Potentialet er i Europa

De europæiske indeks står fortsat stille og det er på trods af en bedring i arbejdsløsheden også i de sydeuropæiske lande. I Italien går regeringen og overvejer en bankpakke til deres nødstedte banker. Endvidere er der en række valg rundt omkring i Europa, hvor udfaldet er usikkert og derfor står de europæiske indeks stille.

Heineken leverede mandag et regnskab, der viste forbedring på nogle af de modne markeder, mens der er opbremsning i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa. Carlsberg var regnskabsaktuel i sidste uge og selskabet leverede et regnskab med et fald i omsætningen men en meget bedre bundlinie. Teknisk testede modstandsniveauet 630, men blev afvist og handles nu i niveauet 605-610. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og denne uges tilbagefald betyder, at det lange glidende gennemsnit bliver testet på ugebasis. Holder det lange glidende gennemsnit på ugebasis, så bliver ”Golden Cross” bekræftet. I den kommende uge kommer der regnskab fra Anheuser-Busch InBev.

A. P. Møller-Mærsk tester modstandsniveauet 12.250-12.350. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.000. Der er en positiv tendens i RSI, mens Momentum er faldet tilbage. Divergensen mellem de to indikationsmodeller viser, at man forventer en konsolidering i niveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 10.500, som tilbage i september/oktober var et modstandsniveau. Det lange glidende gennemsnit har også støtte i niveauet.

De mindre og mellemstore banker har haft en positiv start på året. Krisen ramte Østjydsk Bank, der er steget med 92 pct. og nu handles aktien i niveauet omkring 1.84. Den eneste af bankerne, som til dato ikke har givet et positivt afkast er Spar Nord Bank.

ALK-Abello skuffede markedsdeltagerne med deres regnskab i begyndelsen af februar, hvilket sendte aktien ned med godt 100 point. Torsdag i denne uge kunne selskabet så meddele, at man havde indsendt en registreringsansøgning for tabletvaccinen mod ragweed-allergi i Europa. Faldet i aktien betyder, at der er etableret et ”gap” i niveauet 946-965. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller, så man skal holde øje med, om støtteniveauet 930 kan holde.

Der kommer regnskaber fra A&O Johansen og Jutlander Bank mandag. Tirsdag er det Jyske Bank, NKT Holding og Gyldendal. Onsdag er det D/S Norden, Genmab og Kreditbanken. Torsdag er der regnskab fra Fynske Bank, ISS, Topdanmark, Vestjysk Bank, William Demant og cBrain. Fredag slutter af med Rockwool, SimCorp, Rovsing samt NeuroSearch.

NKT Holding er steget over 10 pct. og siden juni/juli er kursen gået fra 330. Idag handles aktien i 533. Markedsdeltagerne har handlet aktien op på grund af opdeling i to selvstændige enheder med kabelforretningen som det ene område og det andet område bliver Nilfisk. Anbefaler at man afventer de endelige opdelingsplaner for NKT Holding, da aktien nu er steget så meget, at der på den korte bane ikke er meget at hente.

D/S Norden har været i en stigende tendens siden begyndelsen af november, hvor aktien blev handlet i 95 mens kursen er kommet op i 130 og tilbage i maj 2015 var det en bund. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, og det kan ikke afvises, at niveauet ikke bliver brudt i første omgang. Fragtraterne er faldet tilbage for tørlast den seneste tid og er nu kommet ned under 700 og break even er ved 1000. Det er tankforretningen, som holder D/S Norden oppe for tiden.

C20 på ugebasis.

C20-indekset holder fast i den stigende tendens og indekset er nu kravlet op til 920 efter 6 uger, hvor indekset har bevæget sig vandret. Nærmeste støtteniveau er ved 890, mens nærmeste modstandsniveau er ved 945-950. RSI har ramt 90, hvilket indikerer, at der er brug for en pause i den stigende tendens. Momentum har etableret en topformation på ugebasis, hvilket bekræfter, at indekset har brug for en pause. Nærmeste støtteniveau er ved 880, hvor det lange glidende gennemsnit ligger og Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie.

