Oprustning øger ordrebøgerne

Den amerikanske præsident har ikke været tilfreds med sin allieredes millitærbudgetter og Donald Trump har truet med, at de amerikanske styrker måske ikke ville hjælpe i en krisesituation. Samtidig ser vi et Rusland, der opruster i stor stil. Det har fået flere allierede til at øge investeringer i deres forsvar. Det betyder, at SAAB og Kongsberg Gruppen har tykke ordrebøger og stigende overskud, hvilket kun er begyndelsen, hvis Nato-landene skal følge med oprustningen.

Mandag meddelte Thyssenkupp Marine Systems, at de ville øge deres investeringer i deres fabrik i Kiel med 250 mio. euro frem til 2023 og allerede i 2020 vil man nyansætte 500 personer. Thyssenkupp Marine System er Tysklands tredjestørste forsvarsselskab ifølge DI.se.

SAAB har siden toppen i slutningen af september 2018 i kurs 420 været i en faldende tendens. Aktien fandt støtte i niveauet 260 og har siden været i en stigende tendens og handles nu i niveauet 300.
Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis for 2 uger siden og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Holder den positive tendens, så bliver der etableret et ”Golden Cross”.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i flere indikationsmodeller. MACD er over 0 og RSI har ramt niveauet 60.

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens, hvilket giver en langsigtet positiv indikation. Første modstandsniveau er 310 og herefter i niveauet 345, mens nærmeste støtteniveau er ved 270-275 og herefter i niveauet 260. Tager aktien med i porteføljen.

Det norske forsvarsvirksomhed Kongsberg Gruppen var i 103-105 tilbage i august, men siden har aktien taget en rebound og nu handles aktien i niveauet 140-145.

Stigningen i aktiekursen betyder, at der er etableret et ”Golden Cross” og signalmodellerne Bollinger og Parabolic er gået i køb på ugebasis tilbage i august.

Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet.

Nærmeste støtteniveau er ved 148 og herefter i niveauet 168, mens nærmeste støtteniveau er 135 og herefter i niveauet 125. Den spekulative investor tager den norske virksomhed i porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.