Pas på euforien

Vi husker alle, den nu afgående præsident, Obamas ønske om  grøn energi, hvilket sendte kursen op på Vestas med raketfart. Men ordren kom først nogen år efter og det ramte blandt andet Vestas. Spørgsmålet er, om markedet nu har gentaget dette indenfor de cykliske industrier som cement, kul og byggeriet.

Den danske forsikringsbranche viser en positiv udvikling, da både Alm. Brand og Topdanmark opjusterede med 200 mio. kr.

Alm. Brand fik et overskud på 820 mio. kr. for de første 9 måneder i året mod 729 mio. kr. året før. Det positive resultat trækker kursen op og dermed bevarer aktien den stigende tendens i den positive trendkanal. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er begge i køb, og der er et gammelt ”gap” fra 2008 i niveauet 53,46-54,19. Teknisk ser aktien interessant ud, mens målkursen er omkring 65-67, som blev testet tilbage i 2005.

Topdanmark har været i en faldende tendens siden august, men onsdagens positive regnskab fik aktien til at bryde igennem den faldende trend. Der blev etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Bryder kursen igennem 185, så ser aktien interessant ud på niveauet.

Der er opsamlingsmulighed i DSV efter 2 ugers kursfald. Aktien har nu fundet en bund i niveauet omkring 290. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis. RSI arbejder på at etablere en bundformation. Signalmodellen Bollingerkanalen er i salg på ugebasis. Brud af niveauet 300 vil bekræfte trendændringen.

Egetæpper har gennemført købet af den tyske tæppeproducent Carpet Concept. Egetæpper er normalt en af de selskaber, som går under radaren. Aktien har ikke givet noget videre afkast siden midten af maj 2014. Til gengæld giver selskabet et pænt udbytte hvert år, så er man på jagt efter det, er Egetæpper interessant, men bemærk at regnskabsåret er skævt.

Rockwool steg torsdag med over 8,57 pct. efter selskabets kvartalsregnskab. Rockwool oplever en positiv udvikling i Europa og på det nordamerikanske marked, mens Østeuropa og Rusland trak ned.  Teknisk har aktien etableret en bundformation og de første købssignaler er dukket op på dagsniveauet. På ugebasis skal kursen over 1200, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen.

Torsdagen bød på endnu en opjustering fra SP Group og det er på trods af øgede markedsudfordringer. Det er blandt andet healthcare, cleantech og fødevareindustrien, som har trukket op i salget.

Teknisk har aktien brudt den faldende tendens og der er etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen. Stigningen har endvidere trukket op i de to indikationsmodeller på ugebasis. Brud af niveauet 700 vil bekræfte nyt potentiale i aktien.

Den kommende uge byder på en række mindre regnskaber: NTR Holding mandag,. Nordic Shipholding samt UIE tirsdag og onsdag er det F. E. Bording samt Royal Unibrew.

United International Enterprises (UIE) er regnskabsaktuel i den kommende uge. Teknisk har aktien taget sig et hop op i niveauet 1250-1270 i juni og juli. Siden har aktien bevæget sig vandret i niveauet 1200-1260. Køb ved brud af niveauet 1260.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset har fundet støtte i niveauet omkring 820. Der er etableret en bundformation i de to indikationsmodeller Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD fortsat er i en faldende tendens på ugebasis. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i salg på ugebasis og har nu været det i 2-5 måneder. Momentum på månedsbasis fortsætter den faldende tendens, hvilket skyldes den fortsat negative tendens i Novo Nordisk, som fortsat vægter meget i indekset. Støtteniveauet ved 820 var en mindre top i den stigende tendens tilbage i februar 2015. Næste støtteniveau er ved 780.

 

DK Portefølje
Schouw er brudt igennem modstandsniveauet 440, se analysen i sidste uge. Køber aktien til porteføljen. Har sat DSV, Pandora og TDC.

dkport

Nordisk portefølje
Tager Ericsson med i porteføljen. Tager gevinsten i Wihlborg. Køber H&M på mandag.

nordport

 

Tid til sektor-rotation i USA

Flere af torsdagens nøgletal viste en positiv udvikling. Der var vækst i påbegyndt boligbyggeri, byggetilladelser og i forbrugerpriserne, mens antallet af nytilmeldt ledige var mindre end ventet.

Næste uge byder på regnskaber fra Medtronic, Hewlett Packard, Deere Com., Tyson Foods, Hormel Foods, Dollar Tree, Campbell Soup, Palo Alto samt smykkevirksomheden Signet Jewelers.

Den stigende tendens i flere cykliske aktier kan få betydning for den kommende revisor i S&P 500. Det kan betyde, at de cykliske aktier kommer med i indekset og det igen øger efterspørgselen på de cykliske aktier.

