Positiv udvikling i Danmark

Det danske indeks har vist styrke den seneste uge, og det skyldes blandt andet fremgang i Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og A.P. Møller-Mærsk. Novo Nordisk er steget med over 7 pct., hvilket har givet nyt signal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”, hvilket vil bekræfte vendingen i Novo-aktien. Den stigende tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 260 og herefter i niveauet 275. Der er ”gap” i niveauet 245,2-273,3. Bruger et tilbagefald i aktien til at samle op.

ISS kunne onsdag meddele, at man havde købt den amerikanske catering-virksomhed. Guckenheimer for godt 2,3 mia. kr. og dermed forsøger ISS at tage forsigtig hul på det amerikanske marked, som ikke rigtigt fylder i selskabet i dag.

Teknisk har aktien taget et hop op i niveauet, og det har efterladt kursgrafen med et mindre ”gap” i niveauet 265,2-269,4. Stigningen har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 275-278. Men bør afvente udviklingen.

Novo Nordisk er steget de sidste par dage og stigningen har givet det første købssignal i modellen i Kurskanalen, mens Bollingerkanalen fortsat er i salg, når kursen er under 250. Novo Nordisk-aktien skal over 260, før den faldende tendens for alvor er blevet brudt. Momentum på månedsniveauet har etableret en stigende tendens, hvilket indikerer, at man bør tage aktien med på kandidatbænken.

Chr. Hansen leverer et halvårsregnskab torsdag, der viste en omsætning på 501,1 EUR mio. mod 443,3 EUR mio. Resultat før skat blev på 97,9 EUR mio. mod 76,3 EUR mio. EBIT margin gik fra 26,6 pct. til 27,1 pct. Regnskabet viser en positiv vækst i de tre forretningsområder: Food Cultures & Enzymes, Health & Nutrition samt Natural Colors.  Efter regnskabet tog aktien et dyk med 5,9 pct. Faldet har fået indikationsmodellerne til at vende rundt på ugebasis så de nu peger ned af. Tilbagefaldet har ikke ændret signal på ugebasis, som fortsat er i køb. Nærmeste støtteniveau er ved 420, men nærmeste modstandsniveau er ved 495.

I den kommende uge er det påske, så der kommer ikke nogle danske regnskaber, men onsdag kommer der en række svenske regnskaber. Ugen efter påske er der kvartalsregnskab fra Fast Ejendom Danmark og Tivoli.

Tivoli leverer et kvartalsregnskab fredag den 21. april og til den tid har Carstensens gamle have haft åbent i 15 dage. Tivoli har de seneste år oplevet en vækst i omsætning og resultat efter skat. Det skyldes blandt andet, at sæsonen er startet tidligere og tidligere samtidig med at Halloowen og julemarkedet er blevet en større succes år efter år. Tivoli skal dog balancere prisen på udlejningen af deres boder med at lejerne får en positiv oplevelse, for det kan give en negativ udvikling i indtjeningen. Tivolis nye cash cow er Tivoli Cassino, som kan tjene penge til selskabet og aktionæren både dag og nat og man er ikke afhængig af vejret.

Tivoli-aktien er steget 38 pct. i år, og den har været i en stigende tendens de sidste par år og det har hovedsageligt været op til sæsonåbningen. RSI er oppe i 90, hvilken indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens.

C20 på ugebasis.

C20-indekset har fundet lidt Momentum igen, og det er grundet den positive tendens i Novo Nordisk. Stigningen holder fast i et købssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 880 som en støttelinie. Den positive tendens i kursudviklingen trækker  op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis, hvilket indikerer en styrkelse af det danske indeks. Nærmeste modstandsniveau er ved 960, mens der er støtte i niveauet 860. Flere danske aktier har fået et nyt købssignal.

 

DK Portefølje
Tager gevinsten i B&O
mens Novozymes og TK Development tages med i porteføljen. Hæver målkursen til kurs 100 og stop-loss er sat til 80. NNIT er på salgslisten. 

Nordisk portefølje
Afventer udviklingen. 

