Efter Forventning (;-D) – Momentum til Yderligere Stigninger?

BørsUdsigten: Det er Fortsat Vendedag! 

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 1,3 pct. og 3,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på 1,7 pct. og 2,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 1,3 pct. og 2,8 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til at åbne med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,6 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 2,2 pct. (74 point) i 3.443 efter en højeste notering i 3.486 (vi nærmer os den gamle top i 3.585 niveauet). Der er tale om en tertiær optrend, efter en vending ved bruddet af 3.343 niveauet.

Der er fortsat tale om en konsolidering med en toplinie i 3.585 niveauet og en bundlinie i 3.225 niveauet (EXIT).

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et lille “golden cross”, der er validt, efter et lille spørgsmålstegn.

De hurtige skift mellem køb og salgssignaler indikerer at markedet p.t. er forvirret, hvilket lægger op til en handelsstrategi – specielt efter handelsintervallet er blevet større (kan bedre bære omkostningerne)

Se den fundamentale argumentation nederst i BørsUdsigten (stadig gældende)!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.305 niveauet. (solgt i 3.420 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.415 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Stop loss ved brud af 3.271 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D). En måde at neutralisere virkningen af USD er ved at lånefinansiere sine investeringer med valutakonti, og lægge om når der udløses købesignal. For øjeblikket er der rygvind på cykelstien (konsolidering). S&P500 og USD ligger i sælg tertiært; men fortsat køb sekundært, hvorfor der er fortsat er mulighed for “a perfect bull”.

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,7 pct. (410 point) i 24.105 – handles fortsat) er der tale om en test af toplinien efter udløsning af købesignal i 23,200 niveauet. Det bekræfter det spekulative købesignal ved brud af den faldende trend (positive fortsættelse) ved brud af 23.200 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.200 niveauet. (Solgt i 23.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.050 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (købt i 23.360 niveauet). Stop loss ved brud af 23.380 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,2 pct. (40 point) i 3.318 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud “Kaos”(diamant), hvilket er et stærkt købesignal.

Bruddet af 3.280 niveauet har udløst et tertiært købesignal, Brud 3.210 niveauet udløser tertiært salgssignal.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et lille Death Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.280 niveauet (solgt i 3.330 niveauet). Hjemtagelse a gevinst ved brud af 3.305 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Stop loss ved brud af 3.305 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 3,5 pct. (48 point) i indeks 1.395) er der tale om et tertiært købesignal der er udløst ved bruddet af 1.340 niveauet.

Sandsynligheden for en fortsat positiv fortsættelsesformation er væsentligt forbedret. Det betyder, at man skal købe på tilbageslaget (Buy the Dip), når der udsendes et ny købesignal – og det er NU.

Udviklingen bekræfter BørsUdsigten’s vurdering, om at der er tale en midlertidig bund, da indekset ligger kraftigt oversolgt.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet  af 1.340 niveauet (solgt i 1.433 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.350 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.353 niveauet (solgt i 1.380 niveauet). Stop loss ved brud af 1.313 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

C20: Dagschart

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,3 pct. (23 point) i indeks 1.796 niveauet, er der tale om en stærk rebound.

Bruddet af den faldende trendlinie i 1.717 niveauet indikerer mindst en opbremsning af den faldende trend, hvilket har vist sig at være rigtigt!

BørsUdsigten ser en opbremsning i løbet af den nærmeste fremtid, da indekset ser ud til at være extremt oversolgt! – hvilket også er bekræftet (;-D)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.717 niveauet (solgt i 1.835 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.748 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.840 niveauet). Genkøb ved brud af 1.802 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 2,0 pct. (235 point) i indeks 12.324), er der tale om trendvending, og en bekræftet tertiær optrend.

Bruddet af 12.125 har udløst EXIT signal – men dette er annulleret.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.890 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.942 (købt i 12.885 niveauet). Genkøb ved brud af 12.742 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,343) til morgen, torsdag, er der tale om en udløsning af et salgssignal ved bruddet af den tertiære horisontale støttelinie i 6,375 niveauet. Købesignal ved brud af 6,40 niveauet.

Der er udløst et lille “golden cross”, hvilket indikerer, at trenden er stabil. Det ligner en midlertidig “Bundformation”.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,375 niveauet (købt i 6,31 niveauet). Genkøb ved brud af 6,40 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,355 niveauet (solgt i 6,31 niveauet). Stop loss ved brud af 6,33 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser,  at man skal lukke sine spekulative USD positioner, og ligge langt sekundært!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (40,5) til morgen, torsdag, er der tale om en bounce, der udløste et købesignal ved bruddet af 6,39 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 39 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Stop loss ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position ved bruddet af 42,1 niveauet (købt i 43 niveauet). Genkøb ved brud af 41,7 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

Gentagelse (S&P500 m.fl.) – stadig aktuelt.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at korrektioner vil blive “samlet op”, og resultere i højere niveauer resten af året! 

Fundamentalt (pengepolitisk) er situationen uforandret.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) Tjek! – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Det forklares af TINA (There Is No Alternative), der trækker modsat, der er fortsat pengerigelighed, og der er ikke noget, der tyder på at centralbankerne er holdt op med at trykke penge (uden dækning)!

Dem der sælger NU, skal geninvestere deres penge, og de “nye” penge – og det vil bringe balance i regnestykket – over tid. Derfor kan vi godt på den korte bane have et salgs “set up”.

Vær opmærksom på:

At, nogle af institutionelle investorer igen er begyndt at købe op på det nuværende niveau efter den seneste tid af have solgt / hedge deres positioner, og at september og oktober normalt er dårlige aktiemåneder – Så hav Stop Loss klar!

BørsUdsigten vurderer fortsat ikke, at man skal lave PANIKUDSALG – på den lange bane!

Ovennævnte er fundamentale vurderinger.

De tekniske strategier skal naturligvis holdes – på trods af de fundamentale betragtninger!

Vil korrektionen blive bremset af FOMO – Fear of Missing Out?

Der er en god chance for det!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.