Nyt købssignal i H+H

Kunne i sidste uge melde om en bedre omsætningsvækst og EBIT end tidligere udmeldt. EBIT før særlige poster blev på 330 mio. kr.
Teknisk har de positive meddelelser sendt kursen op til 145, hvilket har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet efter et kort salgssignal og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af januar.

MACD ser interessant ud på ugebasis.

Den positive tendens kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis, som alle er stigende. MACD er over 0 og er blevet brudt igennem nedefra. RSI er over 70 og Momentum er i en stigende tendens, hvilket bekræfter det positive billede af H+H-aktien.

Nyt signal i Bollingerkanalen.

På månedsbasis er Momentum i en stigende tendens efter en mindre korrektion i december. Man skal tilbage til 2008 for at finde kursen over det nuværende niveau.

Nærmeste modstandsniveau er ved 175 og herefter i niveauet 180-185, mens der er støtte i niveauet 136-138 og herefter i niveauet 128-130. Aktien ser interessant ud på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.