Dow Jones med nyt købssignal.
Dow Jones med nyt købssignal.

Dow Jones Industrial Average har etableret et nyt købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Den stigende tendens i indekset betyder, at det korte glidende gennemsnit ligger over det lange glidende gennemsnit på ugebasis. Stigningen har trukket op i RSI og Momentum på ugebasis. Indekset nærmer sig modstandsniveauet 19.000 og næste modstandsniveau er ved 19.500.

MACD med ny hastighed
MACD med ny hastighed

S&P 500 har også etableret et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Stigningen har trukket op i de to indikationsmodeller på ugebasis og indekset nærmer sig en test af modstandsniveauet ved 2200.  Bryder kursen igennem 2200, så er næste modstandsniveau ved 2250. Nærmeste støtteniveau er 2100 og herefter i niveauet 2040. Dermed holder indekset fast i den stigende trendkanal.

Nasdaq på vej med nyt signal.
Nasdaq på vej med nyt signal.

Nasdaq Composite har stået stille modsat de to gamle indeks. Markedsdeltagerne har reduceret deres eksponering i IT og øget deres eksponering i cykliske aktier, hvilket har trukket op i Dow Jones. Nasdaq har netop etableret et købssignal på ugebasis med stigningen over 5322. Det nærmeste modstandsniveau er ved 5350 og der er støtte i niveauet 5150. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 5150. Der er en positiv tendens i de to indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter styrken i indekset.

Strategi: Køb på amerikanske aktier via investeringsforeninger.

Stærk udvikling i Japan

Det japanske marked viser en positiv udvikling og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter, at indekset kan bryde igennem 18.000. Herefter er der modstandsniveau ved 19.000. Der er købssignal i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic. Det har nu stået på siden august for Parabolic og fra midten af oktober i Bollingerkanalen.

Dobbelt bund i Japan.
Dobbelt bund i Japan.

Momentum har tabt en smule på månedsbasis, men den overordnede tendens er fortsat stigende.
Strategi: Hold på i japanske aktier via investeringsforeninger.

Sjovt som Stockholm og Nikkei er enes.
Sjovt som Stockholm og Nikkei er enes.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende trendkanal og den har nu været i gang siden sommermånederne. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1400. Momentum og RSI stiger på ugebasis og MACD har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at indekset skal yderligere op i den kommende tid. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, hvilket indikerer, at man skal øge sin eksponering mod svensk aktier.
Strategi: Ændre til køb på svenske aktier.

H&M med nyt signal.
H&M med nyt signal.

Nyt signal i H&M på både dags- og ugeniveauet. Aktien har etableret en dobbelt bund med støtte i niveauet 235-240, som er blevet testet i juni og oktober og bestod. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der også etableret et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Alle tre indikationsmodeller stiger på ugebasis, hvilket bekræfter potentialet i aktien. Nærmeste modstandsniveau er 270 og herefter i niveauet 295-300. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Den spekulative investor samler op i aktien.

DAX på ugebasis.
DAX på ugebasis.

Frankfurt Dax 30 banker på modstandsniveauet 10.800 og et brud af det vil kunne sende indekset op i niveauet 11.300. Der er divergens i de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. MACD er ved at etablere en bundformation, hvilket bekræfter potentialet i indekset.  Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens, hvilket er et positivt signal for en videre udvikling.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.dkport

 

Ambu leverer igen varen

Medico-selskabet Ambu kunne i deres årsregnskab fremvise en vækst i omsætningen på 10,3 pct. fra 1,8 mia. til 2,1 mia. kr. Resultat før skat blev på 326 mio. kr. mod 215 mio. kr. året før. EBIT-margin for 2015/16 var 17,1 pct. mod 12,5 pct. året før. Resultat før skat pr. aktie blev på 5,27 mod 3,16.

Forretningen er opdelt i to enheder: Patient Monitoring & Diagnostics samt Anaesthesia. Første forretningsområde Patient Monitoring & Diagnostics dækker elektroder til overvågning af forskellige patienter samt halskraver og træningsdukker. Det er salget til neurofysiologiske produkter, som har haft den største vækst i området og højeste marginer.

I det andet forretningsområde Anaesthesia dækker man vejrtrækningsmasker og engangs-videoskoper for at nævne et par af produkterne. Flere af de øvrige Anaesthesia-produkter har derimod haft en svag positiv tendens, men der er solgt 100.000 flere videoskoper end året før.

Ambu har delt sin geografiske indtjening op i tre forretningsområder: Europa, Nordamerika samt Resten af Verden. Stærkest var væksten i Nordamerika efterfulgt af Europa og resten af verden.

En stigende dollar kan øge indtjeningen i Ambu og hvis man øger satsning i resten af verden er der et interessant potentiale for Ambu.

