Porteføljekommentar

Jeg ændrer sammensætningen af portefølje i denne uge. Sælger Hoist Finance og Demant. Begge har etableret salgssignal i flere modeller.

På ugebasis.

Jeg vælger derfor at sælge aktierne og tage dem ud af porteføljen.

Regnskabet sænker Hoist. Aktien er med på kandidatbænken.

Køber derimod 2 aktier til porteføljen: Schouw og Volvo B.

Schouw har etableret købssignal for 1 uge siden i Bollingerkanalen og i Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

Nyt købssignal i Schouw.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI nærmer sig 70 og MACD er tæt på 0. Momentum er i en stigende tendens både på uge- og månedsniveauet, hvilket giver en positiv indikation. Nærmeste modstandsniveau er ved 530 og herefter i niveauet 580, mens nærmeste støtteniveau er ved 480 og herefter i niveauet 460. Aktien tages med i porteføljen.

Volvo-aktien har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og Bollingerkanalen har været i køb i 4 uger siden midten af oktober. Den faldende tendens der var i aktiekursen er blevet brudt af den stigende tendens aktien har oplevet de sidste 3 uger.

Positive udvikling i Volvo.

Stigningen har ligeledes trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65. Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 195, mens nærmeste støtteniveau er ved 130-135 og herefter i niveauet 115-120. Tager aktien med i porteføljen. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.