Nyt signal i en stille aktie

Den danske børs har en række oversete aktier. Der er specielt i Midcap- og Smallcap-segmentet, at der er mange som går under radaren. Flere har dog klaret sig godt igennem coronakrisen bl. a. Flügger, der har oplevet et større salg og samtidig har man fortaget en række opkøb de sidste par år i blandt andet Polen, Sverige og Kina.

Dobbelt bund på ugebasis.

Et andet er Gabriel Holding, der etablerede en dobbelt bund med støtte i marts og maj. Aktien toppede i juni i niveauet 850 og faldt siden tilbage til niveauet 550 i november. De sidste 4 uger er aktien steget fra 550 til 750, hvorefter aktien har sat sig til niveauet 675.

Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver et positivt billede af situationen i aktien. RSI er over 49 og MACD er over 0. Momentum er i en stigende tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 850 og herefter 900, mens der er støtte i niveauet 650 og herefter i niveauet 550.

Nyt købssignal.

Aktien er på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.