Bryder C20 Alle Tiders Højeste?

BørsUdsigten: Ny Alla Tidars Högsta? USD/DKK i 6,40? Olien fortsætter OP!

 

Wall Street lukkede onsdag uforandret med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag fra en stigning på 0,7 pct. til et fald på 0,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,9 pct. og 1,9 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,1 pct og 0,3 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,1 pct. (4 point) i 3.830, er der tale om en bounce / tertiær trend efter et bekræftet vendesignal på vores candlelight. Chartet har nået oversolgt niveau, hvilket indikerer mindst en opbremsning.

Der kan anlægges en handelsstrategi, da støttelinien i 3.710 er sandsynliggjort.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet i løbet af de næste 2-3 måneder.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.779 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.790 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.783 niveauet (solgt i 3.773 niveauet). Stop loss  ved brud af 3.729 niveauet. Strategi: Køb

Husk at åbne alle USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 1,0 pct. (286 point) i 28.361 – handles fortsat) er der tale om et lille salgssignal. Indekset ligger oversolgt, hvilket indikerer en opbremsning.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 28.470 niveauet. (købt i 28.340 niveauet). Genkøb ved brud af 28.640 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.080 niveauet (solgt i 27.900 niveauet). Stop loss ved brud af 27.630 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,8 pct. (29 point) i 3.489 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud en tertiær konsolidering med en top i 3.537 niveauet, og en bundlinie i 3.477 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.522 niveauet (solgt i 3.610 niveauet). Stop loss  ved brud af 3.475 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.532 niveauet (købt i 3.307 niveauet). Genkøb ved brud af 3.558 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,0 pct. (14 point) i indeks 1.480 – er der tale om en større rebound efter bruddet af den faldende trendlinie i  1.430 niveauet. Nu må vi se om der kan komme styrke i indekset, eller vi fortsat skal se en “blød” nedside. Brud af toplinien i 1.490 niveauet vil vise styrke, og et meget stærkt købesignal. Indekset testede brød toplinien; men faldt tilbage igen. Har C20 styrke til at bryde ATH?

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.430 niveauet (solgt i 1.470 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.479 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.467 niveauet (solgt i 1.450 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.467 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,5 pct. (9 point) i indeks 1.997 niveauet, er der tale om brud af toplinien i 1.990 niveauet, og udløsning af en Alla Tidars Högsta (ATH).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.973 niveauet (solgt i 1.973 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.990 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.930 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,7 pct. (98 point) i indeks 13.934), er der tale om en ny optrend efter bruddet af den accelererende nedtrend. Brud af 13.620 niveauet har indikeret en midlertidig bund, og en ny optur!

BørsUdsigten noterer, at vi er meget tæt på Der Höchste aller Zeiten i 14.040 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 13.620 niveauet (købt i 13.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.815 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.700 niveauet (købt i 13.430 niveauet). Genkøb ved brud af 14.040 niveauet. Strategi: Sælg

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,195 til morgen, torsdag, er der tale om et udbrud af en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,16 niveauet, og en bundlinie i 6,11 niveauet. Udbruddet SKAL følges. Det bekræftede brud af 6,16 niveauet udløser et stærkt købesignal, og et kursmål i 6,40 niveauet.

BørsUdsigten vurdering om, at der er tale om en midlertidig bundformation, og opbremsning af den faldende trend har holdt!

Det bekræftes af et lille “golden cross”, hvor det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages dito i 6,1225 !

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,12 niveauet (solgt i 6,14 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,18 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bekræftet brud af 6,12 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal åbne alle USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (59) til morgen, torsdag, er der tale om en tertiær optrend efter bruddet i en sidelæns konsolidering. Der er udløst rent købesignal.

BørsUdsigten noterer, at olieprisen fortsætter op på trods af en stigende USD. Normalen er at der er en invers korrelation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 56,5 niveauet (solgt i 55,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 57,75 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 55,75 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.