 

Stor regnskabsuge

De amerikanske renter er steget frem til i år. Men i den seneste tid har den lange rente stået stille, mens den korte rente er steget.

Den kommende uge byder på en række regnskaber som JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, Delta Air Lines, Fastenal Comp. og Argan Inc.

Dow Jones

Dow Jones Industrial Averages har fundet lidt styrke i denne uge, men Momentum er fortsat faldende på ugebasis og har været det siden midten af januar. RSI derimod har etableret en bundformation og stiger en smule, men den faldende tendens er ikke brudt. Det lange glidende gennemsnit har fundet støtte i niveauet 20.000. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og den overordnede tendens er fortsat positiv. Næste modstandsniveau er ved 21.500.

S&P 500

S&P 500 var oppe og teste modstandsniveauet 2400, men er faldet tilbage til niveauet 2360. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 2280. Bollingerkanalens nedre kanallinie er i niveauet 2325. Tendensen i indikationsmodellerne er de samme som man ser for Dow Jones indekset. Der er en faldende tendens i Momentum. RSI har taget et mindre hop op i niveauet 75. Nærmeste modstandsniveau er ved 2400 og herefter i niveauet 2450.

Nasdaq Composite er kommet over 5800 og bruger det nu som et støtteniveau. Momentum er faldet tilbage på ugebasis, mens RSI stiger. Divergens mellem indikationsmodeller viser, at man skal være varsom med investeringerne i den kommende tid i amerikanske aktier.

Nasdaq Comp.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 5600 som et støtteniveau. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og har nu været det i 4½ måned, hvilket er en forholdsvis lang periode, når man ser historisk på det. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 5750.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Det japanske marked går i salg

Det japanske marked har etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Den faldende tendens har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes trukket ned. Det lange glidende gennemsnit bliver testet som støttelinie. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens.

Nikkie

Nærmeste støtteniveau er ved 18.400 og herefter i niveauet 17.600, mens nærmeste modstandsniveau er ved 19.600, herefter i niveauet 20.000 og herefter i niveauet 20.500.
Strategi: Hold på de japanske markeder.

Stockholm 30

OMX Stockholm 30 holder fast i den langsigtede stigende tendens, men kortsigtet er der en faldende tendens i indekset, som etablerede en topformation i marts. Den faldende tendens i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis, og den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Der er fortsat købssignal i flere signalmodeller, selv om deres nedre støttelinier testes.

Et brud under 1550 vil udløse de første salgssignaler. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1530 som en støttelinie, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1650.
Strategi: Hold på svenske aktier.

Gränges

Gränges er faldet tilbage til støtteniveauet 80-85 efter en kortvarig stigning i aktien fra midten af december til slutningen af januar, hvor aktien gik fra 85 til 100. Tilbagefaldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men der er etableret en bundformation i MACD og Momentum, mens RSI fortsat er faldende. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis idet Bollingerkanalen fortsat er i køb og Parabolic er gået i salg. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation. Der er ”gap” i niveauet 92,75-96,  som over tid skal lukkes. Anbefaler køb ved brud af niveauet 85.

DAX 30

Frankfurt Dax 30 holder fast i den stigende tendens og det tyske indeks har udviklet sig anderledes end flere andre internationale indeks, hvor der har været et mindre tilbagefald. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, idet MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis, men der er en faldende tendens i RSI og en stigende tendens i Momentum. Der er støtte i niveauet 12.000 og i niveauet 11.500, men der er modstand i niveauet 12.500 og 13.000.

Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

DONG Energy: Hvad er olie værd?

Med det amerikanske gengældelsesangreb på Syrien er der igen kommet fokus på olien og det har sendt prisen op. DONG Energy vil i fremtiden bygge sin energiforsyning på vindkraft og biomasse og dermed skiller sig af med sin olieforretning. I 2016 solgte man sine norske aktiviteter og det arbejde fortsætter i 2017. Udover de danske aktiviteter har man nogle felter vest for Shetlandsøerne samt en licens i norskehavet samt nogle licenser nord for Norge. Den stigende oliepris vil det give en bedre pris til DONG, når man sælger forretningen, så højere oliepriser er positivt for DONG.