Faren er konkurrenterne som Olympus, der nu også ønsker at producere et engangsvideokamera til hospitalssektoren, og det kan presse indtjeningen i Ambu.

Ambu: Afvent.
Ambu: Afvent.

Teknisk er aktien faldet tilbage med 100 point (kroner) og handles nu i niveauet 280-290. Trods faldet i aktien så har aktien givet et afkast på 41 pct. Faldet har trukket ned i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet under 40 på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, mens MACD fortsat er i en faldende tendens.

Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic har etableret et salgssignal på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt af den faldende tendens i kursgrafen. Momentum på månedsniveauet er fortsat i den faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente et køb af aktien.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Brdr. Hartmann, Sanistål og Rockwool.

Brdr. Hartmann
Brdr. Hartmann

Brdr. Hartmann fortsætter sin stigende tendens på ugebasis og Bollingerkanalen er fortsat i køb og det har nu stået på siden midten af juli. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af juli. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis mod RSI´s faldende tendens på ugebasis. Divergens mellem modellerne indikerer, at man skal være afvente udviklingen i Hartmann- aktien.

Sanistål
Sanistål

Sanistål er i en fortsat stigende trendkanal på ugebasis trods dykket i aktiekursen fra toppen i september og frem til denne uge, hvor der er etableret en bund i niveauet 80-82. Stabiliseringen i kursen betyder, at der er etableret en dobbelt bund i Momentum og en enkelt bund i RSI. MACD derimod fortsat i en faldende tendens. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket bekræfter en positiv mulighed i aktien. Signalmodeller er begge i salg på ugebasis, men et brud af niveauet 86-87 vil give et købssignal i modellerne. Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og herefter i niveauet 105, som var en bund og top tilbage i 2009 i den faldende tendens. Køb ved brud af niveauet 85. 

Rockwool
Rockwool

Rockwool med nyt signal på dagsniveauet efter regnskabet torsdag. Den faldende tendens er blevet brudt og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens på dagsniveauet. På ugebasis er der etableret en dobbelt bund i Momentum. RIS har etableret en enkelt bund og modellen var helt nede under 10 og nu er den RSI 40.
Signalmodellerne er i salg på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1200 som en modstandslinie. Momentum er i gang med at etablere en bundformation på månedsniveauet. Bryder kursen igennem 1175, så anbefales der køb af aktien.

 

Guldet taber Momentum

Guldet er faldet tilbage på ugebasis, og der er etableret et salgssignal på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt af den faldende tendens og guldet handles i niveauet 1200, som tilbage ved månedsskiftet maj/juni var et støtteniveau, og niveauet skal gerne holdes, ellers er næste støtteniveau 1175.

Gold
Gold

EUR/USD er faldet ned til niveauet 1,06 og er nu på niveau med bunden i november 2015. Det lange glidende gennemsnit er over det korte glidende gennemsnit og indikerer, at man ikke skal være længe ved det kryds.

NOK/DKK holder fast i den stigende tendens og der er køb i signalmodellerne Bollinger og Parabolic, mens indikationsmodellerne er faldet tilbage på ugebasis. En stigning i olien vil trække op i den norske krone.

SEK/DKK stiger igen og er på 8 dage gået fra 74,5 til 75,5-76. Stigningen har givet nye signaler på dagsniveauet, mens der fortsat er salg på ugebasis. Kursen skal over 78, før der bliver etableret et nyt købssignal.

Metalvaremarkedet mister en smule Momentum og de første metaller har tabt pusten og det er blandt andet aluminium  og tin, som er faldet tilbage, mens der fortsat er en positiv tendens i kobber, bly, nikkel og zink.

Landbrugsmarkedet har noget uensartet tendens med fald i sukker, kakao og hvede, mens der er en stigende tendens i palmeolie og en vandret tendens i kaffe og majs.

Gold
Gold
Rockwool
Rockwool
Sanistål
Sanistål
Brdr. Hartmann
Brdr. Hartmann
Ambu: Afvent.
Ambu: Afvent.
DAX på ugebasis.
DAX på ugebasis.
H&M med nyt signal.
H&M med nyt signal.
Sjovt som Stockholm og Nikkei er enes.
Sjovt som Stockholm og Nikkei er enes.
Dobbelt bund i Japan.
Dobbelt bund i Japan.
Nasdaq på vej med nyt signal.
Nasdaq på vej med nyt signal.
MACD med ny hastighed
MACD med ny hastighed
Dow Jones med nyt købssignal.
Dow Jones med nyt købssignal.
C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

har fundet støtte i niveauet 45 og er nu steget til niveauet omkring 47. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 46, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 48,5. Den forrige bund er fra månedsskiftet september/oktober og ligger lidt højere end den foregående.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.