Opbremsning før Nye Stigninger!

BørsUdsigten: Holder Trenden i Olie? Køb i USD?

 

Wall Street lukkede tirsdag fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger uensartet fra en stigning på 1,2 pct. til et fald på 0,9 pct. til morgen, onsdag. Kina holder fortsat lukket på grund af det kinesiske Nytår (Oksen’s år).

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til en uforandret åbning plus / minus 0,1 pct. når vi lægger morgenen handler til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (2 point) i 3.933, er der tale om en opbremsning efter en ny ATH notering. Bruddet af toplinien skal bruges til køb. Tilbageslag skal bruges til køb.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet inden for overskuelig fremtid.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.779 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.903 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.783 niveauet (solgt i 3.773 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.841 niveauet. Strategi: Køb

Husk at åbne de spekulative USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,4 pct. (124 point) i 30.344 – handles fortsat) er der fortsat tale om en accelererende tertiær trend. Det betyder igen et pænt købesignal. Chartet indikerer yderligere stigninger.

Nikkei225 har brudt 30.000 for første gang i 30 år. ATH ligger i 37.000 og sat i 1987/88.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.640 niveauet. (solgt i 28.470 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 30.095 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.080 niveauet (solgt i 27.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.872 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite (Lukket i dag, onsdag – kinesisk Nyt År)

Der lægges op til stigninger i de kinesiske aktier efter fejringen af det kinesiske nytår!

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,4 pct. (52 point) i 3.655 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et udbrud af en sekundær konsolidering med en toplinie i 3.625 niveauet.

Bruddet af toplinien i 3.625 niveauet SKAL følges!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.522 niveauet (solgt i 3.610 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.612 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.558 niveauet (solgt i 3.532 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.563 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,2 pct. (2 point) i indeks 1.512 – er der tale om et brud af den accelererende optrend. det indikerer mindst en opbremsning eft det bekræftede brud af toplinien i 1.501 niveauet. Yderligere stigninger indikeres!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.457 niveauet (solgt i 1.467 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.505 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.490 niveauet (solgt i 1.467 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.453 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,1 pct. (1 point) i indeks 2.238 niveauet, er der tale om opbremsning.

BørsUdsigten ser yderligere stigninger efter bruddet af toplinien i 2.008 niveauet. Bruddet af toplinien udløste et stærkt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.973 niveauet (solgt i 1.973 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.025 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.989 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,3 pct. (45 point) i indeks 14.065), er der tale om en opbremsning og en test af den gamle toplinie.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 14.040 niveauet). Stop loss ved brud af 14.040 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.040 niveauet (solgt i 13.700 niveauet). Stop loss ved brud af 13.721 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,152) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af en sidelæns konsolidering. Det udlæser er spekulativt købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,145 niveauet (solgt i 6,19 niveauet). Stop loss ved brud af 6,145 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,1375 niveauet (Købt i 6,10 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,22 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne de spekulative USD positioner. 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (63,5) til morgen, onsdag, er der tale om en opbremsning af den tertiære optrend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 56,5 niveauet (solgt i 55,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 58,3 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.