Per Aarsleff opjusterede

Per Aarsleff har skævt regnskabsår og aflægger regnskab den 19/12. Endvidere er der generalforsamling den 30/1. Aktien handles i kurs 1000, så der er lagt op til et muligt aktiesplit.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Teknisk tester aktien modstandsniveauet 1100, hvilket er tæt på all time high. Stigningen i aktien har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har passeret 50 på ugebasis. Der er en positiv trend i Momentum på ugebasis.

Kursgrafen på ugebasis.

Kursgrafen på ugebasis.

 

De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, så næste step er et ”Golden Cross” på ugebasis. Parabolic- modellen har etableret et købssignal på ugebasis, mens Bollingerkanalen fortsat er i salg på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bund og stiger. Anbefaler køb i forventning om et aktiesplit i aktien i forbindelse med generalforsamling.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.