Olie- og gaspriserne stiger

Efter udviklingen i Mellemøsten i forrige weekend er olie- og gaspriserne steget. Israel har lukket deres gasfelter, hvilket har været med til et skubbe priserne i vejret. De stigende energipriser har trukket priserne på olie- og gasaktier.

Flere olieselskaber har i denne uge fået købssignal. Vi vælger at se på Aker BP, da selskabet ikke er eksponeret mod den grønne omstilling som ser ud til at have det lidt svært med de stigende renter. Aker BP arbejder i Nordsøen.

Teknisk holder Aker BP fast i den stigende tendens trods korrektion i olieprisen i sidste uge som også ramte Aker BP.

På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen i denne uge efter sidste uges salgssignal. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerer et Golden Cross mandag eller tirsdag.

På ugebasis etablerede de glidende gennemsnit et Golden Cross i slutningen af juli og siden har aktien været i en stigende tendens.

Bollingerkanalen har genetableret et købssignal i denne uge efter i sidste uge at have etableret et salgssignal.
Korrektionen i olieprisen og olieaktierne betyder, at de tre indikationsmodeller faldt tilbage. RSI er dog allerede i 69 og har taget en rebound. Momentum er fortsat i en faldende tendens og under det glidende gennemsnit på ugebasis. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men modellen er fortsat over middelværdien 0.

Nærmeste modstandsniveau er ved 340 og herefter i niveauet 380, mens der er støtte i niveauet 280 og herefter i niveauet 260-265. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Fundamentalt omsatte selskabet for 126,3 mia. NOK mod 49,7 mia. NOK i 2021. Resultat efter skat i 2022 blev på 15,7 mia. NOK mod 7,5 mia. NOK. Det giver en indtjening pr. aktie på 24,8 NOK.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.