Fortsat Usikkerhed!

BørsUdsigten: Stærkt Udbrud af Konsolideringen i Olie! Nyt Salgssignal i USD?

 

Wall Street lukkede torsdag fra fald på 0,2 pct. til stigning på 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag fra en stigning på 0,5 pct. til et fald på 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres fra fald på 0,8 pct til stigninger på 0,9 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen, fredag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (5 point) i 3.668, er der tale om et brud af den af den positive tertiære trend, og mindst en opbremsning af stigningstakten. Det sker med en en  “omsluttende candlelight”, der i dette tilfælde er et salgssignal. Endvidere er der på den helt korte bane tale om en kaosformation.

Bruddet af 3.677 niveauet har udløst et tertiært salgssignal, og 3.609 niveauet vil udløse et sekundært.

Den lange chartformationen indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 3.582 niveauet. (købt i 3.582 niveauet). Genkøb ved brud af 3.680 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.616 niveauet. Strategi: Køb

NB! Nu mangler vi blot en stigende USD for at have “a perfect bull”. Det bemærkes at USD ligger i en tertiær konsolidering, og har udløst et lille købesignal ved udbrud af den tertiære sidelæns konsolidering. Sekundært vil det vil sige, at investeringer i Amerikanske Aktier bliver toppen taget af eventuelle stigninger, da USD bliver devalueret. Det betyder at  skal lånefinansieres eller terminssikres i samme valuta (USD).

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,4 pct. (104 point) i 26.653 – handles fortsat) er der tale om en opbremsning / sidelæns konsolidering efter bruddet af den tertiært stigende trend. Salgssignal udløst ved bruddet af 26.650 niveauet. Det ligner fortsat en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 25.650 niveauet. (købt i 25.650 niveauet). Genkøb ved brud af 26.825 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.039 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,8 pct. (26 point) i 3.347 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering i form af en negativ trend, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse, selvom noterede bunde viser svaghedstegn. Umiddelbart ligner det en puster før et nyt angreb på ATH i form af den horisontale toplinie i 3.450 niveauet.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 6 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges! Udbruddet bliver oftest kraftigt, og der er momentum til yderligere stigninger / brud!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.410 niveauet (købt i 3.371 niveauet). Genkøb ved brud af 3.400 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.331 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,9 pct. (12 point) i indeks 1.395), er der tale om en tertiære konsolidering, med en toplinie i 1.410 niveauet, og en bundlinie i 1.370 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.400 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.393 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.370 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 1,0 pct. (20 point) i indeks 1.907 niveauet, er der tale om en negativ konsolidering, der netop er mundet ud i en positiv fortsættelse. Tertiært købesignal er udløst ved bruddet af 1.918 niveauet, og bekræftelse ved brud af 1.938 niveauet. Bundlinien i 1.906 testes p.t. og brud skal følges!

Der indikeres mindst en opremsning / sidelæns konsolidering i 1.938 niveauet (Alla Tiders Högsta (ATH). Brud af 1.938 indikerer en målzone i 2.100 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.918 niveauet (solgt i 1.925 niveauet). Stop loss ved brud af 1.906 niveauet (Testes NU!). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.859 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,3 pct. (45 point) i indeks 13.296), er der tale om et brud af den negative konsolidering, der er udmundet i en positiv fortsættelse . Bruddet af toplinien – nu bundlinie – i 13.225 niveauet udløste et rent købesignal. Testen af den gamle modstand, nu støtte, i 13.225 niveauet giver en rigtig god indikation af, hvor længe der går før angrebet på den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet. Trenden bekræftes ved brud af 13.393 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.225 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.000 niveauet. Strategi: Køb 

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,158) til morgen, fredag, er der tale om en test af bundlinien i den spekulative konsolidering, og dermed tæt på udløsning af et salgssignal.

BørsUdsigten ser en test af 6,00 niveauet, indenfor de næste 1-2 måneder.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,15 niveauet (solgt i 6,30 niveauet). Stop loss ved brud af 6,125 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,225 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine lange USD positioner, men købe de spekulative. Amerikanske aktier afdækkes ved lån i samme valuta!

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (50,6) til morgen, fredag, er der tale om et brud af støtten i 48,8 niveauet (nedefra), hvilket udløser købesignal.

Chartformationen er en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 48,8 niveauet (solgt i 48,8 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 49,10 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 46,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.ved.All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.