Nyt signal i Sectra

Med nyt købssignal på dagsniveauet.

Sectra-aktien fandt en bund i niveauet 520-540 og er siden handlet op i niveauet 570-590 og der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 590 som en modstandslinie.

Med nyt købssignal på dagsniveauet.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra i sidste uge og i denne uge er de blevet brudt nedefra, så de ligger side om side.

Dobbelt bund i RSI.

I 2 af de 3 indikationsmodeller har alle etableret en dobbelt bund: MACD og RSI, mens Momentum har været i en stigende tendens siden begyndelsen af september.

De glidende gennemsnit – side om side.

Momentum på månedsbasis bevæger sig vandret og det har stået på siden slutningen af maj. Nærmeste modstandsniveau er ved 590 og herefter i niveauet 745, mens der er støtte i niveauet 540 og herefter i niveauet 480.

Aktien er på kandidatbænken.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.