Nyt Købe “Set Up”

BørsUdsigten: Forventning om gradvis Åbning af Corana Isolation! Olie i spekulativt køb!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 1,1 pct. og 1,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger højere med stigninger på mellem 0,7 pct. og 2,4 pct. til morgen, mandag.

Europa lukkede med fald på mellem 1,3 pct. og 1,7 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 1,6 pct. og 2,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct., når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

Hong Kong

Bruddet af bundlinien i konsolideringen  23.900 niveauet udløser et salgs set up. Chartet brød den gamle støtte i 23.900-24.000 niveauet, og udløste købesignal ved bruddet af 24.100 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 24.100 niveauet. Stop loss ved brud af 23.800 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 22.800 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: 

Købesignal udløst ved bruddet af 2.855 niveauet (lille candlelight vending)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.855 niveauet. Stop loss ved brud af 2.805 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.775 niveauet. Strategi: Køb

 

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Den sekundære optrend afviser fortsat, og der er egentlig tale om en rimelig stærk optrend, der er bekræftet ved bruddet af det 50 dages glidende gennemsnit. Brud af 2.875 niveauet bekræfter købs “set uppet”.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.819 (fejlagtigt sat til 2.850 niveauet i BU fredag). Stop loss ved brud af 2.825 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.819 niveauet. Genkøb ved brud af 2.800 niveauet (brud af de 50 dages glidende gennemsnit nedefra). Strategi: Køb (ændret)

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet, blev den stigende trend igen igen brudt af den tertiære sidelæns konsolidering, hvilket indikerer mindst en opbremsning af den sekundære trend (tab af momentum).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.076 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.150 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.076 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.112 niveauet (50 dages glidende gennemsnit): Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på chartet er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.550 niveauet og en bundlinie i 1.480 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.525 niveauet. Stop loss ved brud af 1.515 niveauet Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.505 niveauet (købt i 1.449 niveauet). Genkøb  ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Vi befinder os i en sidelæns konsolidering med en toplinie i 10.750 niveauet, og en bundlinie i 10.250 niveauet. Chartet taber fortsat momentum.

Første advarsel ved bruddet af 10.450 niveauet (brud af den stigende sekundære trend), og det betyder mindst en opbremsning i den sekundære trend.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.600 niveauet (købt i 9.600 niveauet). Genkøb ved brud af 10.525 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.450 niveauet (købt i 9.918 niveauet) for en halv position. Næste hjemtagelse af gevinst af en halv position ved bruddet af 10.250 niveauet. Genkøb af en halv position ved bruddet af 10.873 niveauet (50 dages glidende gennemsnit). Strategi: Sælg/Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet i dag, mandag, er der tale om en opbremsning af de tertiære trend, og et lille vendesignal (p.t. (kan ændres i løbet af dagen). Der er tale om et udbrud (som blev annulleret indenfor dagen) af en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet, og en bundlinie i 6,85 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,85 niveauet (solgt i 6,89 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,875 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Den faldende trend er blevet brudt og den gamle støtte i 22.5 niveauet (nu modstand) er blevet brudt nu til morgen (mandag). Det har udløst spekulativt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet 31,5 niveauet (købt i 29 niveauet). Genkøb ved brud af 27 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 36 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.