Pandora løfter forventningerne

Golden Cross på månedsbasis.

Det går bedre for Pandora, der onsdag aften sendte en markedsopdatering ud. Der forventes en EBIT omkring nul og samtidig er 86 pct. af butikkerne åbnet, hvilket er positivt. Onlinesalget viste en stigning på 176 pct. i 2 kvartal 2020.

Golden Cross på månedsbasis.

Teknisk har aktien været i en stigende tendens frem til midt af juni, hvor modstandsniveauet 380 er blevet testet, men ikke brudt og det har stået på til i dag, hvor aktien nu handles i niveauet 383-395. På dagsniveauet holder aktien fast i købssignalet i Bollingerkanalen fra maj og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på dagsniveauet i april.

Over modstandslinien.

På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og Paravbolic og det har stået på siden maj. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af juni.

RSI på ugebasis.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i MACD på ugebasis. Den samme tendens ses i RSI og Momentum. RSI er oppe i niveauet mellem 80-90.
Den samme stigende tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 440-450 og herefter i niveauet 500, mens der er støtte i niveauet ved 340 og herefter i niveauet 290-300. Anbefaler køb på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.