Nyt år nye udfordringer

2017 er ved at gå på held og et nyt år står for døren. Trenden er fortsat positiv på flere markeder.

Efter et par hårde måneder for Vestas’ aktionærer, så har de sidste par dage givet lidt positiv vind i turbinen, da det ser ud til, at skatteaftalen ikke rammer selskabet. De første købssignaler ses nu Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på ugebasis. De tre indikationsmodeller har etableret en bundformation på ugebasis. På dagsniveauet har kursgrafen etableret en dobbelt bund. Anbefaler at man sætter aktien på kandidatbænken.

H+H har købt HeidelbergCements tyske og schweiziske kalkstensforretninger, hvilket har fået kursen til at stige. Aktiekursen er brudt igennem modstandsniveauet 130 og er i denne uge handlet op i 140. Den positive tendens i aktien trækker op i indikationsmodellerne på ugebasis. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 115 som en støttelinie. Det nærmeste modstandsniveau er ved 140-145 og herefter i niveauet 160-175. Aktien har været i en stigende trendkanal siden årsskiftet.

Det eneste usikkerhedsmoment er finansiering af købet på langt sigt. På kort sigt finanserer Danske Bank hele transaktionen, men hvordan bliver det på langt sigt? Er det en kapitaludvidelse eller skal det finanseres med erhvervsobligationer? Afvent køb af aktien til man kender den langsigtede finansieringsplan.

Coloplast overtager den franske virksomhed SAS Lilal for et kontant sum af 35,5 mio. EUR. Aktien har været presset siden begyndelsen af november, hvor aktien blev handlet i 560-570 og i dag er kursen i niveauet 490. Der er etableret de første købssignaler på dagsniveauet og flere indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation på ugebasis. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken for 2018 efter 3½ år med en vandret kursformation. Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf. Nærmeste støtteniveau er ved 480 og herefter i niveauet 465, mens nærmeste modstandsniveau er ved 520 og herefter i niveauet 550.

Genmab kunne onsdag fremvise stærke salgstal, hvilket fik aktien til at stige. Overordnet har kursen bevæget sig vandret i niveauet 1050 de sidste 5 dage. Der er fortsat divergens mellem de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Der er fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Afvent udviklingen.

I de kommende uger er der igen regnskaber, og man skal hen til den 10. januar, før det første regnskab i Norden dukker op og det er svenske Dustin Group. Den 11. januar er det Bang & Olufsen og den 12. januar er det Chr. Hansen.

Bang & Olufsen har bevæget sig vandret i niveauet 135-145. Der er divergens mellem MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Det betyder, at markedsdeltagerne er lidt uenige om den fremtidige udvikling. Signalmodellerne er fortsat i køb på ugebasis og de går først i salg ved brud af niveauet 130-135. Der er støtte i niveauet omkring 135 og herefter i niveauet 126-128. Afvent regnskabet i det nye år.

C20 bevæger sig vandret.

C25-indekset har testet støtteniveauet 1130 og indekset er nu handlet op i niveauet 1160. Faldet i slutningen af oktober har givet et salg i Bollingerkanalen på ugebasis og kursen skal igennem 1200, før der kommer et købssignal i modellen. Der er modstand i niveauet 1200, som også tidligere har været et støtteniveau i oktober før faldet. De tre indikationsmodeller er begge ved at etablere en bundformation på ugebasis, hvilket indikerer, at hastigheden er på vej tilbage.

På dagsniveauet er der etableret et købssignal efter et par dage med en positiv stemning, som er startet i midten af december. Hold øje med danske aktier med Momentum Nilfisk, Pandora, DSV samt NKT.

 

DK Portefølje
Hæver målkursen på DSV og Nilfisk da aktien er steget pænt.  

 

Nordisk portefølje
God jul og godt nytår. Trends er tilbage fredag den 5/1-2018.

 

Er skattereformen god for USA?

Midt i et stort opsving sender man en skattereform i søen, der ikke rigtigt hjælper der hvor der er  behov. Det bliver interessant at se, om det kan sætte skub i inflationen med en overophedning af det amerikanske arbejdsmarked.

Der er gang i opkøbene af snack firmaer i USA. Mandag meddelte Hershey, at man har lagt bud på Amplify Snack Brands og i fredags steg snackselskabet Snyde´s-Lance på rygter om bud fra Campbell Soup, som blev bekræftet mandag. De mange opkøb indikerer fortsat, at virksomhederne har en hel del kontanter, som skal i arbejde, så væksten kan holdes oppe.

Dow Jones i optrend.

