Øretæver til de grønne aktier

Denne uge er fortsat med at presse de grønne aktier både herhjemme, men også internationalt hvilket er med til at holde det danske indeks ned. Torsdag var der lidt medvind til de grønne aktier hvilket er positive for det danske indeks.

De udenlandske finanshuse har øget fokus på Novozymes. Aktien testede niveauet 340 i december og i dag handles aktien i niveauet 360-370. Den stigende tendens har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis og det korte glidende gennemsnit blev brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 375 som en modstandslinie. Den positive tendens i aktiekursen trækker op de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er i 50. Mangler man en stabil aktie i porteføljen, er Novozymes et godt valg.

Tirsdag var der fokus på Tryg og DFDS. Tryg præsenterede deres årsregnskab, der viste en positiv udvikling. Teknisk testede aktiekursen modstandsniveauet 205, som også var tilfældet i oktober. Der er købssignal i Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. Aktien er en af de stabile aktier til den langsigtede portefølje. Tryg forventer at betale udbytte.

DFDS kunne meddele, at man erhvervede HSF Logistics Group, der er en af Europas største transportører indenfor køleindustrien. Selskabet har en omsætning på 2,8 mia. kr. DFDS-aktien er startet året svagt med et fald på 2 pct. efter en konsolideringsfase fra november. Der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 280 og herefter i niveauet 320-330,  mens der er støtte i niveauet 240 og herefter i niveauet 200. Anbefaler at man afventer udviklingen, da aktien er lidt presset pt. (bemærk jeg ejer aktier i både DFDS og Tryg).

Stærkt kvartalsregnskab fra Ambu onsdag. Der var en positiv vækst i både top og bund. Bunden blev mere end fordoblet og gik fra 42 mio. kr. til 91 mio. kr. Fundamental-analyse indikerer en fair pris i niveauet 340 – 350 mod dagens kurs på 243. Teknisk har aktien konsolideret sig i niveauet 240-250 den sidste måned, men overordnet er aktien i en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Ambu sluttede med en stigning på 23 pct., og spørgsmålet er, om det var short, som skulle dække deres position af.

Danske Bank-aktien er startet året godt med et afkast på over 4,6 pct. Stigningen betyder, at der er købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af november. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD fortsætter den stigende tendens, mens Momentum er faldende. RSI er ligeledes faldet og har ramt niveauet 62 på ugebasis.

I denne uge er der regnskaber fra Novozymes og Össur om tirsdagen. Onsdag er det Novo Nordisk, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank samt Ørsted. Torsdag er det Danske Bank, Lundbeck samt Pandora. Fredag slutter af med ChemoMetec.

Det danske indeks på ugebasis.

C25-indekset har etableret et salgssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit bliver testet som støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1575.
Den faldende tendens trækker ned i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er under 60. Anbefaler at man afventer udviklingen.
Faldet i markedet i denne uge kan skyldes, at flere Hedge fonde valgte at skaffe sig likviditet i markedet, efter det man har oplevet i Gamestop, hvor små investorer jagtede dem som var korte, hvilket fik aktien til at stige vildt og det så man også så i BlackBerry, Bad Bath & Beyondt samt AMC Entertainment.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.