Pres på Nedsiden!

BørsUdsigten: Fortsat Tæt på EXIT!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,4 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres lavere med fald på mellem 0,4 pct. og 0,5 pct. til morgen, onsdag den 28. maj.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. ved åbningen af dagens notering. (07:45)

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., såfremt man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt lavere nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med et fald på 0,8 pct. (23,67 point) til indeks 2.802,39.
Ser BørsUdsigten på dagschartet er der tale om et brud af bundlinien i 2.810 niveauet, hvilket har udløst et salgssignal.BørsUdsigten vurderer fortsat, at vi skal have en test af 3.000 niveauet i år.

Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 2.810 niveauet. (købt i 2.857 niveauet). (solgt i 2.937 niveauet). Genkøb ved brud af 2.840 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 2.897. Alternativt har man hjemtage gevinst ved brud af 2.925 niveauet (købt i 2.820 niveauet). Genkøb i begge tilfælde ved brud af 2.947 niveauet. Strategi: Sælg

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 1,0 pct. (9,54 point) i 998,79.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der udløst salgssignal ved bruddet af den stigende trendlinie i 997, hvilket indikerer mindst en opbremsning, og en fortsættelse af den negative trend.

BørsUdsigten notere en afvisning ved testen af den gamle støtte nu modstand i 1.002

Der er fortsat tale om en bekræftet midlertidig topformation shs / dobbelt top. I første omgang udstikkes en målzone i 970-60 niveauet; men det kan godt være vi skal ned i 940 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 991 niveauet (Købt i 983 niveauet). Genkøb ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved bekræftet brud af 1.002 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.565 – er der tale om en tertiær nedtrend. Brud af 1.573 niveauet indikerer en test af 1.550 niveauet.

BørsUdsigten noterer en stærk støtte i 1.550 niveauet. Brud udløser stærkt salgssignal og en sekundær topformation i form af en bekræftet SHS formation. Brud af 1.550 niveauet vil indikere en test af 1.400 niveauet. 

S30 er tæt på et EXIT niveau.

Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.593 niveauet (købt i 1.603 niveauet). Genkøb ved brud af 1.593 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,625 niveauet (købt i 1.580 niveauet). Genkøb ved brud af 1.615 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med et fald på 0,4 pct. (44 point) i 12.027.

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, er der tale om en accelererende tertiær nedtrend inde i en sekundær sidelæns konsolidering.

BørsUdsigten ser en indikation på en midlertidig top i form af en dobbelt top eller SHS formation. Bekræftelse ved brud af 11.850 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved brud af 12,050 niveauet (købt i 12.160 niveauet). Genkøb ved brud af 12.110 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.200 niveauet (købt i 11.800 niveauet). Genkøb ved brud af 12.300 niveauet. Strategi: Sælg 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet mandag morgen for USD/DKK krydset (6,686) blev den spekulative nedtrend brudt, og bekræftelsen om et vendesignal,  ved brud af 6,68 niveauet. Sekundært er der fortsat tale om en konsolidering med en toplinien i 6,71 niveauet. Bundlinien ligger fortsat i 6,645 niveauet.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,68 niveauet. Stop loss ved brud af 6,665 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,667 niveauet. Genkøb ved brud af  ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.