Vind -og Bioenergi havde i 2016 en omsætning på 5,1 mia. kr. mod 5,17 mia. kr. i 2015. EBIT var et underskud på 663 mio. kr. mod et underskud på 1,7 mia. kr. året før. Det forventes, at DONG vil øge sine investeringer i Vind- og Bioenergi.

Forretningens distribution og kundeløsninger omsatte for 38,0 mia. kr. mod 49,4 mia. kr. året før. Den lavere omsætning skyldes lavere gassalg til kunderne kombineret med en lavere gaspris. Til gengæld steg EBIT fra 1 mia. kr. til 6,2 mia. kr. Indtjeningen i det forretningsområde skal bruges til investeringer i grøn energi de kommende år.

DONG Energy

Teknisk er aktien brudt igennem modstandsniveauet ved 270 og købssignalet fra slutningen af marts er fortsat intakt i Bollingerkanalen og i Kurskanalen. Det lange glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt niveauet 65. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, hvilket styrker forventningerne om en test af niveauet 283-284 og herefter er det niveauet 315, som er målet. Anbefaler køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Pandora, TK Development og Nets.

Pandora er fortsat i en faldende tendens og aktien mangler at etablere en vandret formation i 1-2 måneder, før den bliver rigtig interessant. Signalmodellerne er fortsat i salg og kursen skal igennem 760, før der kommer et købssignal. Parabolic er i salg på ugebasis og har nærmeste støtteniveau ved 700, mens nærmeste modstandsniveau er ved 780.

Pandora

Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens og det har stået på siden 2013 og der er endnu ikke tegn på en vending i marked. Anbefaler derfor at man afventer udviklingen noget tid endnu.

TK Development er faldet tilbage og har næsten lukket ”gappet”, som opstod op til regnskabet i marts måned. Faldet har trukket ned i indikationsmodellerne, så der er etableret en mindre topformation i både Momentum, RSI og MACD. Signalmodellerne er i køb og først ved brud af niveauet 9-9,5 så bliver der etableret et salgssignal. Anbefaler at man samler op i aktien på niveauet.

TK Development

Nets arbejder fortsat på etableringen af en bundformation på ugebasis. Der er fortsat salg på ugebasis i signalmodellerne og kursen skal over 118-120, før der bliver etableret et købssignal. Der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket giver en positiv indikation for den videre udvikling i kursen. Det korte glidende gennemsnit bliver testet som et modstandsniveau ved kurs 115 og herefter er der modstand i niveauet 120.

Nets

På dagsniveauet er der etableret et købssignal i form af de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 8 dage siden og der har også været et tilbagefald i kursen, så det lange glidende gennemsnit er blevet testet som en støttelinie. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i midten af marts. Afvent fortsat udviklingen. 

 

Guldet stiger igen

Guldet stiger efter nattens angreb på Syrien, da investorne er blevet nervøse og tager lidt guld på bogen. Momentum har etableret en stigende tendens og det samme gør RSI, mens MACD bevæger sig vandret. Signalmodellerne er i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 uger siden. Nærmeste modstandsniveau er 1290 og herefter i niveauet 1310, mens nærmeste støtteniveau er ved 1210.

I metalvaremarkedet bevæger de fleste råvarer sig vandret som man så det i sidste uge, mens aluminium er i en stigende tendens. Zink ser ud til at kunne bryde den vandrette formation, hvis prisen kan stige 2-3 pct. i næste uge.

landbrugsmarkedet er det fortsat sukker, der er i en faldende tendens, mens bomuld også har tilsluttet sig den udvikling. I kakao er der etableret en stigende tendens, mens den positive tendens i palmeolie fortsat er intakt. Kaffe, korn og majs bevæger sig vandret i niveauet.

Brent

 

Brent Spot er kørt hele vejen tilbage til 55 og det har genetableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Indikationsmodeller har alle etableret en bundformation, hvilket styrker forventningerne om et brud af niveauet 56-57 og herefter er der modstand i niveauet 60-61.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.