Dow Jones Industriel Average fortsætter den stigende tendens på ugebasis og er nu handlet op i niveauet 24.700 og indekset nærmer sig 25.000. RSI har ramt niveauet 90 på ugebasis, hvilket indikerer en stærk tendens og overkøb. Momentum på ugebasis har ligeledes en positiv udvikling, hvilket bekræfter tendensen. Nærmeste støtteniveau er ved 23.550, mens nærmeste modstandsniveau er ved 25.000.

S&P 500 oplever en divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet der er en positiv tendens i RSI, som nu har ramt niveauet 95. Momentum bevæger sig vandret på ugebasis, mens RSI og MACD fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 2700, mens nærmeste støtteniveau er ved 2620-2630, som blev testet i begyndelsen af december. Det lange glidende gennemsnit har sin støttelinie i niveauet 2550.  Indekset har nu været i en positiv trendkanal siden november sidste år.

7000 indenfor rækkevidde.

Nasdaq Composite  holder ligeledes fast i den stigende tendens på ugebasis, som man ser det i de to gamle indeks. Der er fortsat divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum fortsætter den faldende tendens, som har stået på siden begyndelsen af november, mens RSI fortsætter den stigende tendens og har ramt niveauet 90. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 6600 som en støttelinie. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 6700.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Nikkei tester 23.000

Det japanske indeks tester modstandsniveauet 23.000 og Momentum på ugebasis er i gang med at etablere en bundformation, mens RSI fortsætter den stigende tendens og har ramt niveauet 85-88. Bollingerkanalens nedre støttelinie er ved 22.000 og herefter i niveauet 20.000, mens næste modstandsniveau er ved 24.000 og herefter i 25.000.

Japan tester 23.000.

Strategi: Hold på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 holder fast i støtteniveauet omkring 1600. Bollingerkanalen har været i salg i 5 uger og kursen skal over niveauet 1650, før der bliver etableret et købssignal på ugebasis. Der er en bundformation i 2 ud af 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI og Momentum har begge etableret en bundformation, mens der fortsat er en faldende tendens i MACD. Det lange glidende gennemsnit er under pres og kursen må ikke lukke under 1610, så det ser negativt ud.

S30 tester niveauet 1600-1620.

Momentum på månedsniveauet er fortsat faldende, hvilket indikerer, at man bør være selektiv med de svenske selskaber.
Strategi: Hold på de svenske aktier.

Hexpol har bevæget sig vandret i niveauet 80-100 siden 2015 og frem til i dag. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i køb, mens Parabolic er i salg. Det lange glidende gennemsnit ligger over det korte glidende gennemsnit, så man skal afvente udviklingen, da købssignalet ikke er etableret i kursgrafen.

Hexpol på kandidatbænken.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger, mens MACD bevæger sig vandret og Momentum er faldende. På månedsniveauet er udsvingene i Momentum blevet minimeret og en bundformation er under etablering. Tag aktien med på kandidatbænken.     

Frankfurt Dax 30 er kørt fast i området omkring 13.000-13.400 og konsolidering har sin indflydelse på de forskellige modeller som MACD, Momentum og RSI, som alle falder. Signalmodellerne er alle i køb på ugebasis og det bliver først ændret ved brud af niveauet 12.500-12.700. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, så hold øje med modellen og modstandsniveauet.

DAX er kørt fast.

Trods den vandrette formation i Dax så er der stærke takter i Europa. I denne uge har Portugal betalt 80 pct. af deres nødlån tilbage til IMF, hvilket indikerer, at Europa fortsat rejser sig efter finanskrisen. Tilbagebetalingen af gælden betyder, at man kan forhandle sig til en lavere rente, hvilket er yderligere til gavn for Portugal og landets økonomi.
Valget i Spanien i denne uge kan dog skabe lidt uro og sende euroen ned i forhold til dollaren.

Strategi: Afvent udviklingen.

Ambu: Holder tendensen?
Ambu har haft en fantastisk kursudvikling de sidste par år og i år har ikke været nogen undtagelse. Aktien er steget med 87 pct. Stigningen dækker dog over store udsving i aktiekursen i løbet af året, men den overordnede tendens ser fortsat stabil og interessant ud.

Ambu består af tre forretningsdivisioner: Anæstesi, Visualisation, Patientovervågning og diagnose. Selskabet fremstiller medico-udstyr med fokus på engangsartikler, der benyttes på hospitaler.

I 2013 købte Ambu den amerikanske virksomhed King Systems og man fik en stærk stilling inden for videoskoper, og det er vokset til en position som et nyt produktområde. I år købte Ambu den tyske virksomhed Invendo Medical GmbH, man udvidede produktmixet så man dækker undersøgelser af maven og tarmsystemet. Det tredje produktområde er Patientovervågning og diagnose med elektroder til måling af patienter angående især hjerte- og hjernefunktioner. Ambu har egen salgsorganisation i 19 lande.

