Positiv udvikling i Danmark

Det danske indeks har vist styrke den seneste uge, og det skyldes blandt andet fremgang i Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og A.P. Møller-Mærsk. Novo Nordisk er steget med over 7 pct., hvilket har givet nyt signal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”, hvilket vil bekræfte vendingen i Novo-aktien. Den stigende tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 260 og herefter i niveauet 275. Der er ”gap” i niveauet 245,2-273,3. Bruger et tilbagefald i aktien til at samle op.

ISS kunne onsdag meddele, at man havde købt den amerikanske catering-virksomhed. Guckenheimer for godt 2,3 mia. kr. og dermed forsøger ISS at tage forsigtig hul på det amerikanske marked, som ikke rigtigt fylder i selskabet i dag.

Teknisk har aktien taget et hop op i niveauet, og det har efterladt kursgrafen med et mindre ”gap” i niveauet 265,2-269,4. Stigningen har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 275-278. Men bør afvente udviklingen.

Novo Nordisk er steget de sidste par dage og stigningen har givet det første købssignal i modellen i Kurskanalen, mens Bollingerkanalen fortsat er i salg, når kursen er under 250. Novo Nordisk-aktien skal over 260, før den faldende tendens for alvor er blevet brudt. Momentum på månedsniveauet har etableret en stigende tendens, hvilket indikerer, at man bør tage aktien med på kandidatbænken.

Chr. Hansen leverer et halvårsregnskab torsdag, der viste en omsætning på 501,1 EUR mio. mod 443,3 EUR mio. Resultat før skat blev på 97,9 EUR mio. mod 76,3 EUR mio. EBIT margin gik fra 26,6 pct. til 27,1 pct. Regnskabet viser en positiv vækst i de tre forretningsområder: Food Cultures & Enzymes, Health & Nutrition samt Natural Colors.  Efter regnskabet tog aktien et dyk med 5,9 pct. Faldet har fået indikationsmodellerne til at vende rundt på ugebasis så de nu peger ned af. Tilbagefaldet har ikke ændret signal på ugebasis, som fortsat er i køb. Nærmeste støtteniveau er ved 420, men nærmeste modstandsniveau er ved 495.

I den kommende uge er det påske, så der kommer ikke nogle danske regnskaber, men onsdag kommer der en række svenske regnskaber. Ugen efter påske er der kvartalsregnskab fra Fast Ejendom Danmark og Tivoli.

Tivoli leverer et kvartalsregnskab fredag den 21. april og til den tid har Carstensens gamle have haft åbent i 15 dage. Tivoli har de seneste år oplevet en vækst i omsætning og resultat efter skat. Det skyldes blandt andet, at sæsonen er startet tidligere og tidligere samtidig med at Halloowen og julemarkedet er blevet en større succes år efter år. Tivoli skal dog balancere prisen på udlejningen af deres boder med at lejerne får en positiv oplevelse, for det kan give en negativ udvikling i indtjeningen. Tivolis nye cash cow er Tivoli Cassino, som kan tjene penge til selskabet og aktionæren både dag og nat og man er ikke afhængig af vejret.

Tivoli-aktien er steget 38 pct. i år, og den har været i en stigende tendens de sidste par år og det har hovedsageligt været op til sæsonåbningen. RSI er oppe i 90, hvilken indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens.

C20 på ugebasis.

C20-indekset har fundet lidt Momentum igen, og det er grundet den positive tendens i Novo Nordisk. Stigningen holder fast i et købssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 880 som en støttelinie. Den positive tendens i kursudviklingen trækker  op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis, hvilket indikerer en styrkelse af det danske indeks. Nærmeste modstandsniveau er ved 960, mens der er støtte i niveauet 860. Flere danske aktier har fået et nyt købssignal.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.