder tilbage, men er fortsat i den stigende trendkanal på ugebasis. Indekset blev afvist i niveauet 2480 og nu handles indekset mellem 2420-2440. Det lange glidende gennemsnit har ramt niveauet 2410.  Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og den nedre støttelinie er i niveauet 2420. Der er en positiv tendens i indikationsmodellerne på ugebasis, idet der er etableret en bund i Momentum og det samme er tilfældet i RSI. Næste modstandsniveau er ved 2500, mens nærmeste støtteniveau er ved 2400.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite har testet modstandsniveauet 6400, men er blevet afvist i første omgang og handles nu i niveauet 6200-6300. Der er fortsat købssignaler i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Men Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt top, en indikator på at man skal afvent udviklingen.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Støtte ved 19.400

Det japanske indeks holder fortsat fast ved støtteniveauet 19.400. Signalmodellerne er gået i salg og kursen skal igennem niveauet 20.000, før der bliver ændret på det. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit er blevet brudt af faldet i indekset. Der er en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket indikerer, at man skal være lidt på vagt med det japanske indeks.

Det japanske marked.

Strategi: Hold på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 holder fast i niveauet omkring 1540, men det har ikke givet noget signal på dagsniveauet endnu, men et brud af niveauet 1550 vil give køb i Bollingerkanalen. Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og RSI begge har etableret en bundformation, mens MACD fortsætter den faldende tendens på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er faldende, hvilket bekræfter, at man skal være selektiv med de svenske aktier.

Sverige på ugebasis.

Strategi: Reducerer de svage svenske aktier.

Skistar er faldet tilbage siden topformation i midten af maj, hvor aktien blev handlet i niveauet 215-220. I dag handles aktien i niveauet 175-185 og det er 2. gang, at niveauet 175 bliver testet. Holder niveauet ved 175, så er det et stærkt signal.

Skistar til kandidatbænken.

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation, hvilket er positivt tegn på et interessant efterår. Signalmodellerne er i salg, men et brud af kursen 190 vil ændre signalet. Skistar tages med på kandidatbænken.

Frankfurt Dax 30 ser ud til at have fundet støtte ved niveauet 12.000-12.200. Den lave kurs på dollaren kan gøre det svært for de tyske virksomheder i de kommende måneder. På dagsniveauet bølger signalerne frem og tilbage mellem køb og salg. På ugebasis skal kursen over 12.600, før der bliver etableret nogen nye købssignaler i Bollinger og Parabolic.

Dax

De tre indikationsmodeller på ugebasis er ved at etablere en bundformation, så man skal holde øje med de tyske indeks og modstandsniveauet omkring 12.400.

Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Hvad nu Matas? 

Tirsdagens regnskab fra Matas viser en tilbagegang i omsætningen på 27,2 mio. kr. fra 848,1 mio. kr. til 820,9 mio. kr. i første kvartal. Resultat før skat endte på 94,9 mio. kr. mod 108,4 mio. kr. året før i samme periode. EBIT margin gik fra 16,1 pct. til 14,5 pct. De lavere dækningsgrader skyldes faldende priser og produktmix.

Matas forretning består af fem forretningsenheder: Beauty, Vital, Material, Medicare samt øvrige. Det var kun Beauty og øvrige, som oplevede en positiv udvikling i 1.kvartal.

Beauty-området dækker skønhedspleje og personlig pleje. Den forbedrede indtjening i forretningsområdet skyldes et øget salg af High-End produkter. Forretningsområdet er stadig Matas’ største med en omsætning på 584,6 mio. kr.

Vital-området dækker vitaminer, mineraler, kosttilskud, speciel fødevarer og naturlægemidler. Området oplevede en skærpet konkurrence med et antal øget salgssteder.

Det største omsætningsdyk er kommet i området Material, som dækker husholdningsprodukter til rengøring, vedligeholdelse, babypleje, fodpleje og sport. Det er blandt andet et fald i sæsonvarer som skyldes, at omsætningen kun runder 86 mio. kr. i år mod 96,8 mio. kr. året før. Medicare som dækker håndkøbsmedicin og sygeplejeprodukter og omsætningen ramte 46,4 mio. kr., mod 47,2 mio. kr.

Matas med gap.

Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden toppen i april 2015, hvor aktien blev handlet i niveauet 165 mod dagens kurs på 90-92. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 105-108 går de i køb. Nærmeste modstandsniveau er ved 95 og herefter i niveauet 110. Der er ”gap” i niveauet 103,5-107,5, som over tid skal lukkes. Den spekulative investor samler op på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er G4S, Carlsberg og Scandinavian Tobacco Group

G4S – hvor er bunden?

G4S er faldet tilbage til niveauet 23,5-24, som flere gange de sidste par år har været et støtteniveau. Der er fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Der er salgssignal, idet de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis og signalmodellerne er i salg. Momentum er faldende på månedsniveauet, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Aktien tages med på kandidatbænken.

Ny optur for Carlsberg.

Carlsberg ser interessant ud teknisk efter regnskabet. Aktien stiger og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens Parabolic fortsat er i salg. Stigning i aktiekursen efter regnskabet betyder, at et ”Death Cross” blev undgået på ugebasis. Der er etableret en bundformation i MACD og den samme tendens ses i RSI. Momentum har etableret en tripple bund og er nu begyndt at stige. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 670 og herefter i niveauet 700. Nærmeste modstandsniveau er ved 740 og herefter i niveauet 780. Anbefaler køb på niveauet.

STG med gap.

Scandinavian Tobacco Group (STG) steg kraftigt efter selskabets regnskab torsdag og det har givet et positivt signal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Stigningen har ligeledes trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme reaktion ses i Momentum på månedsniveauet. Der er et ”gap” i grafen fra maj i niveauet 107,7-123,8. Nærmeste støtteniveau er ved 108-109, mens nærmest modstandsniveau er ved 124-125. Anbefaler køb på niveauet for den spekulativ investor. 

 

Hvad skal olien?

Guldet tester fortsat modstandsniveauet omkring 1290-1300. Der er støtte i niveauet 1280 og næste mål er 1310 eller 1320.

Metalvaremarkedet  oplever fortsat en positiv tendens, og det er fortsat kun tin, der ikke er i en stigende tendens.

Landbrugsmarkedet er fortsat i en uensartet tendens. Der er en faldende tendens  i sukker, kakao, maj og hvede, mens der er en positiv tendens i palmeolie, mens der er en vandret tendens i bomuld.

Olien

Brent Spot holder fast i den stigende tendens og banker fortsat på modstandsniveauet 53. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, så der er lagt op til et brud af modstandsniveauet 53 og næste modstandsniveau er ved 54-54,5 og herefter i niveauet 56,5-57.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.