Opsamlingsmulighed i NNIT

Print Friendly, PDF & Email

NNIT har vundet endnu en kontrakt til et tocifret millionbeløb. NNIT har indgået en aftale med Kriminalforsorgen om vedligeholdelse af deres IT-systemer. Kontrakten løber de næste fire år. Dermed har NNIT vundet flere ny kontrakter i første halvår og holder de positive tendenser.

NNIT - Bollingerkanalen på ugebasis.

NNIT – Bollingerkanalen på ugebasis.

Teknisk tog aktien et dyk i forbindelse med regnskabet i august, hvor aktien gik fra 265 til 230. Aktien har fundet en bund i niveauet 220-230. Stabilisering i aktiekursen har fået RSI til at etablere en bundformation på ugebasis. Momentum har fortsat en faldende tendens, men den er aftagende. Men MACD fortsat peger lige ned.

NNIT. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niv. 220.

NNIT. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niv. 220.

Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente lidt. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 220. Den forrige bund fra juni ligger i niveauet 200 og i øjeblikket testes niveauet 200 igen. Anbefaler køb ved brud af niveauet 230. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.