Nyt købssignal i RTX

RTX har været i en faldende tendens siden august 2020, hvor aktien blev handlet i niveauet 290, i oktober/november blev aktien handlet i niveauet 150-155 og tirsdag blev aktien handlet i niveauet 162-164.

På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb for 6 dage siden.

På ugebasis er det korte glidende gennemsnit på 8 uger blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 166.

Der er etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og signalet holder, hvis kursen ikke falder under 160.

Den positive udvikling i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller og de har alle etableret en bundformation. RSI er ramt 55 og har etableret en dobbelt bund i modellen, mens MACD fortsat er under 0.
Momentum er i en stigende tendens både på uge -og månedsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er ved 175 og herefter i niveauet 200, mens der er støtte i niveauet 150 og herefter i niveauet 135. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

Den spekulative investor samler op i det nuværende niveau mens den forsigtigt bør vent til MACD er over 0. 

Fundamental-modellen indikerer en fair værdi omkring kurs 240-260, hvilket giver et potentiale på godt 50 pct. Det er ud fra en forudsætning om, at omsætningen rammer 540 mio. kr. i 2021/22  mod 457 mio. kr. i år. I regnskabsåret 2019/20 var omsætningen 555,9 mio. kr.
Der forventes et overskud på 10 mio. kr. mod 3,6 mio. i år. I regnskabsåret 2019/20 var overskuddet 63,1 mio. kr. Selskabet selv forventer en omsætning i 2023/24 på minimum 800 mio. kr. og en EBITDA på 145 mio. kr.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.