DK Portefølje 
Tager SAS med i porteføljen. B&O og NNIT er på salgslisten mens det bliver til en gevinst hjemtagning i Pandora.

Nordisk portefølje
H&M og Yara er sat på salgslisten. Oriflame har fået hævet sin mål-kurs og stop-loss.

 

Det nye gældsproblem i USA – billån
De amerikanske forbrugere sakker bagud på betalingen af deres billån og deres kreditkortafdrag. De nye tal viser, at betalingsproblemerne er de højeste siden 2009. Har man aktier i amerikanske finansieringsselskaber eller kreditkort, skal man måske overveje lidt gevinsthjemtagning.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Wal-Mart Stores, Anheuser-Busch InBev, Home Depot, Medtronic, TJX, The Southern Company samt Tesla.

Dow Jones med købssignal.

Dow Jones Industrial Averages fortsætter den stigende tendens og indekset har testet niveauet 20.600.  Nærmeste støtteniveau er ved 19700-20000. Bollingerkanalen har nu været i køb i 15 uger. RSI har ramt niveauet 85, men Momentum på ugebasis har etableret en topformation i midten af januar. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 20.000, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 20.000. Omsætningen har været aftagende de seneste 4 uger, hvilket indikerer, at investorerne har en aftagende appetit på aktierne.

S&P 500

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og indekset banker på niveauet 2350, og herefter er der modstand i niveauet 2400. Nærmeste støtteniveau er ved 2250, hvor også Bollingerkanalens nedre støttelinie ligger. Der divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis. RSI er opoe i niveauet 80 og peger nedaf, mens Momentum har etableret en bund og stiger.

Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite handles i niveauet omkring de 5800 og indekset har nu været i en stigende tendens siden november, hvor indekset blev handlet i 5200. Den positive tendens i indekset trækker op i Momentum og RSI på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 5900, mens nærmeste støtteniveau er ved 5550. Omsætningen har været svag i IT-aktierne siden december, hvilket indikerer, at investorerne har taget et skiftet over i de mere cykliske aktier.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Det bevæger sig vandret i Japan
Det japanske marked står stille og handles vandret i niveauet 19.000-19.500 og det har nu stået på siden december. Den vandrette tendens betyder, at de tre indikationsmodeller på ugebasis etablerer en topformation og falder tilbage.

Japan

Signalmodellerne holder deres købssignal, men et brud af niveauet 19.000 vil udløse et salgssignal. Momentum på månedsniveauet holder fortsat fast i den stigende tendens, så hold øje med modstandsniveauet 19.500.
Strategi: Hold på de japanske markeder.

Stockholm

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens, som man har set det i USA. Det svenske indeks er fulgt med de amerikanske op, hvilket man ofte ser. Nærmeste modstandsniveau er ved 1580 og herefter i niveauet 1600. Nærmeste støtteniveau er ved 1550 og herefter i niveauet 1500. De tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI har alle mistet pusten, hvilket indikerer, at der er lagt op til en konsolideringsfase i indekset omkring det nuværende niveau. Momentum på månedsniveauet holder fortsat fast i den stigende tendens.
Strategi:  Ændre til HOLD på svenske aktier.

KABE Husv. på ugebasis.

KABE Husvagnar tester modstandsniveauet 210 for anden gang på 5 måneder, og sidste gang var i oktober. Den positive tendens i kursen har trukket RSI op i 80 på ugebasis. Den positive tendens er fortsat over i MACD og Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 190 som en støttelinie. Bryder kursen igennem 210, så er næste modstandsniveau ved 250. Bryder kursen igennem 210, så bør man samle op i aktien.

DAX

Frankfurt Dax 30 har været oppe og teste niveauet 11.800, men blev afvist. Tilbagefaldet trækker ned i MACD og RSI på ugebasis, mens Momentum har etableret en bundformation og stiger svagt. Det lange glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 11.000. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis, mens den nedre kanallinie er i niveauet 11.400 og et brud heraf vil ændre signalet til salg. Momentum på månedsniveauet peger fortsat opad, så den langsigtede tendens ser fortsat positiv ud.
Strategi: Holder på tyske aktier.