USA udgør fortsat 46 pct. af omsætningen, mens Europa udgør 40 pct. og resten af verden udgør 14 pct. og der ligger et interessant marked her.

Fundamentalmodellen indikerer en fair pris per aktie på 640-660 mod de nuværende 527, hvilket giver et potentiale på 19,5 pct.

Teknisk har aktien konsolideret sig i niveauet omkring 520-540 og det har stået på siden begyndelsen af oktober. Konsolidering giver en uensartet tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Der er fortsat en faldende tendens i MACD og Momentum på ugebasis, mens der er en stigende tendens på RSI. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 500.

Top formation i MACD.

Signalmodellerne er i køb på ugebasis og de går først i salg ved brud af niveauet 490-505. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, og det betyder, at man skal holde øje med kursudviklingen på 3-5 måneders sigt, da der er en fare for en topformation indenfor 1-2 kvartaler. Anbefaler køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Vestas, Bavarian Nordic og Santa Fe.

Vestas har etableret en bundformation i niveauet 360-430, og studerer man formationen nærmere, er det en omvendt skulder-hoved-skulder formation, som giver aktien et potentiale op i niveauet 465. Der er endvidere et ”gap” i niveauet 464,20 – 511,5 og herefter i niveauet 530 – 574 og 596,5 – 608,5.

Stigningen i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller til at etablere en bundformation, hvilket gør, at aktien ser interessant ud. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 525 som en modstandslinie. Signalmodellerne på ugebasis er i rødt og der går nogle måneder, før de går i køb.

Vestas på ugebasis.

Holder tendensen i aktiekursen, så bliver det et enkelt V, men bliver den brudt, så kan det blive et W. Den spekulative investor samler op nu, mens den langsigtede investor samler op i niveauet ved brud af niveauet 440.

Bavarian Nordic har etableret noget, der minder om dobbelt bund. Der er divergens mellem kursudvikling og indikationsmodellerne på ugebasis. MACD og Momentum stiger på ugebasis, mens kursudviklingen er faldende. RSI er gået fra 5 til 19. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og kursen skal over 275, før signalet ændres.

Først købssignal på dagsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er ved 235-238 og herefter i niveauet 250-255. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation. Afvent udviklingen.

Santa Fe-aktien fortsætter den faldende tendens og har i år tabt 21og man skal tilbage til 1998 for at finde aktien i det nuværende niveau. Tidligere har der været støtte i niveauet 45-46 tilbage i august/september 2015, men nu handles aktien under det niveau. Signalmodellerne har været i salg siden maj/juni i år og de glidende gennemsnit etablerede et salgssignal i midten af juli. Momentum er faldende på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 50,5-52 og herefter i niveauet 54-55 og nærmeste støtteniveau er ved de 44.

Er det bunden?

Santa Fe var med i Millionærklubben i efteråret, hvor man fortalte, at man ønskede at købe et amerikansk selskab, da det var et vigtigt marked. Det er endnu ikke lykkes selskabet at købe et firma, så det er med til at presse aktien. Afvent udviklingen.

 

Olien stiger

Guldet fandt støtte i niveauet 1240 og siden er guldet steget til 1260 niveauet. Men der er fortsat divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger på ugebasis, mens MACD bevæger sig vandret. Der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens modellen på ugebasis er i salg.

EUR/USD har etableret en stigende tendens efter bundformation i begyndelsen af november, hvor kursen var i niveauet 1,16 og i dag handles valutaen i niveauet 1,185. Der er en positiv tendens i indikationsmodellerne på den korte bane, mens Momentum på månedsniveauet har etablerede en topformation.

SEK/DKK holder fast i støtteniveauet omkring 74,5-75,5. MACD er ved at etablere en bundformation og den samme tendens ses i Momentum og RSI. Nærmeste modstandsniveau er 76,5 og herefter i niveauet 77,5.

Metalvaremarkedet er i en lille bedring. Tin er fortsat i en faldende tendens, mens der er positiv tendens i kobber og bly. Zink og aluminium bevæger sig vandret i en konsolideringsfase.

Landbrugsmarkedet er overordnet negativt. Der er få afgrøder, som stiger, mens størstedelen er i en faldende tendens. Bomuld og majs er de eneste, som har en positiv tendens.

Olieprisen.

Brent Spot er handlet op i niveauet 64,5 og holder fast i den positive tendens. Det nærmeste støtteniveau er ved 62, som blev testet i begyndelsen af december. RSI er overkøbt på ugebasis og fortsætter den stigende tendens, mens MACD har etableret en topformation på ugebasis. Forventer en konsolidering i olien i den kommende periode.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.