Udbrud i USD!

BørsUdsigten: Konsolidering på et Højere Niveau!

Wall Street lukkede tirsdag med uforandret med en stigning på 0,0 pct. til et fald på 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra et fald på 0,6 pct. til en stigning på 0,2 pct. til morgen, onsdag. (ikke lukkenoteringer).

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne uforandret plus / minus 0,2 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, onsdag.

 

Den danske regnskabssæson er fortsat i gang, og der forventes regnskaber fra Genmab og D/S Norden, i dag, onsdag, Vestas, GN Store Nord, ISS og Bavarian Nordic, torsdag.

Angrebet på den Iranske Tanker – Sabiti – i det Røde Hav er tilsyneladende ikke et angreb fra Saudi Arabien. Vi har intet hørt i den profilerede sag, og det synes som om den er gået i sig selv igen. Der var ellers ingen grænser for udmeldingerne fra præstestyret i Iran.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 0,1 pct. (3,65 point) i indeks 3.074,62.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.075), er der igen kommet en lille opbremsning i momentum. Alt tyder dog på yderligere stigninger, efter en konsolidering. Efter den seneste topnotering, forventer BørsUdsigten en videre bevægelse op imod 3.300 niveauet.

De opståede gap mellem 3.075 niveauet og 3.066,5 niveauet og 3.047 niveauet og 3.053 niveauet, forventes lukket indenfor nærmeste fremtid.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.078 niveauet (købt i 2.920 niveauet). Genkøb ved brud 3.081 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.025 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 0,8 pct. (8,66 point) i 1.076,64.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, fik vi en opbremsning på den accelererende stigning. Tilbageslaget udløser et vendesignal å vores candlelight. Dermed er yderligere stigninger sat i bero!

Efter bruddet af ATH i 1.060 niveauet ser BørsUdsigten et prisobjektiv på 1.150 niveauet, efter en konsolidering.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.032 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.073 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.050 niveauet. Stop Loss ved brud af 1.043 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,1 pct. (2 point) i indeks 1.770 – skete der et udbrud af den negative konsolidering, og et bekræftet købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.749 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.760 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.635 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.733 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus på 0,1 pct. (12 point) i indeks 13.149 – er der tale om en opbremsning i optrenden.

BørsUdsigten vurderer, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.947 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.024 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.473 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.017 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,745) til morgen, onsdag, er der tale om et udbrud af den sidelæns konsolidering.Bruddet heraf giver et prisobjektiv i 6,78-80 niveauet. Der skal fortsat være fokus på bundlinien i 6,685 niveauet. Brud heraf vil give et prisobjektiv i 6,53-50 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,71 niveauet (solgt i 6,73 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,72 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,745 (solgt i 6,79 niveauet). Stop loss ved brud af 6,685 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (62,6 USD) til morgen, onsdag, er der udløst købesignal ved bruddet af 60,5 niveauet. Bruddet af 62 niveauet bekræfter købesignalet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60,5 niveauet (solgt i 61 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 62 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet. Stop loss ved brud af 60 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.