 

William Demant på kandidatbænken

Selskabet kunne i deres halvårsregnskab fra august fremvise et regnskab med en omsætningsfremgang på 767 mio. kr. og endte dermed på 5,8 mia. kr. Resultat af den primære drift sluttede på 892 mio. kr. mod 880 mio. kr. året før.

William Demenat forventer en stærk organisk vækst for 2. halvår 2017. Der forventes et stærkt wholesale samt et stærk retail-forretningsssalg for høreapparater, mens forretningsområderne diagnostiske instrumenter og høreimplantater.

William Demant vil fortsat have fokus på omkostningseffektivitet, da konkurrencen på markedet også i 2017 vil være benhårdt.

I dag er der kommet opgørelse fra salget af høreapparater til amerikanske krigsveteraner og her ses det, at William Demant har en mindre fremgang i salget til den interesseorganisation.

Den nye amerikanske præsident vil ændre måden hvorpå man køber høreapparater i dag, hvilket kan få konsekvenser for indtjeningen for hele industrien og er vel i dag den største trussel selskabet står overfor.

WDH

Teknisk fandt aktien en bund i niveauet 112 i december og siden har aktien været i en stigende tendens, hvilket har trukket Bollinger og Parabolic i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit på ugebasis er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. RSI har ramt 90, hvilket indikerer, at aktien har brug for en konsolideringsperiode. Niveauet 132-136 har tidligere været bunden af en topformation tilbage i august/september. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund og stiger. Anbefaler at man afventer udviklingen

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er: Rockwool og Royal Unibrew.

Royal Unibrew tabte pusten i november/december, hvor aktien gik fra 330 til 250 og siden det blev handlet op i niveauet 270,  så har den stået stille i det niveau siden midten af december. Den vandrette formation for båndene i Bollingerkanalen tilsat skrump, så en kursreaktion over 275 vil udløse et nyt købssignal i aktien.

Royal Unibrew

Der er positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. På månedsniveauet er Momentum ved at etablere en bundformation og holder den, ser aktien interessant ud. Bryder kursen igennem niveauet 275, bør man samle op i aktien.

Rockwool har bevæget sig vandret i niveauet omkring 1220-1240. Det har fået de glidende gennemsnit til at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Men der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er faldende, mens RSI bevæger sig vandret og Momentum har etableret en bundformation. Signalmodellerne på ugebasis er Bollinger og Parabolic begge i køb og har været det siden slutningen af december. Nærmeste modstandsniveau er ved 1400, mens nærmeste støtteniveau er ved 1100.

Rockwool

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket giver en indikation af, at aktien har potentiale for yderligere stigninger. Tager aktien med på kandidatbænken.  

 

Hvad nu med olien?

Guldet fortsætter den stigende tendens og nærmer sig modstandsniveauet 1250, som tilbage i oktober var et støtteniveau. Stigningen i guldprisen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver en positiv indikation om yderligere stigninger i guldet. Stigningen trækker op i Momentum på både uge- og månedsniveauet.

EUR/USD handles under 1,07 og kursen skal over 1,08 før den faldende tendens er aflyst. En stigning i dollar vil hjælpe de europæiske virksomheders indtjening, men Donald Trump er ikke tilhænger af en alt for stærk dollar.

NOK/DKK tager en pause i den stigende tendens i niveauet 83,5-84. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

SEK/DKK har taget en pause i niveauet 78,5 efter en pæn stigning fra 74,5 i begyndelsen af november. Nærmeste modstandsniveau er ved 79 og herefter 79,5.

I metalvaremarkedet oplever en fortsat positiv tendens og det er kun tin, der ikke kan følge med op af de 4 vigtige råvarer til industrien.

landbrugsmarkedet har kaffe tabt pusten, mens sukker bevæger sig vandret i niveauet omkring 550-555. Der er fortsat en positiv tendens i majs, bomuld, hvede og palmeolie.

Brent

Brent Spot bevæger sig vandret i niveauet omkring 56, hvilket har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation. Brud af niveauet 57,5 indikerer, at olieprisen kan komme op i niveauet 62-64.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.